Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - wrzesień 2016

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - wrzesień 2016

Fundacja Nasza Szkapa
508
45%
Fundacja Człowiek dla Zwierząt
596
53%
Fundacja Azyl Dla Królików
3
0%
AST Fundacja na Rzecz Zwierząt Niechcianych
16
1%
Fundacja Pomocy Goldenom AUREA
4
0%
Fundacja Molosy Adopcje
1
0%
Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych
6
1%
 
Liczba głosów: 1134
Edyta Klęczar
Posty: 25
Rejestracja: 15 maja 2015, 12:24

31 sierpnia 2016, 12:08

Informuję, iż z dniem 03.02.2016r. regulamin akcji Pomoc dla Schronisk został zmieniony. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nową wersją regulaminu. Zgłoszenia w tej edycji przyjmujemy do 16 września, do godziny 12:00, natomiast głosowanie trwa do 30 września, również do godziny 12:00.

Serdecznie pozdrawiam,
Edyta Klęczar
Zespół KrakVet

Regulamin:

I. Zasady ogólne

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla schronisk” jest firma KRAKVET Marek Batko sp.k.
Czarnochowice 269, 32-020 Wieliczka.

II. Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia podmiotów ubiegających się o nagrodę w konkursie (dalej: „Uczestnicy”) przyjmowane są każdorazowo od dnia ogłoszenia przez organizatora rozpoczęcia edycji konkursu do dnia ogłoszonego jako data zakończenia zgłoszeń do konkursu, do godziny 12:00.

2. Informacje o okresie trwania konkursu, zgłoszenia uczestników oraz wszelkie informacje dotyczące porządku prowadzenia konkursu publikowane są w formie postów w odpowiednich wątkach forum prowadzonym przez Organizatora (dalej: „Forum KRAKVET”) pod adresem: viewforum.php?f=18, a także na stronie https://www.facebook.com/Krakvet.dla.Schronisk/?fref=ts

3. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy podmiot, którego statutowym celem jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.

4. Zgłaszanie uczestników konkursu odbywa się poprzez opublikowanie w formie posta z następującymi informacjami:
- pełna nazwa organizacji,
- miejscowość/ rejon działania,
- adres URL strony internetowej (jeżeli takowa jest prowadzona)
- opis zgłaszanego podmiotu (do 2000 znaków)
- KRS zgłoszonej organizacji

5. Zwycięzca zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dedykowaną podstronę na oficjalnej stronie internetowej Podmiotu, na której zostanie umieszczona zaakceptowana przez Organizatora notatka informująca o zwycięstwie Podmiotu w głosowaniu. Zwycięzca zobowiązuje się publikować bezterminowo podstronę dedykowaną Organizatorowi i w razie konieczności zmian treści nanosić je na prośbę Organizatora. Jeśli Podmiot nie posiada oficjalnej strony internetowej Organizator dopuszcza możliwość indywidualnych ustaleń z przedstawicielem Zwycięzcy.

6. Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie chęci udziału akceptuje regulamin i warunki przedstawione przez Organizatora.


III. Głosowanie

1. W dniu wskazanym jako ostatni dzień zgłaszania uczestników konkursu zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.

2. Prawo głosowania na uczestników konkursu przysługuje każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi forum KRAKVET, który opublikował przynajmniej jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu w trakcie trwania edycji konkursu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.
3.W głosowaniu mogą wziąć udział osoby, posiadające numer telefonu zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Z jednego komputera (1 adresu IP) w trakcie trwania edycji konkursu może zostać oddany tylko 1 głos.

5. Aby mieć możliwość oddania głosu należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany kod sms w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz.

6. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora faktu łamania przez głosujących puntów 2, 3 lub 4, Organizator ma prawo do usunięcia kont i/lub unieważnienia takich głosów.

8. Organizator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach.

9. Od momentu rozpoczęcia głosowania wątek zostanie zamknięty, a na forum nie będą mogły się pojawić ŻADNE wypowiedzi związane z głosowaniem. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

IV. Rozstrzygnięcie głosowania

1. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez nie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu Krakvet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla zwycięzcy.

2. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00

3. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum KRAKVET po ostatecznej weryfikacji głosów.

4. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki) w sklepie KrakVet.pl

5. W sytuacjach szczególnych Zwycięzca może złożyć dwa lub trzy oddzielne zamówienia (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania). Zamówienia te mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

6. Wybrane artykuły zostaną przez Organizatora dostarczone Zwycięzcy pod wskazany adres osobiście lub w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7. Zwycięzca zobowiązany jest do opublikowania na swojej oficjalnej stronie internetowej na dedykowanej Organizatorowi podstronie informacji dostarczonej przez Organizatora na temat wygranej w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania materiałów od Organizatora.

V. Reklamacje

1. Prawo do reklamacji w sprawie głosowania przysługuje każdemu, kto zechce zgłosić Organizatorowi swoje stanowisko w sprawie. Zgłoszenie w formie mailowej przyjmowane są na adres pomocdlaschronisk@krakvet.pl

2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w wiadomości e-mail, zwrotnie na adres zgłaszającego w terminie 3 dni roboczych od przesłania reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane, a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

2. Laureaci konkursu nie mogą zostać zgłoszeni do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla schronisk” przez następne 12 miesięcy.

3. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego KrakVet.pl przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od organizatora w formie pisemnej lub mailowej.

4. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.
a.zera
Posty: 4
Rejestracja: 17 stycznia 2014, 08:19

01 września 2016, 11:25

Fundacja "Nasza Szkapa"
adres siedziby:
ul. Morcinka 1/3
44-330 Jastrzębie Zdrój
adres gospodarstwa:
Wojsławice 111
28-500 Kazimierza Wielka
zakres działania:
Polska

http://nasza-szkapa.idl.pl
facebook: https://www.facebook.com/przygodazprzyroda/

130 zwierząt pod bezpośrednią opieką - w gospodarstwie fundacji. Konie, koty, psy, króliki, żółwie, krowy, świnki, kozy...
One wszystkie chcą jeść, a ten konkurs to wspaniała inicjatywa, która może pomóc nam prowadzić dom dla zwierząt!

KRS:
0000267659
marta-t
Posty: 5
Rejestracja: 18 kwietnia 2013, 22:54

07 września 2016, 14:33

Fundacja Człowiek dla Zwierząt
Łętkowice Kolonia 59
32-107 Radziemice
+48783553197
czlowiekdlazwierzat@gmail.com
KRS 0000537423
http://www.facebook.com/fundacjaczlowiekdlazwierzat
http://www.czlowiekdlazwierzat.pl

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt została założona przez Wiolettę Litwin-Mroczka, która kilkanaście lat temu postanowiła poświęcić swoje życie zwierzętom. W zakupionym przez nią gospodarstwie stworzyła miejsce, w którym schronienie znajdują konie, kozy, psy i koty. W łętkowickim przytulisku zwierzaki mają dobre warunki bytowania, odpowiednie wyżywienie, opiekę weterynaryjną, duże pastwiska i wybiegi, a przede wszystkim codzienną dawkę czułości i zainteresowania od ludzi, którzy się nimi zajmują.
W tej chwili mamy pod opieką ok. 90 psów, 16 koni, kozy, osiołka i koty, przebywające w domu tymczasowym.
Oprócz zwierząt znalezionych w okolicznych gminach podkrakowskich, opiekujemy się również psiakami ze schronisk w Krzesimowie, Szczytach, Radysach. Przyjmując ich pod swój dach dajemy im nadzieję na znalezienie nowych domów, której wcześniej nie miały.
Każdy pies jest u nas odpchlany, odrobaczany, szczepiony na choroby zakaźne i wściekliznę, sterylizowany/kastrowany i czipowany.
domcia81
Posty: 4
Rejestracja: 24 czerwca 2015, 16:42

