Głosowanie - Pomoc Dla Schronisk - Styczeń 2016

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie - Pomoc Dla Schronisk - Styczeń 2016

Fundacja Zwierzęca Polana
311
35%
Fundacja Zwierzęca Arkadia
87
10%
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie
6
1%
Radomszczańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - Koty z Radomska
95
11%
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze
4
0%
Schronisko w Korabiewicach
387
43%
 
Liczba głosów: 890
Edyta Klęczar
Posty: 25
Rejestracja: 15 maja 2015, 12:24

31 grudnia 2015, 13:51

Informuję, iż z dniem 04.09.2015r. regulamin akcji Pomoc dla Schronisk został zmieniony. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nową wersją regulaminu. Zgłoszenia w tej edycji przyjmujemy do 15 stycznia.

Serdecznie pozdrawiam,
Edyta Klęczar
Zespół KrakVet

Regulamin:

I. Zasady ogólne

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla schronisk” jest firma KRAKVET Marek Batko sp.k.
Czarnochowice 269, 32-020 Wieliczka.

II. Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia podmiotów ubiegających się o nagrodę w konkursie (dalej: „Uczestnicy”) przyjmowane są każdorazowo od dnia ogłoszenia przez organizatora rozpoczęcia edycji konkursu do dnia ogłoszonego jako data zakończenia zgłoszeń do konkursu.

2. Informacje o okresie trwania konkursu, zgłoszenia uczestników oraz wszelkie informacje dotyczące porządku prowadzenia konkursu publikowane są w formie postów w odpowiednich wątkach forum prowadzonym przez Organizatora (dalej: „Forum KRAKVET”) pod adresem: viewforum.php?f=18

3. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy podmiot, którego statutowym celem jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.

4. Zgłaszanie uczestników konkursu odbywa się poprzez opublikowanie w formie posta z następującymi informacjami:
- pełna nazwa organizacji,
- miejscowość/ rejon działania,
- adres URL strony internetowej (jeżeli takowa jest prowadzona)
- opis zgłaszanego podmiotu (do 2000 znaków)

5. Zwycięzca zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dedykowaną podstronę na oficjalnej stronie internetowej Podmiotu, na której zostanie umieszczona zaakceptowana przez Organizatora notatka informująca o zwycięstwie Podmiotu w głosowaniu. Zwycięzca zobowiązuje się publikować bezterminowo podstronę dedykowaną Organizatorowi i w razie konieczności zmian treści nanosić je na prośbę Organizatora. Jeśli Podmiot nie posiada oficjalnej strony internetowej Organizator dopuszcza możliwość indywidualnych ustaleń z przedstawicielem Zwycięzcy.

6. Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie chęci udziału akceptuje regulamin i warunki przedstawione przez Organizatora.


III. Głosowanie

1. W dniu wskazanym jako ostatni dzień zgłaszania uczestników konkursu zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.

2. Prawo głosowania na uczestników konkursu przysługuje każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi forum KRAKVET, który opublikował przynajmniej jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu w trakcie trwania edycji konkursu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.

3. Z jednego komputera (1 adresu IP) w trakcie trwania edycji konkursu może zostać oddany tylko 1 głos.

4. Aby mieć możliwość oddania głosu należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany kod sms w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz.

5. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

6. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora faktu łamania przez głosujących puntów 2, 3 lub 4, Organizator ma prawo do usunięcia kont i/lub unieważnienia takich głosów.

7. Organizator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach.

8. Od momentu rozpoczęcia głosowania wątek zostanie zamknięty, a na forum nie będą mogły się pojawić ŻADNE wypowiedzi związane z głosowaniem. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

IV. Rozstrzygnięcie głosowania

1. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez nie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu Krakvet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla zwycięzcy.

2. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00

3. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum KRAKVET po ostatecznej weryfikacji głosów.

4. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki) w sklepie KrakVet.pl

5. W sytuacjach szczególnych Zwycięzca może złożyć dwa lub trzy oddzielne zamówienia (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania). Zamówienia te mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

6. Wybrane artykuły zostaną przez Organizatora dostarczone Zwycięzcy pod wskazany adres osobiście lub w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7. Zwycięzca zobowiązany jest do opublikowania na swojej oficjalnej stronie internetowej na dedykowanej Organizatorowi podstronie informacji dostarczonej przez Organizatora na temat wygranej w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania materiałów od Organizatora.

V. Reklamacje

1. Prawo do reklamacji w sprawie głosowania przysługuje każdemu, kto zechce zgłosić Organizatorowi swoje stanowisko w sprawie. Zgłoszenie w formie mailowej przyjmowane są na adres pomocdlaschronisk@krakvet.pl

2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w wiadomości e-mail, zwrotnie na adres zgłaszającego w terminie 3 dni roboczych od przesłania reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane, a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

2. Laureaci konkursu nie mogą zostać zgłoszeni do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla schronisk” przez następne 12 miesięcy.

3. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego KrakVet.pl przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od organizatora w formie pisemnej lub mailowej.

4. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.
GrupaNeko
Posty: 4
Rejestracja: 02 września 2013, 17:53

31 grudnia 2015, 15:03

Zgłaszam do konkursu NEKO - Grupę Pomocy Kotom z Wrocławia.

Nasza strona: http://www.grupaneko.wroclaw.pl
Nasza strona na Facebooku: http://www.facebook.com/GrupaNeko
e-mail: grupa.neko@gmail.com
kontakt ws. konkursu: koordynator.neko@gmail.com

Grupa Neko to wrocławska grupa wolontariuszy Fundacji Hospicjum dla Kotów Bezdomnych z Torunia.
Dane fundacji:
Fundacja Hospicjum dla Kotów Bezdomnych
ul. Broniewskiego 53 D / 51
87-100 Toruń
KRS: 0000408882

Działamy na terenie Wrocławia i okolic oraz Zduńskiej Woli. Jesteśmy osobami zafascynowanymi kocią naturą we wszelkich jej aspektach. Połączyła nas chęć niesienia pomocy tym wspaniałym zwierzętom, a w szczególności tym najbardziej potrzebującym - bezdomnym. Skupiamy się przede wszystkim na pomocy kotom bezdomnym z terenu Wrocławia oraz szeroko pojętej "kociej" edukacji. Dzięki nam kociaki trafiają do kochających i odpowiedzialnych domów. Te będące w szczególnej potrzebie, czekają na adopcję w domach tymczasowych.
Prowadzimy domy tymczasowe, gdzie koty są leczone i przygotowywane do adopcji. Prowadzimy także akcję pomocy kotom wolnożyjącym pod nazwą Koci Bank Żywności, polegającą na zbiórce karmy (i funduszy na zakup karmy), przekazywanej następnie karmicielom kotów wolnożyjących na terenie Wrocławia i okolic. W miarę możliwości finansowych pomagamy także w sterylizacji kotów wolnożyjących.

Zachęcam do głosowania na nas i odwiedzenia naszej strony na facebooku :)

Edyta Pawlaszczyk
Koordynator Grupy Neko
agata-air
Posty: 1
Rejestracja: 01 marca 2007, 12:03

10 stycznia 2016, 22:51

Dzień dobry,

Zgłaszam Fundację Zwierzęca Polana

www: http://www.fundacjazwierzecapolana.org
facebook: http://www.facebook.com/FundacjaZwierzecaPolana/
email: fundacja@zwierzecapolana.org

Dane rejestrowe

Fundacja Zwierzęca Polana
ul. Umińskiego 16 m. 41
03-984 Warszawa
KRS 0000432119
REGON 146284323
NIP 5252545894

Działamy na terenie całego kraju. Od ponad 3 lat zajmujemy się szeroko pojętą pomocą na rzecz zwierząt. Mimo ograniczonych środków znaleźliśmy domy dla ponad 500 bezpańskich psów. Interweniowaliśmy ponad 150 razy w stanach zagrożenia życia. Pomagamy zwierzętom porzuconym, chorym, ofiarom przemocy. Stale pod opieką Fundacji jest 50 psów. Opoką Fundacji są wolontariusze. Przez ostatnie lata działalności stworzyliśmy sieć domów tymczasowych w całej Polsce zapewniającą naszym podopiecznym bezpieczne schronienie, ciepło i co najważniejsze – socjalizację pod okiem specjalistycznej opieki behawiorystycznej. Przeprowadziliśmy akcję sterylizacji zwierząt wiejskich. Propagujemy sterylizację jako sposób na ograniczanie bezdomności i profilaktykę zdrowotną. Wszystkie zwierzęta pod opieką Fundacji są kastrowane. Pomogliśmy w ten sposób ponad 450 psom i kotom.

