Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - styczeń 2017

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - styczeń 2017

Stowarzyszenie Dog Rescue
607
50%
Fundacja Ocalmy od Zapomnienia „OSTOJA.psiHostel
360
30%
FUNDACJA "JESTEM GŁOSEM TYCH, CO NIE MÓWIĄ
41
3%
Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt CIAPEK
26
2%
Fundacja Boksery w Potrzebie
10
1%
Fundacja Przygarnij Kota
163
14%
 
Liczba głosów: 1207
Anna Dawidowska
Posty: 37
Rejestracja: 21 września 2016, 10:42

30 grudnia 2016, 13:49

Informuję, iż z dniem 30.11.2016r. regulamin akcji Pomoc dla Schronisk został zmieniony. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nową wersją regulaminu. Zgłoszenia w tej edycji przyjmujemy do 16 stycznia, do godziny 12:00, natomiast głosowanie trwa do 31 stycznia, również do godziny 12:00.

Serdecznie pozdrawiam,
Anna Dawidowska
Zespół KrakVet

Regulamin:

I. Zasady ogólne

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla Schronisk” jest firma KRAKVET.PL Sp. z o.o.
Kokotów 703, 32-002 Węgrzce Wielkie.

II. Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia podmiotów ubiegających się o nagrodę w konkursie (dalej: „Uczestnicy”) przyjmowane są każdorazowo od dnia ogłoszenia przez Organizatora rozpoczęcia edycji konkursu, do dnia ogłoszonego jako data zakończenia zgłoszeń do konkursu, do godziny 12:00.

2. Informacje o okresie trwania konkursu, zgłoszenia uczestników oraz wszelkie informacje dotyczące porządku prowadzenia konkursu publikowane są w formie postów w odpowiednich wątkach forum prowadzonym przez Organizatora (dalej: „Forum KRAKVET”) pod adresem: viewforum.php?f=18, a także na stronie https://www.facebook.com/Krakvet.dla.Schronisk/?fref=ts.

3. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy podmiot, którego statutowym celem jest opieka nad zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.

4. Zgłaszanie uczestników konkursu odbywa się poprzez opublikowanie na forum KRAKVET komentarza pod postem dotyczącym danego miesiąca. Poprawne zgłoszenie obejmuje:
- pełną nazwę organizacji
- KRS zgłoszonej organizacji
- miejscowość / rejon działania
- adres URL strony internetowej (jeżeli takowa jest prowadzona) + opcjonalnie fanpage na Facebooku
- opis zgłaszanego podmiotu (do 2000 znaków)

5. Zwycięzca zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dedykowany wpis na swojej oficjalnej stronie internetowej i fanpage'u, gdzie zostanie umieszczona zaakceptowana przez Organizatora notatka informująca o zwycięstwie Podmiotu w głosowaniu.

6. Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie chęci udziału akceptuje regulamin i warunki przedstawione przez Organizatora.


III. Głosowanie

1. W dniu wskazanym jako ostatni dzień zgłaszania uczestników konkursu, w poście zgłoszeniowym zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.

2. Prawo głosowania na uczestników konkursu przysługuje każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi forum KRAKVET, który opublikował przynajmniej jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu w trakcie trwania edycji konkursu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.

3. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby posiadające numer telefonu zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Z jednego komputera (1 adresu IP) w trakcie trwania edycji konkursu może zostać oddany tylko 1 głos.

5. Aby mieć możliwość oddania głosu należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany kod SMS w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz.

6. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora faktu łamania przez głosujących puntów 2, 3 lub 4, Organizator ma prawo do usunięcia kont i/lub unieważnienia takich głosów.

8. Organizator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach.

9. Od momentu rozpoczęcia głosowania wątek zostanie zamknięty, a na forum nie będą mogły się pojawić ŻADNE wypowiedzi związane z głosowaniem. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

IV. Rozstrzygnięcie głosowania

1. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez przez siebie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu Krakvet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla zwycięzcy.

2. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00.

3. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum KRAKVET i fanpage'u, po ostatecznej weryfikacji głosów.

4. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki) w sklepie KrakVet.pl

5. Zwycięzca może zrealizować swoją nagrodę w maksymalnie dwóch oddzielnych zamówieniach (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania), w terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy kalendarzowych od momentu wyłonienia zwycięzcy dla danego miesiąca. Zamówienia mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

6. W przypadku niewykorzystania prawa do odbioru nagrody w okresie dwóch miesięcy od zakończenia głosowania dla danego miesiąca, Uczestnik traci prawo do odebrania nagrody.

7. Wybrane artykuły zostaną przez Organizatora dostarczone Zwycięzcy pod wskazany adres osobiście lub w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem firmy kurierskiej.

8. Zwycięzca zobowiązany jest do opublikowania na swojej oficjalnej stronie internetowej i fanpage'u informacji na temat otrzymania wygranej w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zamówionych artykułów.

V. Reklamacje

1. Prawo do reklamacji w sprawie głosowania przysługuje każdemu, kto zechce zgłosić Organizatorowi swoje stanowisko w sprawie. Zgłoszenie w formie mailowej przyjmowane są na adres pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w wiadomości e-mail, zwrotnie na adres zgłaszającego w terminie 3 dni roboczych od przesłania reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane, a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

2. Laureaci konkursu nie mogą zostać zgłoszeni do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla Schronisk” przez następne 12 miesięcy kalendarzowych.

3. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego KrakVet.pl przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od organizatora w formie pisemnej lub mailowej.

4. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.
monia1
Posty: 6
Rejestracja: 18 stycznia 2014, 23:37

30 grudnia 2016, 15:51

-Fundacja Ocalmy od Zapomnienia „OSTOJA.psiHostel”
-Obszar działania MAZOWSZE okolice Radomia / Zbijów Duży 95
fundacjaoodz@gmail.com.
https://m.facebook.com/OSTOJA.psiHOSTEL
-Numer KRS: 0000373059
Fundacja prowadząc dom tymczasowy OSTOJA.psiHOSTEL stale ma pod opieką do 40 psów.
Dlaczego do? Bo są racjonalistami – działają na tyle, na ile ich stać.
Są to głównie psy, które mają małe szanse adopcyjne.
■Na OSTOI bezpieczny kąt tymczasowy znajdują psy, które przyjdą na nią same, które los skierował na OSTOJE po pomoc;
■Psy z tzw. Drugiego Obiegu, psy domowe, kochane, którym zawalił się świat po śmierci opiekuna, a spadkobiercy wystawili je za drzwi ich domów;
■W miarę dysponowania miejscem trafiają na Ostoje psy - takie małomedialne z internetu, takie normalne, że nikt nie zauważa ich dramatu bezdomności, a ich niemy krzyk rozpaczy nie jest słyszalny.
■Ostoja to dom dożywotni dla psich staruszków, których nikt nie chciał i tak psiaki przeterminowały się. Na OSTOI mogą godnie dożyć kresu psiego życia.
■Ostoja to miejsce edukacyjne》 dla ludzi z pasją pomagania psom w potrzebie licznie odwiedzane. Każdy Gość jest tam witany otwarcie rozmerdanymi ogonami.
■Działalność Ostoi to również pomoc ludziom ubogim i ich zwierzętom – obecnie pod opieką jest 6 Rodzin.

OSTOJA - PsiHOSTEL dla bezdomniaka, dla ludzi frajda z pomagania
fundacjajestemglosem