12 września 2016, 08:45

- Centrum Adopcyjne Lecznicy Ada
- Przemyśl
- https://www.facebook.com/Centrum-Adopcy ... 9/?fref=ts
- KRS: 0000 313 847 (Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych)
- Historia Foresta i Oczka wstrząsnęła w 2016 roku wieloma Osobami. Szczęście w nieszczęściu, że trafili na wspaniałych Lekarzy (przez duże L) z Przemyśla, którzy uratowali im życie, a teraz walczą o jak najlepsze zdrowie tych psów. Oprócz kilkunastu psów i kotów "Ada" ma pod opieką bociany, sarny, lisy oraz wilczka. Zapraszam do pomocy Adzie :).
drops

14 września 2016, 11:14

Fundacja Pomocy Goldenom AUREA
ul. Broniewskiego 64/40, 01-854 Warszawa
data założenia: 21 stycznia 2008 r.
numer KRS: 0000303076
numer REGON: 141381530
numer NIP: 1181945270
e-mail: fundacja@aurea.org.pl
malikun

14 września 2016, 17:49

- Fundacja Molosy Adopcje
- ul. Lompy 14/2, 48-340 Głuchołazy, teren cała polska, ośrodki w Warszawie, Zabrzu, Krakowie, Wrocławiu, Brzegu
- https://www.facebook.com/molosyadopcje/
- http://www.molosyadopcje.pl/
- KRS 0000589762 - MOLOSY ADOPCJE Fundacja na Rzecz Walki z Bezdomnością Ras Psów Zaliczanych do Molosów
- Fundacja ma średnio pod opieką 40-50 psów w różnym stanie zdrowia fizycznego i psychicznego. Ma od momentu powstania problemy z zapewnieniem takiej dużej ilości psom wyżywienia - jest to ok 600 KG karmy dla podopiecznych. Jest też w trakcie budowy ośrodków i zbierania funduszy na ten cel by nie umieszczać psów w kosztownych hotelach. Członkowie fundacji co miesiąc dla dobra zwierząt pokrywają z własnych kieszeni koszty obsługi weterynaryjnej które są niemałe. Zapraszam do pomocy tej wyjątkowej grupie osób która jako jedna z nielicznych jest w stanie zająć się często bardzo wymagającymi zwierzętami. Proszę w ich imieniu o pomoc!

MISJA FUNDACJI
Nasza misja to przede wszystkim resocjalizacja psów zaliczanych do molosów, ze szczególnym skupieniem się na psach tych ras umieszczonych na liście ras uznanych za agresywne (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne). Jesteśmy w trakcie tworzenia ośrodków resocjalizacji gdzie pod opieką osób posiadających stosowne doświadczenie w pracy z psami lękliwymi, agresywnymi, z problemami behawioralnymi, zwierzęta trafiające pod naszą opieką poddawane są procesowi, który ma na celu przywrócenie prawidłowego zachowania psa, stabilizację jego psychiki oraz przystosowanie go do życia w nowej rodzinie, biorąc pod uwagę jego predyspozycje oraz uwarunkowania związane ze specyfiką rasy. Pomagamy w powrocie do stabilizacji przede wszystkim psom skrzywdzonym, po przejściach, wycofanym, lękliwym, agresywnym, ważne jest dla nas by znów zaufały człowiekowi, odzyskały wiarę w niego, otworzyły się na współpracę – tylko wtedy mają szanse na nowe, lepsze życie. Wiadomym jest, że rany psychiczne bolą najbardziej i najdłużej, że odzyskanie równowagi jest mozolną i czasochłonną pracą, która wymaga skupienia i zrozumienia, a przede wszystkim cierpliwości, gdzie szczegółowe poznanie problemu ma kolosalne znaczenie dla przyszłego życia i funkcjonowania naszego podopiecznego.
Prowadząc swoje działania skupiamy się również na czynnym poszukiwaniu domów dla naszych podopiecznych. Należy tu nadmienić, że w procesie adopcyjnym kluczowym elementem jest świadomość przyszłych opiekunów/właścicieli dotycząca prawidłowego prowadzenia psa, wiedza na temat eliminowania niepożądanych zachowań (korygowania ich) oraz znajomości metod jakimi, szczególnie w przypadku ras potocznie nazywanych „bojowymi”, należy się posługiwać, mając na uwadze, że nasz podopieczny ma za sobą już pewien bagaż doświadczeń.
Pragniemy by każda adopcja od nas była przez dom przemyślaną i świadoma, w której pod uwagę wzięte zostały wszelkie możliwe scenariusze, problemy i sytuacje mogące spotkać opiekunów stanowiących nową rodzinę dla naszego podopiecznego. Pamiętać należy, że adopcja to najpiękniejszy dar serca jaki można ofiarować skrzywdzonemu, przez los czy człowieka, zwierzęciu.
Poza głównym działaniem, na które jesteśmy ukierunkowani, oczywiście czynnie walczymy z bezdomnością psów ras, którym poświęcamy swoje serca. Będziemy wspierać akcje kastracji i sterylizacji, będziemy prowadzić wszelkie działania zgodnie z zapisem statutowym w celu szeroko rozumianej pomocy zwierzętom skrzywdzonym.
Azyl
Posty: 3
Rejestracja: 16 maja 2016, 09:49

