Strona 1 z 1

Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - maj 2016

: 29 kwietnia 2016, 12:58
autor: Edyta Klęczar
Informuję, iż z dniem 03.02.2016r. regulamin akcji Pomoc dla Schronisk został zmieniony. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nową wersją regulaminu. Zgłoszenia w tej edycji przyjmujemy do 16 maja, do godziny 12:00, natomiast głosowanie trwa do 31 maja, również do godziny 12:00.

Serdecznie pozdrawiam,
Edyta Klęczar
Zespół KrakVet

Regulamin:

I. Zasady ogólne

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla schronisk” jest firma KRAKVET Marek Batko sp.k.
Czarnochowice 269, 32-020 Wieliczka.

II. Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia podmiotów ubiegających się o nagrodę w konkursie (dalej: „Uczestnicy”) przyjmowane są każdorazowo od dnia ogłoszenia przez organizatora rozpoczęcia edycji konkursu do dnia ogłoszonego jako data zakończenia zgłoszeń do konkursu, do godziny 12:00.

2. Informacje o okresie trwania konkursu, zgłoszenia uczestników oraz wszelkie informacje dotyczące porządku prowadzenia konkursu publikowane są w formie postów w odpowiednich wątkach forum prowadzonym przez Organizatora (dalej: „Forum KRAKVET”) pod adresem: viewforum.php?f=18, a także na stronie https://www.facebook.com/Krakvet.dla.Schronisk/?fref=ts

3. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy podmiot, którego statutowym celem jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.

4. Zgłaszanie uczestników konkursu odbywa się poprzez opublikowanie w formie posta z następującymi informacjami:
- pełna nazwa organizacji,
- miejscowość/ rejon działania,
- adres URL strony internetowej (jeżeli takowa jest prowadzona)
- opis zgłaszanego podmiotu (do 2000 znaków)
- KRS zgłoszonej organizacji

5. Zwycięzca zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dedykowaną podstronę na oficjalnej stronie internetowej Podmiotu, na której zostanie umieszczona zaakceptowana przez Organizatora notatka informująca o zwycięstwie Podmiotu w głosowaniu. Zwycięzca zobowiązuje się publikować bezterminowo podstronę dedykowaną Organizatorowi i w razie konieczności zmian treści nanosić je na prośbę Organizatora. Jeśli Podmiot nie posiada oficjalnej strony internetowej Organizator dopuszcza możliwość indywidualnych ustaleń z przedstawicielem Zwycięzcy.

6. Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie chęci udziału akceptuje regulamin i warunki przedstawione przez Organizatora.


III. Głosowanie

1. W dniu wskazanym jako ostatni dzień zgłaszania uczestników konkursu zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.

2. Prawo głosowania na uczestników konkursu przysługuje każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi forum KRAKVET, który opublikował przynajmniej jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu w trakcie trwania edycji konkursu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.
3.W głosowaniu mogą wziąć udział osoby, posiadające numer telefonu zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Z jednego komputera (1 adresu IP) w trakcie trwania edycji konkursu może zostać oddany tylko 1 głos.

5. Aby mieć możliwość oddania głosu należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany kod sms w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz.

6. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora faktu łamania przez głosujących puntów 2, 3 lub 4, Organizator ma prawo do usunięcia kont i/lub unieważnienia takich głosów.

8. Organizator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach.

9. Od momentu rozpoczęcia głosowania wątek zostanie zamknięty, a na forum nie będą mogły się pojawić ŻADNE wypowiedzi związane z głosowaniem. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

IV. Rozstrzygnięcie głosowania

1. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez nie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu Krakvet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla zwycięzcy.

2. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00

3. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum KRAKVET po ostatecznej weryfikacji głosów.

4. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki) w sklepie KrakVet.pl

5. W sytuacjach szczególnych Zwycięzca może złożyć dwa lub trzy oddzielne zamówienia (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania). Zamówienia te mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

6. Wybrane artykuły zostaną przez Organizatora dostarczone Zwycięzcy pod wskazany adres osobiście lub w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7. Zwycięzca zobowiązany jest do opublikowania na swojej oficjalnej stronie internetowej na dedykowanej Organizatorowi podstronie informacji dostarczonej przez Organizatora na temat wygranej w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania materiałów od Organizatora.