Dziękuję i pozdrawiam,

Mateusz Krysiński
Neekeetaa

11 stycznia 2016, 11:01

Witam,

Zgłaszam Fundację Zwierzęca Arkadia

www. http://www.zwierzeca-arkadia.org/schron ... t-pszczyna
facebook: https://pl-pl.facebook.com/ZwierzecaArkadia
email: fundacja@zwierzeca-arkadia.org

Dane rejestrowe
Fundacja"Zwierzęca Arkadia"
ul. Sarenek 10B
43-215 Jankowice
KRS: 0000425968
NIP: 6381806280
REGON: 242995136

Działamy na terenie Pszczyny, Tychów i okolic. Naszym pod­sta­wowym celem jest:
polep­sze­nie warunków bytowych zwierząt bez­dom­nych, prze­by­wa­ją­cych w schro­niskach, szukanie im nowych domów
współpraca z placówkami dzi­ała­ją­cymi na rzecz zwierząt bez­dom­nych; –diag­nos­tyka, lecze­nie i reha­bil­i­tacja zwierząt pozyskanych przez Fun­dację –prze­ci­wdzi­ałanie patolo­giom społecznym poprzez zapo­b­ie­ganie okru­cieństwu wobec zwierząt, resoc­jal­iza­cję młodzieży trud­nej dzięki kon­tak­tom ze zwierzę­tami a także orga­ni­zowanie zajęć dla dzieci ze środowisk ubogich i rodzin pato­log­icznych i ich angażowanie w akcje ratowa­nia zwierząt i pomoc dla zwierząt uratowanych,real­iza­cja pro­gramu steryl­iza­cji i kastracji, adopcje psów i kotów pozyskanych przez Fundację, ratowanie koni rzeźnych, starych, chorych, niech­cianych, maltretowanych.


Pozdrawiam,
Ewelina Taradaj
(z upoważnienia Wiceprezes Fundacji Klaudii Stypuły)
wolly
Posty: 9
Rejestracja: 19 sierpnia 2011, 12:25

11 stycznia 2016, 13:34

Zgłaszam:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie

Miejskie schronisko zarządzane jest od 1997 roku przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Koninie.
W schronisku przebywa około 170 psów i 30 kotów.

Strony prowadzone przez wolontariuszy:
http://www.schronisko.konin.pl
http://www.facebook.com/schroniskokonin/
http://www.youtube.com/user/schroniskokonin

Jako wolontariusze staramy opiekować się podopiecznymi schroniska wyprowadzając je na spacery, ucząc posłuszeństwa i zabaw z człowiekiem. Robimy zdjęcia i ogłaszamy psy i koty do adopcji na wielu stronach internetowych. Poprzez promowanie schroniska i samych adopcji, od 4 lat staramy się zmienić wizerunek schroniska i nastawienie mieszkańców Konina do schroniskowych podopiecznych, prowadząc w/w strony, biorąc udział w wielu internetowych akcjach, które pomagają w promocji i adopcji zwierzaków czy w zdobywaniu dodatkowej karmy i zabawek.

Wszyscy podopieczni schroniska są odrobaczeni, odpchleni, zaszczepieni i zaczipowani. Zwierzaki do adopcji wydawane są po zabiegach kastracji i sterylizacji. Największym problemem w schronisku jest ilość przebywających psów, brak wybiegu, oraz stan schroniska, w którym od początku działania nie przeprowadzano większych prac remontowych.