08 stycznia 2017, 15:13

Chciałabm zgłosić:
FUNDACJA "JESTEM GŁOSEM TYCH, CO NIE MÓWIĄ"
KRS 0000570401
OBSZAR DZIAŁANIA - POWIAT RYBNICKI, OKOLICE, WOJ ŚLĄSKIE
http://www.fundacjajestemglosem.pl
https://www.facebook.com/Fundacja-Jeste ... =bookmarks
Fundacja jestem głosem tych, co nie mówią jest stosunkowo młodą fundacją, nie ma możliwości otrzymywania jeszcze 1% podatku. Pomimo krótkiego stażu ma na swoim koncie dużo uratowanych zwierząt i głośne akcje w mediach.
http://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,ura ... 32230.html
Fundacja występuje w roli oskarżyciela posiłkowego w sądzie, wygrała już sprawę o odebranie pieska katowanego przez właściciela, sprawca otrzymał 4 letni zakaz posiadania zwierząt oraz karę grzywnych. Kolejne rozprawy w toku.
Fundacja wyłapuje kotki i pieski wolno błąkające się (sterylizuje. leczy i szuka im nowych domów), odbywa interwencje zmuszające właścicieli do poprawy warunków, a jak to nie pomaga odbierają zwierzaki. Ratują te bite, porzucone, niechciane. Większość zebranych środków przekazują na leczenie, na karmę brakuje pieniędzy. Mamy nadzieję, ze Państwo pomogą nam głosując właśnie na naszą fundację.
Schronisko Ciapek

08 stycznia 2017, 16:45

1. Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt CIAPEK
2. KRS: 0000277869
3. Miejscowość / rejon działania: miasto i gmina Hajnówka woj. podlaskie
4. Strona w budowie http://www.schronisko-ciapek.org.pl/, https://www.facebook.com/hajnowka.schronisko/?fref=ts
5. Stowarzyszenie CIAPEK, prowadzi niezmiennie od ponad 8 lat miejskie schronisko dla psów w Hajnówce. Obecnie pod naszą opieką jest ponad 150 psich żyć. Utrzymujemy się z darowizn i miejskiej dotacji, która w tym roku została nam pomniejszona i wynosi 5000 zł miesięcznie. Jest to kwota niewspółmierna do ponoszonych przez nas wydatków, nie wystarcza nam na opłaty wynikające z zatrudnienia dwóch pracowników. Jest nam ciężko, ale nigdy nikomu nie odmawiamy pomocy, staramy się być tam gdzie potrzebują nas nasi bracia mniejsi. Reagujemy na wszelkie sygnały dotyczące znęcania się nad zwierzętami, tworzymy początkującą grupę Patrolu Interwencyjnego Straży dla Zwierząt. Pomagamy też kotom, leczymy, szukamy im domów. Wspierani inną fundacją sterylizujemy i kastrujemy koty wolno bytujące.
Pandora15
Posty: 1
Rejestracja: 12 stycznia 2017, 19:41

12 stycznia 2017, 20:27

1. Fundacja Boksery w Potrzebie
2. KRS: 0000288972
3. ul. Zgrupowania Żmija 25/4901-875 Warszawa woj. mazowieckie
4. http://fundacja-bokserywpotrzebie.pl/
https://www.facebook.com/FundacjaBokser ... e/?fref=ts
5.Zaczęło się od kilku zwykłych miłośników rasy, ludzi, którzy, wrażliwi na cierpienie bokserów przebywających w schroniskach, postanowili dać im drugą szansę. Szansę na nowy dom i nowe, lepsze życie. Każda z osób działających w różnych częściach Polski na własną ręką pomagała psom w potrzebie. Czas pokazał jednak, że samodzielne działania nie zawsze kończyły się sukcesem, dlatego wolontariusze postanowili połączyć swoje siły. W przeciągu roku do Bokserów w Potrzebie dołączyło ponad 50 aktywnie działających wolontariuszy, którzy dzięki swoim staraniom i determinacji oraz pieniądzom darczyńców uratowali ponad setką psów. 17 października 2007 r. oficjalnie powołano do życia Fundacją Boksery w Potrzebie. Od 10 września 2009 Fundacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego.
Fundacja Boksery w Potrzebie, to szczególne miejsce, w którym swoją przystań, na dłuższy lub krótszy czas znajdują boksery. Bezdomne, porzucone, chore. Nie jesteśmy w stanie odmówić pomocy tym najbardziej potrzebującym, chociaż czasem nasze możliwości bywają ograniczone. Z roku na rok systematycznie wzrasta liczba zwierząt, które przebywając pod naszą opieką wymagają specjalnego traktowania w postaci leczenia, zakupu specjalistycznej karmy, zakwaterowania w hotelu. Praca naszej Fundacji opiera się głównie na wolontariacie, jednak bezlitośnie rosnąca liczba bokserów w potrzebie zmusza nas do poszukiwania dodatkowych źródeł czerpania pomocy. Pod opieką Fundacji każdego miesiąca znajduje się kilkadziesiąt porzuconych, chorych i zaniedbanych bokserów. Wiele spośród nich to seniorzy którzy już na zawsze zostają pod naszą opieką. Leczymy ich wyniszczone ciała i poranione dusze, sklejamy serca… napełniamy miski.
Kiedy jedne, szczęśliwe idą do Nowego Domu, następne z bagażem doświadczeń, pełne obaw, lęków i nadziei przychodzą do nas po pomoc.
MintuSsek
Posty: 3
Rejestracja: 19 maja 2008, 15:02