V. Reklamacje

1. Prawo do reklamacji w sprawie głosowania przysługuje każdemu, kto zechce zgłosić Organizatorowi swoje stanowisko w sprawie. Zgłoszenie w formie mailowej przyjmowane są na adres pomocdlaschronisk@krakvet.pl

2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w wiadomości e-mail, zwrotnie na adres zgłaszającego w terminie 3 dni roboczych od przesłania reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane, a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

2. Laureaci konkursu nie mogą zostać zgłoszeni do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla schronisk” przez następne 12 miesięcy.

3. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego KrakVet.pl przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od organizatora w formie pisemnej lub mailowej.

4. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.

Re: Zgłoszenia - Pomoc dla Schronisk - maj 2016

: 30 kwietnia 2016, 07:30
autor: Solonek
zgłaszam do konkursu Fundację Koci Zakątek
działamy głównie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
https://www.facebook.com/Fundacja-EBRA- ... 1141638009 oraz http://kocizakatek.pl
Pod opieką fundacji jest bardzo dużo kotów, zazwyczaj około 100. Są to koty w naszych domach tymczasowych, kociaki wyłapane z brudnych piwnic, koty wolnobytujące poddawane leczeniu i sterylizacji. W 2015 r. pomogliśmy 307 kotom. Nasza działalność opiera się głównie na darowiznach ludzi dobrej woli.
KRS 0000356442

Re: Zgłoszenia - Pomoc dla Schronisk - maj 2016

: 02 maja 2016, 12:33
autor: Fundacja NPZ
Zgłaszam Fundację "Na Pomoc Zwierzętom"

Boguszów - Gorce / Dolny Śląsk
Fundacja prowadzi stronę www: http://napomoczwierzetom.org/ a także profil na fb: https://www.facebook.com/Na-Pomoc-Zwier ... 185194622/

Fundacja „Na Pomoc Zwierzętom” powstała w Boguszowie – Gorcach około 2 lat temu. Jednak jej założycielka od kilkunastu lat działa aktywnie - ratując z opresji chore, poszkodowane przez los, wyrzucone, bite i niechciane zwierzęta. Obecnie pod opieką Fundacji przebywa blisko ponad 50 psów i kilkanaście kotów. Dla których szukamy odpowiedzialnych, dobrych domów.
Głównymi celami Fundacji są:
1. Niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom.
2. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.
3. Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym.
4. Działalność edukacyjna w zakresie: opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym, wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii, propagowanie i upowszechnianie zdrowego stylu życia i żywienia w tym popieranie wegetarianizmu.
5. Integracja społeczności lokalnej Boguszowa-Gorc i najbliższych okolic wokół zagadnienia ochrony praw zwierząt.
6. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
7. Działanie na rzecz humanitarnego traktowanego zwierząt.
8. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami

Jakiś czas temu przejęliśmy obowiązki działającej na terenie Wałbrzycha i okolic Straży dla Zwierząt. Co spowodowało, że do Fundacji trafiają zwierzęta również z okolicznych miejscowości. Inspektorzy Fundacji bardzo często przeprowadzają interwencje wyciągając z opresji żyjące w tragicznych warunkach zwierzęta. Prócz psów i kotów, Fundacja niesie pomoc innym zwierzętom ...
KRS:0000517389

