Strona 1 z 2

Głosowanie na schronisko, które otrzyma pomoc -czerwiec 2014

: 30 maja 2014, 15:38
autor: Kasia Sarga
Regulamin:

Zasady ogólne

1. Wzięcie udziału w głosowaniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla schronisk” jest firma KRAKVET Marek Batko sp.k.
Czarnochowice 269, 32-020 Wieliczka.

Zgłaszanie do głosowania

3. Od około 1 dnia każdego miesiąca do około 16 należy zgłaszać schroniska lub inne podmioty pomagające bezdomnym zwierzętom, które wezmą udział w głosowaniu.
4. Pod nazwą „schronisko lub inny podmiot pomagający bezdomnym zwierzętom” organizator rozumie każdego typu podmiot, którego podstawowym celem jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.
5. Głosowanie na schronisko lub inny podmiot pomagający bezdomnym zwierzętom jest otwarte – każdy podmiot pomagający zwierzętom ma prawo wziąć w nim udział, o ile spełnia warunki z punktu 4. niniejszego Regulaminu.
6. Zgłoszenia należy wstawiać w tym wątku, podając podstawowe informacje o zgłaszanym podmiocie (nazwę, miejscowość, stronę internetową itp.).

Głosowanie

7. Zakończenie zgłaszania podmiotów, które będą brały udział w akcji „Pomoc dla schronisk”, będzie miało miejsce każdego 16 dnia miesiąca. Z wyjątkiem dni wolnych od pracy i świąt, kiedy to zgłaszanie podmiotów zostanie zakończone w poprzedzający dzień roboczy. Tego dnia zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.
8. Aby mieć możliwość oddania głosu należy zarejestrować się na forum i napisać minimum jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.
9. Z jednego komputera (1 adresu IP) może zostać oddany tylko 1 głos.
10. Aby mieć możliwość oddania głosu należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany kod sms w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz.
11. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
12. W przypadku stwierdzenia przez administratorów faktu oddawania przez jednego użytkownika kilku głosów lub innych nieprawidłowości związanych z rejestracją kont i głosowaniem, administrator ma prawo do usunięcia kont i/lub odjęcia głosów z nich oddanych.
13. Administrator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, administrator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach.
14. Od momentu rozpoczęcia głosowania temat zostanie zamknięty, a na forum nie będą mogły się pojawić ŻADNE wypowiedzi związane z głosowaniem. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

Rozstrzygnięcie głosowania

15. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez nie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu Krakvet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla schroniska.
16. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00
17. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum po ostatecznej weryfikacji głosów.
18. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki).
19. W sytuacjach szczególnych Zwycięzca może złożyć dwa lub trzy oddzielne zamówienia (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania). Zamówienia te mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

Postanowienia końcowe

20. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

21. Schronisko lub inny podmiot pomagający bezdomnym zwierzętom, który w danym miesiącu zdobędzie największą liczbę głosów i otrzyma pomoc w postaci wybranych przez siebie produktów, nie może zostać zgłoszony do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla schronisk” przez następne 12 miesięcy.

22. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego Krakvet przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od firmy Krakvet.

23. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.

Pozdrawiam
Katarzyna Sarga
Zespół Krakvet

Re: Propozycje schroniska, które otrzyma pomoc - czerwiec 20

: 30 maja 2014, 17:23
autor: diana2727
Zgłaszam - Bernardyn Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych.

Re: Propozycje schroniska, które otrzyma pomoc - czerwiec 20

: 31 maja 2014, 16:45
autor: karton
zgłaszam z miłą chęcią Fundację KOTangens (: pozdrawiam

Re: Propozycje schroniska, które otrzyma pomoc - czerwiec 20

: 31 maja 2014, 23:25
autor: wiola28
Zgłaszam- Bernardyn Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych

Re: Propozycje schroniska, które otrzyma pomoc - czerwiec 20

: 01 czerwca 2014, 12:15
autor: warna
Zgłaszam Fundację Warta Goldena. Wszelkie informacje na temat fundacji i jej działalności na stronie www.wartagoldena.org.pl Zarejestrowana w Warszawie w 2011 roku.

Re: Propozycje schroniska, które otrzyma pomoc - czerwiec 20

: 01 czerwca 2014, 13:16
autor: sonieczka
Zgłaszam propozycję na miesiąc czerwiec 2014 roku-schroniska,które powinno otrzymać pomoc-to schronisko GŁOWNO

Re: Propozycje schroniska, które otrzyma pomoc - czerwiec 20

: 02 czerwca 2014, 18:13
autor: wiktoria138
Zgłaszam Fundacje Tare http://www.fundacjatara.info/.