Zapraszamy do głosowania na podopiecznych schroniska w Koninie i tym samym pomocy nam, wolontariuszom, którzy starają się choć odrobinę polepszyć stan w jakim przebywają nasi psi i koci przyjaciele.
--
Pozdrawiam
Aleksandra - wolontariuszka
Eskevar
Posty: 4
Rejestracja: 19 stycznia 2009, 16:03

12 stycznia 2016, 13:10

Witam,

Zgłaszam Fundację Zwierzęca Arkadia

www: http://www.zwierzeca-arkadia.org/
facebook: https://pl-pl.facebook.com/ZwierzecaArkadia
email: fundacja@zwierzeca-arkadia.org
blog: http://f-zwierzeca-arkadia.blogspot.com/

Dane rejestrowe:

Fundacja Zwierzęca Arkadia
ul. Sarenek 10B
43-215 Jankowice
KRS: 0000425968
NIP: 6381806280
REGON: 242995136

Działamy na terenie Pszczyny, Tychów i okolic. Naszym pod­sta­wowym celem jest polep­sze­nie warunków bytowych zwierząt bez­dom­nych, prze­by­wa­ją­cych w schro­niskach; szukanie im nowych domów; współpraca z placówami dzi­ała­ją­cymi na rzecz zwierząt bez­dom­nych; diag­nos­tyka, lecze­nie i reha­bil­i­tacja zwierząt pozyskanych przez Fun­dację; przeciwdziałanie patolo­giom społecznym poprzez zapo­b­ie­ganie okru­cieństwu wobec zwierząt; resoc­jal­iza­cję młodzieży trud­nej, dzięki kon­tak­tom ze zwierzę­tami a także orga­ni­zowanie zajęć dla dzieci ze środowisk ubogich i rodzin pato­log­icznych i angażowanie ich w akcje ratowa­nia zwierząt oraz pomoc dla zwierząt uratowanych; real­iza­cja pro­gramu steryl­iza­cji i kastracji; adopcje psów i kotów pozyskanych przez Fundację; ratowanie koni rzeźnych, starych, chorych, niech­cianych, maltretowanych.

Dziękuję i pozdrawiam,
Ewelina, wolontariuszka.
czikicziki
Posty: 3
Rejestracja: 28 grudnia 2010, 10:37

14 stycznia 2016, 09:49

Zgłaszam „Koty z Radomska” – Radomszczańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

„Koty z Radomska” - Radomszczańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami działa na terenie Radomska i okolic od kilkunastu lat. Garstka dzielnych osób z Panią Andżeliką na czele. Ratują bezdomniaki, leczą, szczepią, sterylizują/kastrują, przygotowują do adopcji i szukają nowych, dobrych domów.
Pod opieką RTOnZ jest kilkadziesiąt kotów (w tym nieuleczalnie chore i niepełnosprawne) oraz psy. Pomagają też okolicznym karmicielom kotów wolno bytujących, reagują na zgłoszenia o zwierzętach wymagających pomocy, wykupują najbardziej potrzebujące koty ze schroniska Radomszczańskiego a także podejmują kroki interwencyjne w sytuacjach tego wymagających.
Ich sytuacja jest bardzo kiepska – 30.09.2015 r. stracili lokal, w którym była kociarnia - od tej pory koty są w pomieszczeniach użyczonych przez ludzi dobrej woli, niestety bez ogrzewania dlatego są obciążeni dodatkowymi dużymi kosztami jakimi jest opał.

Brali udział w głosowaniu październikowym i listopadowym w roku 2015 – niestety za każdym razem byli na III miejscu.
WIĘC DO TRZECH RAZY SZTUKA!

Oni naprawdę na to zasługują! Ta karma BARDZO by pomogła kotom z Radomska, odciążyłaby finansowo, a środki mogłyby być przeznaczone na ratowanie i leczenie obecnych i kolejnych zwierząt.

Strona na Facebooku: https://www.facebook.com/RTOZ.Radomsko
FADO368
Posty: 5
Rejestracja: 14 sierpnia 2015, 08:09

15 stycznia 2016, 10:56

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze.