Re: Zgłoszenia - Pomoc dla Schronisk - maj 2016

: 04 maja 2016, 00:36
autor: HUSOSKY
Witam wszystkich serdecznie, chciałabym zgłosić do konkursu Stowarzyszenie Miłośników Psów Ras Północnych oraz Spotu Zaprzęgowego "HUSOSKY" z siedzibą w Dobrzycy, woj. zachodniopomorskie
https://www.facebook.com/stowarzyszenie ... ts&fref=ts
Stowarzyszenie zajmuje się bezdomnymi psami z całej Polski. Prowadzi ośrodek adopcyjny, szkolenia oraz hotel dla psów. Głównym celem stowarzyszenia jest niesienie pomocy psom ras północnych lecz nie dyskryminuje innych typów ras. Ośrodek adopcyjny, który wciąż jest rozbudowywany, nie działa na zasadach schroniska dla zwierząt, lecz jest miejscem przetrzymania psa do czasu znalezienia dla niego odpowiedniej rodziny. Rodzinę do psa oraz psa do rodziny, dopasowuje się według charakteru i stanu zdrowia psa (jeśli pies jest rasowy lub w typie rasy również według pierwotnego przeznaczenia rasy), oraz trybu życia, wieku a także sytuacji lokalowej kandydującej rodziny. W czasie pobytu w ośrodku Pies podlega, socjalizacji wtórnej, jest szczepiony, czipowany, odrobaczany i sterylizowany a także uczony „metodami pozytywnymi” podstawowych komend, szczególnie przywołania.Do dyspozycji naszych podopiecznych jest 6 kojców i cztery miejsca w ogrzewanym budynku. Jak również wybieg z mnóstwem zabawek oraz sprzęt szkoleniowy. Bogate doświadczenie członków, pozwala na pracę z trudnymi zwierzętami zarówno w terenie jak i w ośrodku. Wybieg socjalizacyjny ze „stadem terapeutycznym” wspaniale wpływa na socjalizację wtórną. Członkowie pomagają właścicielom, którzy z różnych powodów nie poradzili sobie, bądź nie radzą sobie ze swoim pupilem. Zajmują się także wycofanymi i agresywnymi psami ze schronisk lub interwencji.
- KRS 0000418474

Re: Zgłoszenia - Pomoc dla Schronisk - maj 2016

: 06 maja 2016, 15:55
autor: Hanulka
Witam, zgłaszam

Radomszczańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - Koty z Radomska
95-700 Radomsko
ul. Sanicka 45
tel. 695 752 709
e-mail: radomskotoz@o2.pl

KRS 0000135800
Rejon działania: Radomsko i okolice (powiat, DT, TDT)

Prezes RTOZ - Andżelina Chodorek - Kociarz Roku 2012

fb https://www.facebook.com/RTOZ.Radomsko/

https://www.facebook.com/kociaarkanoego?fref=ts

www http://rtonz.i4.pl/wordpress/

RTOZ działa od 2002 r. i jest organizacją OPP.
Pod opieką RTOZ znajduje się obecnie ok. 60 kotów i kilkanaście psów. Organizacja prowadzi interwencje i opiekę także wobec innych poszkodowanych zwierząt.
Każde zwierzę jest kastrowane/sterylizowane z automatu, chyba ze akurat stan zdrowia nie pozwala na tak inwazyjny zabieg. Wykonywany jest wtedy później, zawsze przed adopcją. Wszystkie zwierzęta są odrobaczone, odpchlone, zaszczepione, zdrowe. Każde ma książeczkę zdrowia z historią zabiegów.

O zdrowie i życie zwierząt Andżelina Chodorek – Prezes RTOZ walczy do końca bez względu na rokowania.

Jako OPP RTOZ ma obowiązek jawnego publikowania przychodów i wydatków. Sprawozdania:

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/

RTOZ nie odmawia pomocy żadnemu zwierzęciu. Zawsze stara się znaleźć dobre rozwiązanie, nawet wtedy, kiedy trzeba odmówić np. ulokowania kota w kociarni, czy piwnicy (względy zdrowotne, przepełnienie, brak środków finansowych). Szukamy wtedy tdt, dt, fundacji lub innej pomocy, nie tak rzadko zwierzęta zabiera domu Prezeska.
Zwierzęta są umieszczane w miarę możliwości w domach tymczasowych (m.in. Radomsko, Łódź).

RTOZ pomaga wszystkim zwierzętom w powiecie, nie tylko w Radomsku; kotom, psom, królikom, ptakom, zwierzętom hodowlanym, dzikim. Zawsze podczas interwencji i spraw sądowych występuje w imieniu dobra zwierząt, dbając o przestrzeganie ich praw i zapewnienie godnej egzystencji.