15 września 2016, 23:16

Zgłaszam Fundację „Azyl Dla Królików” w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu. Azyl powstał w 2012 roku przy schronisku, rok później została założona fundacja. Oprócz działalności związanej typowo z królikami, fundacja angażuje się również w pomoc innym zwierzętom, aktywnie wspierając wszelkie działania toruńskiego schroniska. W schronisku przebywa obecnie ponad 300 psów i około 80 kotów, rocznie trafia tam około 2000 zwierzaków. Azyl skupia się głównie na pomocy szczególnie potrzebującym podopiecznym schroniska, czyli przede wszystkim zwierzętom w podeszłym wieku, schorowanym, czy też szczeniętom, starając się zapewnić im opiekę na jak najwyższym poziomie. To właśnie te zwierzęta w pierwszej kolejności wymagają specjalistycznych karm, których zakup będzie możliwy dzięki wygranej w głosowaniu.

obszar działania: Toruń i okolice
www: http://schronisko-torun.oinfo.pl/
fb: https://www.facebook.com/AzylDlaKrolikow
https://www.facebook.com/schronisko.torun/
KRS 0000447933
agucha_a
Posty: 2
Rejestracja: 27 lutego 2015, 18:22

16 września 2016, 11:19

Zgłaszam do konkursu:
- pełna nazwa organizacji: AST Fundacja na Rzecz Zwierząt Niechcianych
- miejscowość/ rejon działania: Cała Polska
- adres URL strony internetowej: http://fundacja-ast.pl/
- KRS zgłoszonej organizacji: 0000006471
- opis zgłaszanego podmiotu:

Nasza fundacja, mająca na celu działanie na rzecz zwierząt porzuconych, postanowiła swoje wysiłki skierować głównie w kierunku pomocy psom TTB (terierom w typie bull, takim jak amstaff, pittbull, bullterier). Te właśnie psy to, po wielorasowcach, najczęstsze ofiary porzuceń i liczni „rezydenci” schronisk w całym kraju. I te właśnie psy znamy i rozumiemy najlepiej.
Anna Dawidowska
Posty: 37
Rejestracja: 21 września 2016, 10:42

30 września 2016, 12:10

Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona. Pod uwagę, zgodnie z regulaminem, wzięliśmy głosy, które wpłynęły do systemu do godziny 12:00.

Zwycięzcą wrześniowej edycji konkursu jest:
Fundacja Człowiek dla Zwierząt

Klienci, rezygnując z należnych sobie rabatów przekazali na rzecz zwycięzcy kwotę 12 004 zł. Sklep KrakVet.pl przeznacza dodatkowo 1000 zł jako wsparcie dla organizacji, dzięki czemu otrzyma ona pomoc o łącznej wartości 13 004 zł!

W dniu dzisiejszym skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do kolejnej, październikowej edycji Pomocy dla Schronisk.

Serdecznie pozdrawiam,
Anna Dawidowska
Zespół KrakVet
Zablokowany