Re: Propozycje schroniska, które otrzyma pomoc - czerwiec 20

: 04 czerwca 2014, 10:03
autor: wolly
Chciałabym zgłosić Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie
www.schronisko.konin.pl
www.facebook.com/schroniskokonin
www.youtube.com/user/schroniskokonin

Re: Propozycje schroniska, które otrzyma pomoc - czerwiec 20

: 05 czerwca 2014, 22:10
autor: maggda55
Bardzo chcialabym, aby w tym miesiacu pomoc trafila do Schroniska dla Bezdomnych Zwierzat w ORZECHOWCACH (pod Przemyslem). Zglaszam ich kandydature. Schronisko Orzechowce:
https://www.facebook.com/pages/Schronis ... 10?fref=ts

Re: Propozycje schroniska, które otrzyma pomoc - czerwiec 20

: 08 czerwca 2014, 17:34
autor: jopop
Ponownie zgłaszam Fundację JOKOT.
Nasze działania to sterylizacje/kastracje 500-600 kotów rocznie i adopcje około 150-200 kotów rocznie. Cały czas mamy pod opieką około 150-200 kotów oraz kilka psów. Współpracujemy też z karmicielkami kotów bezdomnych, opiekującymi się ogromnymi stadami zwierząt.

W tym momencie mamy zalew maluszków. Bardzo, bardzo, bardzo pilnie potrzebujemy dla nich jedzenia.

Codziennie trafiają do nas prośby o ratowanie kolejnych zwierzaków. Bez Waszej pomocy pomożemy tylko niewielkiej części z nich...

Re: Propozycje schroniska, które otrzyma pomoc - czerwiec 20

: 09 czerwca 2014, 22:59
autor: marta-t
Zgłaszam Fundację Dar Serca ze Skały.
Fundacja została założona 29.08.2006 z potrzeby niesienia pomocy bezdomnym, porzuconym, skrzywdzonym zwierzętom oraz ludziom, którzy nie bacząc na przeciwności losu tym zwierzętom pomagają.
Fundacja, jej wolontariusze i współpracujący z nią lekarze weterynarii pomagają bezdomnym, zaniedbanym i skrzywdzonym zwierzakom z podkrakowskich gmin.
W 2012 roku Fundacja udzieliła pomocy ponad 100 zwierzakom - większość znalazła nowe domy. W 2013 swoje nowe miejsca znalazło aż 130 psów i kotów, a w tym roku : już 75.
Poza taką działalnością Fundacja pomaga zwierzętom, które wprawdzie mają domy, ale których właściciele ze względu na wiek, chorobę lub niezaradność życiową nie mogą swoim podopiecznym stworzyć właściwych warunków bytowania - dokarmiamy psy i koty, sterylizujemy/kastrujemy, leczymy, organizujemy nowe budy, zmieniamy łańcuchy. Wspieramy również prywatne osoby, które z racji wielkiej miłości do zwierząt same podejmują próbę pomocy tym wyrzuconym, bezdomnym, chorym. To często osoby starsze, których możliwości finansowe przekraczają potrzeby niejednokrotnie dużego stadka przygarniętych istot.
Udzielamy tez pomocy psom uratowanym z mordowni w Olkuszu.
W tej chwili mamy pod opieką około 60 psów i kotów przebywających w hoteliku dla zwierząt oraz nielicznych domach tymczasowych.
Utrzymujemy i leczymy również kilkanaście koni, uratowanych przed wyrokiem śmierci w rzeźni.
Każde wsparcie jest dla nas i naszych podopiecznych na wagę złota. Będziemy wdzięczni za każdy oddany na nas głos.
Zapraszamy na strony www.pomoczwierzakom.pl oraz www.facebook.com/znajdzmidom oraz na nasz profil www.facebook.com/inicjatywalokalna.dlazwierzat.

Re: Propozycje schroniska, które otrzyma pomoc - czerwiec 20

: 12 czerwca 2014, 09:42
autor: dzulia1
Zgłaszam Fundacje Bernardyn Zwierząt skrzywdzonych

Re: Propozycje schroniska, które otrzyma pomoc - czerwiec 20

: 13 czerwca 2014, 08:36
autor: k_ofeina
Przytulisko w Głownie jak najbardziej.

Re: Propozycje schroniska, które otrzyma pomoc - czerwiec 20

: 13 czerwca 2014, 21:35
autor: Beata_g
Zgłaszam Krakowską Fundację Pomocy Zwierzętom "Stawiamy na łapy"

Re: Propozycje schroniska, które otrzyma pomoc - czerwiec 20

: 15 czerwca 2014, 13:17
autor: zwierzolub2014
zgłaszam Bernardyn Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych.
https://www.facebook.com/bernardyn.skrz ... ch?fref=ts
http://bernardyn.org.pl/