Konkurs zakończony Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 października.