Najważniejszym priorytetem jest nakarmienie wszystkich zwierząt, one nie mogą być głodne!
Nasi podopieczni..... http://www.fotosik.pl/zdjecie/4ceb7face1a4bc5a

Re: Zgłoszenia - Pomoc dla Schronisk - maj 2016

: 08 maja 2016, 20:03
autor: Agnieszkalbn
Witam serdecznie, chciałabym zgłosić Fundację Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE.
Nasza fundacja działa w Lublinie oraz na terenie całego województwa lubelskiego.
Fundacja prowadzi stronę internetową: http://www.fundacjaexlege.pl/ oraz profil na portalu społecznościowym facebook: https://www.facebook.com/fundacjaexlege/?fref=ts
Pod opieką naszej fundacji przebywa obecnie kilkadziesiąt zwierząt- są to psy, koty, króliki oraz gryzonie jak również zwierzęta gospodarskie.
Jednym z głównych działań fundacji jest istnienie patrolu interwencyjnego- patrol interwencyjny Fundacji EX LEGE został powołany w celu wykonywania działań interwencyjnych mających na celu ratowanie zdrowia i życia skrzywdzonych przez człowieka istnień. Jesteśmy ich głosem, występujemy w ich imieniu przed organami ścigania.
Oprócz patrolu interwencyjnego zajmujemy się szeroko pojętą edukacją społeczeństwa w kwestiach humanitarnego i prawidłowego traktowania zwierząt, sterylizacją zwierząt w celu zmniejszenia populacji bezdomnych psów i kotów.
Działamy społecznie, na zasadzie wolontariatu. Utrzymujemy się wyłącznie z darowizn i zbiórek publicznych.
KRS: 0000588055

Re: Zgłoszenia - Pomoc dla Schronisk - maj 2016

: 16 maja 2016, 08:46
autor: ksenka
Zgłaszam Fundację Przystań Ocalenie w Ćwiklicach

http://www.przystanocalenie.org/


KRS 0000464918

"Naszym priorytetem jest wsparcie przytuliska dla koni oraz innych braci mniejszych. Miejsce to stworzyliśmy w oparciu o działanie Stowarzyszenia Komitet Pomocy dla Zwierząt prowadzącego właśnie przytulisko dla koni oraz innych zwierząt „Przystań Ocalenie”. To tam swój dom znajdują zmęczone, schorowane, często wyeksploatowane do granic możliwości zwierzęta."

Re: Zgłoszenia - Pomoc dla Schronisk - maj 2016

: 16 maja 2016, 10:47
autor: Azyl
Zgłaszam Fundację „Azyl Dla Królików” w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu. Azyl powstał w 2012 roku przy schronisku, rok później została założona fundacja. Oprócz działalności związanej typowo z królikami, fundacja angażuje się również w pomoc innym zwierzętom, aktywnie wspierając wszelkie działania toruńskiego schroniska. W schronisku przebywa obecnie ponad 300 psów i około 80 kotów, rocznie trafia tam około 2000 zwierzaków. Azyl skupia się głównie na pomocy szczególnie potrzebującym podopiecznym schroniska, czyli przede wszystkim zwierzętom w podeszłym wieku, schorowanym, czy też szczeniętom, starając się zapewnić im opiekę na jak najwyższym poziomie. To właśnie te zwierzęta w pierwszej kolejności wymagają specjalistycznych karm, których zakup będzie możliwy dzięki wygranej w głosowaniu.

obszar działania: Toruń i okolice
www: http://schronisko-torun.oinfo.pl/
fb: https://www.facebook.com/AzylDlaKrolikow
https://www.facebook.com/schronisko.torun/
KRS 0000447933

Re: Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - maj 2016

: 31 maja 2016, 15:51
autor: Edyta Klęczar
Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona. Pod uwagę, zgodnie z regulaminem, wzięliśmy głosy, które wpłynęły do systemu do godziny 12:00.

W majowej edycji konkursu zwyciężyła:
Fundacja Koty z Radomska

Klienci, rezygnując z należnych sobie rabatów przekazali na rzecz zwycięzcy kwotę 12 005 zł.
Sklep Krakvet.pl przeznacza dodatkowo 1000 zł jako wsparcie dla zwycięzcy - organizacja otrzyma pomoc o łącznej wartości 13 005 zł!

W dniu dzisiejszym skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do kolejnej, czerwcowej edycji Pomocy dla Schronisk.

Serdecznie pozdrawiam,
Edyta Klęczar
Zespół KrakVet