Regulamin

konkursu fotograficznego „Ulubione miejsce Twojego psa”

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego (Konkurs) jest ACTION, sp. z.o. z siedzibą w Zamieniu, Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno; NIP: 5271107221
 2. Tematem Konkursu jest fotografia zwierząt domowych.
 3. Konkurs ma charakter otwarty.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków jego przeprowadzenia, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

Przepisy dotyczące prac

 1. Żeby zgłosić fotografię do Konkursu, należy zalogować się (lub zarejestrować i zalogować) na stronie www.krakvet.pl/konkurs.
 2. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 fotografii.
 3. Zgłaszanie zdjęć do Konkursu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą formularza dostępnego na stronie konkursowej www.krakvet.pl/konkurs.
 4. Konkursowe prace mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak do Konkursu przesłać je można tylko w formie plików cyfrowych, zgodnie z parametrami: fotografie muszą być zapisane w formacie plików JPEG. Zgłoszone fotografie mogą być uprzednio poddane obróbce graficznej.
 5. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:
  • jest autorem/autorką załączonych zdjęć oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, związane z nadesłanymi fotografiami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu; kwestie związane z ochroną wizerunku zostały uregulowane z osobami fotografowanymi, a osoby sportretowane wyrażają zgodę na ich publikowanie, również dla celów określonych w regulaminie Konkursu,
  • przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów przeprowadzenia konkursu i przekazania nagród zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
  • wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i dozwolonej prawem formie dla celów promocji konkursu „Szczęśliwy kot”,
  • wyraża zgodę na otrzymywanie oferty handlowej drogą elektroniczną od sklepu internetowego KrakVet.pl.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treściach powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne.
 7. Konkurs może zostać rozszerzony w każdej chwili o nowe podkategorie z dodatkowymi nagrodami. W takim przypadku nie jest wymagana zmiana regulaminu Konkursu.

 Terminarz

 1. Konkurs rozpoczyna się 10 czerwca 2021 roku.
 2. Termin nadsyłania prac mija 10 sierpnia 2021 roku. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 3. Ocena prac przez Jury nastąpi do 10 września 2021 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznanych nagrodach drogą mailową.
 5. Wyniki Konkursu zostaną oficjalnie podane na stronie https://www.krakvet.pl/artykuly do 10 października 2021 roku.

Nagrody i wyróżnienia

Organizator przewiduje następujące nagrody:

 • I miejsce – zestaw dla psa – Karma dla psa Wiejska Zagroda Tuńczyk ze śledziem 2×9 kg + 5 x 400g karma mokra Wiejska Zagroda (miks 5 smaków) + przysmak Wiejska Zagroda
 • II miejsce – zestaw dla psa – Karma dla psa Wiejska Zagroda Tuńczyk ze śledziem 9 kg + 5 x 400g karma mokra Wiejska Zagroda (miks 5 smaków) + przysmak Wiejska Zagroda
 • III miejsce – zestaw dla psa – Karma dla psa Wiejska Zagroda Tuńczyk ze śledziem 2 kg + 5 x 400g karma mokra Wiejska Zagroda (miks 5 smaków) + przysmak Wiejska Zagroda
 • 10 wyróżnień – 5 x 400g karma mokra Wiejska Zagroda (miks 5 smaków) + przysmak Wiejska Zagroda

Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowany Konkurs.
 2. Konkurs nie podlega przepisom regulującym zasady udziału w grach i zakładach wzajemnych.
 3. Podatek od nagród naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wydania nagród finansuje zdobywca nagrody.