Strona :
http://schroniskozg.pl/

Strona na FB:
https://www.facebook.com/Schronisko-Dla ... 0/?fref=ts

Email schroniska :schroniskozg@gmail.com

Przez lata zmieniało się i schronisko, i sposób podejścia do przebywających w nim zwierząt. To co obecnie rzuca się w oczy, to nie tylko „remontowy rozmach” – nowe kojce, dachy, pomieszczenia, odnowione budynki czy wybiegi, ale otwartość na ludzi odwiedzających azyl, w sensie dosłownym poprzez codzienną dostępność przez wiele godzin, kontakt przez Internet, telefony, współpracę z radiem, prasą i telewizją oraz – w przenośni – „dwojenie się i trojenie” pracowników i wolontariuszy, by każdy trafiający tu pies czy kot odzyskał zdrowie, spokój, radość, zaufanie do ludzi a wreszcie – właściciela.

Obecnie zielonogórskie schronisko to miejsce, w którym przywracamy nadzieję porzuconym i skrzywdzonym zwierzętom. Od 2010 roku zarządza nim Stowarzyszenie "Inicjatywa dla Zwierząt" i od tego czasu staramy się mierzyć wysoko i dorównać najlepszym placówkom tego typu w Polsce. Naczelną wartością dla nas jest dobro zwierząt i to właśnie dla nich podjęliśmy tę trudną pracę. Wszyscy pracownicy schroniska to miłośnicy zwierząt, którzy wiedzą jak z nimi postępować i co robić, by pomóc im oswoić się z nowym miejscem.Zdajemy sobie sprawę z tego jak traumatycznym miejscem jest dla zwierząt schronisko i robimy wszystko, by złagodzić te negatywne uczucia. Przeprowadziliśmy szereg remontów w celu podniesienia standardu życia zwierząt w schronisku.

Psy mieszkają w boksach pojedynczych lub podwójnych, koty mają do dyspozycji dużą kociarnię z wybiegiem i wieloma zabawkami. Dookoła schroniska jest las, do którego psy chodzą na spacery. Mamy także wybieg z przeszkodami, na którym możemy puszczać je luzem i szkolić.
Ostatnio zmieniony 15 stycznia 2016, 11:40 przez FADO368, łącznie zmieniany 1 raz.
kermit09
Posty: 1
Rejestracja: 15 stycznia 2016, 11:14

15 stycznia 2016, 11:20

Schronisko w Korabiewicach
strona internetowa: http://www.schronisko.info.pl/o-nas/fakty-i-liczby
strona na fb: https://www.facebook.com/Schronisko.w.K ... h/timeline
KRS 0000135274

https://www.youtube.com/watch?v=x36frzO1X-U

Celem Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna, w zakresie: opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym; wspierania działań w zakresie ochrony środowiska i informowania o problemie wyżywienia ludzkości; promocji zdrowia – propagowania i upowszechniania zdrowego stylu życia i żywienia;
uwzględniająca w szczególności: ochronę i promocję zdrowia, humanitarną ochronę zwierząt, wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii, prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej, pomoc społeczną, działalność charytatywną, upowszechnianie i ochronę praw konsumentów, wspieranie działań wolontariatu;
Edyta Klęczar
Posty: 25
Rejestracja: 15 maja 2015, 12:24

29 stycznia 2016, 14:15

Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona. Pod uwagę, zgodnie z regulaminem, wzięliśmy głosy, które wpłynęły do systemu do godziny 12:00.

W styczniowej edycji konkursu zwyciężyło:
Schronisko w Korabiewicach - serdecznie gratulujemy!

Klienci, rezygnując z należnych sobie rabatów przekazali na rzecz zwycięzcy kwotę 14 717 zł.
Sklep Krakvet.pl przeznacza dodatkowo 1000 zł jako wsparcie dla zwycięzcy - organizacja otrzyma pomoc o łącznej wartości 15 717 zł!

W dniu dzisiejszym skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do kolejnej, lutowej edycji Pomocy dla Schronisk.

Serdecznie pozdrawiam,
Edyta Klęczar
Zespół KrakVet
Zablokowany