13 stycznia 2017, 10:40

ZGŁASZAM:
Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku
- KRS - brak
- Białystok (woj. podlaskie)
- www: http://www.schronisko.bialystok.pl/
funpage: https://www.facebook.com/Wolontariat-Sc ... 586587325/

Białostockie Schronisko dla Zwierząt istnieje już ponad 40 lat !!! W ciągu ostatniego roku jednak zmieniło się o 180stopni, oczywiście jest to zmiana na lepsze :) Zmiana kierownika spowodowała polepszenie warunków bytowych psów, otoczenie ich lepszą opieką, dbanie o ich żywienie, wprowadzenie świetnie działającego wolontariatu. Białostockie schronisko stara się zapewnić psom wszystko co najlepsze. Dla takich jednostek warto pomagać.
_AntylopA_
Posty: 3
Rejestracja: 28 grudnia 2016, 00:45

15 stycznia 2017, 18:02

Fundacja Przygarnij Kota

KRS: 0000642849
Obszar działania: WROCŁAW
Strona: http://przygarnijkota.pl
Facebook: https://facebook.com/przygarnijkota

Działamy bezinteresownie na rzecz bezdomnych kotów we Wrocławiu od 2012. Zajmujemy się głównie adopcjami kotów uratowanych z ulicy. Dodatkowo opiekujemy się dużym stadem wolno-żyjących kotów z terenu Kurkowa/Łowiecka: karmimy (codziennie), kastrujemy i w miarę potrzeby leczymy oraz czasem szukamy domów tym oswojonym. Zużywamy niepoliczone ilości karmy oraz góry żwirku miesięcznie. Nie wspominając już o kosztach weterynaryjnych. Działamy na zasadzie wolontariatu, poświęcając kotom każdą wolną chwilę. Nie mamy żadnych dotacji, utrzymujemy się częściowo z darowizn oraz z naszych, prywatnych portfeli. Wygrana karmy i żwirku w konkursie pozwoliłaby przez parę miesięcy na przeznaczanie darowizn na weterynarza, na którego często niestety już nam brakuje. Wygraną podzielimy się też z zaprzyjaźnionymi Domami Tymczasowymi.

Prosimy o głosy, o głosy które realnie pomogą uratować kolejne, kocie istnienia.
Anna Dawidowska
Posty: 37
Rejestracja: 21 września 2016, 10:42

31 stycznia 2017, 12:05

Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona. Pod uwagę, zgodnie z regulaminem, wzięliśmy głosy, które wpłynęły do systemu do godziny 12:00.

Zwycięzcą styczniowej edycji konkursu jest:
Stowarzyszenie Dog Rescue

Klienci, rezygnując z należnych sobie rabatów przekazali na rzecz zwycięzcy kwotę 13 638 zł. Sklep KrakVet.pl przeznacza dodatkowo 1000 zł jako wsparcie dla organizacji, dzięki czemu otrzyma ona pomoc o łącznej wartości 14 638 zł!

Niebawem skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do kolejnej edycji Pomocy dla Schronisk - na miesiąc luty.
Zablokowany