Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - sierpień 2016

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - sierpień 2016

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie 
3
0%
Komitet Pomocy dla Zwierząt
675
50%
ZWIERZOLUBY – Fundacja Ratujemy Zwierzęta w Potrzebie
81
6%
AST Fundacja na Rzecz Zwierząt Niechcianych
25
2%
Fundację Azyl Dla Królików
20
1%
Fundacja Dom dla Kundelka
48
4%
Stowarzyszenie ArbuZ - Adopcje Zwierząt
502
37%
 
Liczba głosów: 1354
Edyta Klęczar
Posty: 25
Rejestracja: 15 maja 2015, 12:24

29 lipca 2016, 11:34

Informuję, iż z dniem 03.02.2016r. regulamin akcji Pomoc dla Schronisk został zmieniony. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nową wersją regulaminu. Zgłoszenia w tej edycji przyjmujemy do 16 sierpnia, do godziny 12:00, natomiast głosowanie trwa do 31 sierpnia, również do godziny 12:00.

Serdecznie pozdrawiam,
Edyta Klęczar
Zespół KrakVet

Regulamin:

I. Zasady ogólne

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla schronisk” jest firma KRAKVET Marek Batko sp.k.
Czarnochowice 269, 32-020 Wieliczka.

II. Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia podmiotów ubiegających się o nagrodę w konkursie (dalej: „Uczestnicy”) przyjmowane są każdorazowo od dnia ogłoszenia przez organizatora rozpoczęcia edycji konkursu do dnia ogłoszonego jako data zakończenia zgłoszeń do konkursu, do godziny 12:00.

2. Informacje o okresie trwania konkursu, zgłoszenia uczestników oraz wszelkie informacje dotyczące porządku prowadzenia konkursu publikowane są w formie postów w odpowiednich wątkach forum prowadzonym przez Organizatora (dalej: „Forum KRAKVET”) pod adresem: viewforum.php?f=18, a także na stronie https://www.facebook.com/Krakvet.dla.Schronisk/?fref=ts

3. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy podmiot, którego statutowym celem jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.

4. Zgłaszanie uczestników konkursu odbywa się poprzez opublikowanie w formie posta z następującymi informacjami:
- pełna nazwa organizacji,
- miejscowość/ rejon działania,
- adres URL strony internetowej (jeżeli takowa jest prowadzona)
- opis zgłaszanego podmiotu (do 2000 znaków)
- KRS zgłoszonej organizacji

5. Zwycięzca zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dedykowaną podstronę na oficjalnej stronie internetowej Podmiotu, na której zostanie umieszczona zaakceptowana przez Organizatora notatka informująca o zwycięstwie Podmiotu w głosowaniu. Zwycięzca zobowiązuje się publikować bezterminowo podstronę dedykowaną Organizatorowi i w razie konieczności zmian treści nanosić je na prośbę Organizatora. Jeśli Podmiot nie posiada oficjalnej strony internetowej Organizator dopuszcza możliwość indywidualnych ustaleń z przedstawicielem Zwycięzcy.

6. Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie chęci udziału akceptuje regulamin i warunki przedstawione przez Organizatora.


III. Głosowanie

1. W dniu wskazanym jako ostatni dzień zgłaszania uczestników konkursu zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.

2. Prawo głosowania na uczestników konkursu przysługuje każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi forum KRAKVET, który opublikował przynajmniej jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu w trakcie trwania edycji konkursu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.
3.W głosowaniu mogą wziąć udział osoby, posiadające numer telefonu zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Z jednego komputera (1 adresu IP) w trakcie trwania edycji konkursu może zostać oddany tylko 1 głos.

5. Aby mieć możliwość oddania głosu należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany kod sms w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz.

6. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora faktu łamania przez głosujących puntów 2, 3 lub 4, Organizator ma prawo do usunięcia kont i/lub unieważnienia takich głosów.

8. Organizator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach.

9. Od momentu rozpoczęcia głosowania wątek zostanie zamknięty, a na forum nie będą mogły się pojawić ŻADNE wypowiedzi związane z głosowaniem. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

IV. Rozstrzygnięcie głosowania

1. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez nie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu Krakvet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla zwycięzcy.

2. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00

3. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum KRAKVET po ostatecznej weryfikacji głosów.

4. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki) w sklepie KrakVet.pl

5. W sytuacjach szczególnych Zwycięzca może złożyć dwa lub trzy oddzielne zamówienia (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania). Zamówienia te mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

6. Wybrane artykuły zostaną przez Organizatora dostarczone Zwycięzcy pod wskazany adres osobiście lub w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7. Zwycięzca zobowiązany jest do opublikowania na swojej oficjalnej stronie internetowej na dedykowanej Organizatorowi podstronie informacji dostarczonej przez Organizatora na temat wygranej w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania materiałów od Organizatora.

V. Reklamacje

1. Prawo do reklamacji w sprawie głosowania przysługuje każdemu, kto zechce zgłosić Organizatorowi swoje stanowisko w sprawie. Zgłoszenie w formie mailowej przyjmowane są na adres pomocdlaschronisk@krakvet.pl

2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w wiadomości e-mail, zwrotnie na adres zgłaszającego w terminie 3 dni roboczych od przesłania reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane, a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

2. Laureaci konkursu nie mogą zostać zgłoszeni do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla schronisk” przez następne 12 miesięcy.

3. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego KrakVet.pl przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od organizatora w formie pisemnej lub mailowej.

4. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.
wolly
Posty: 9
Rejestracja: 19 sierpnia 2011, 12:25

29 lipca 2016, 13:37

Zgłaszam:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie

Miejskie schronisko zarządzane jest od 1997 roku przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Koninie.
W schronisku przebywa około 170 psów i 30 kotów.

Strony prowadzone przez wolontariuszy:
http://www.schronisko.konin.pl
http://www.facebook.com/schroniskokonin/
http://www.youtube.com/user/schroniskokonin

Jako wolontariusze staramy opiekować się podopiecznymi schroniska wyprowadzając je na spacery, ucząc posłuszeństwa i zabaw z człowiekiem. Robimy zdjęcia i ogłaszamy psy i koty do adopcji na wielu stronach internetowych. Poprzez promowanie schroniska i samych adopcji, od 5 lat staramy się zmienić wizerunek schroniska i nastawienie mieszkańców Konina do schroniskowych podopiecznych, prowadząc w/w strony, biorąc udział w wielu internetowych akcjach, które pomagają w promocji i adopcji zwierzaków czy w zdobywaniu dodatkowej karmy i zabawek.

Wszyscy podopieczni schroniska są odrobaczeni, odpchleni, zaszczepieni i zaczipowani. Zwierzaki do adopcji wydawane są po zabiegach kastracji i sterylizacji. Największym problemem w schronisku jest ilość przebywających psów, brak wybiegu, oraz stan starych części schroniska.

Zapraszamy do głosowania na podopiecznych schroniska w Koninie i tym samym pomocy nam, wolontariuszom, którzy starają się choć odrobinę polepszyć stan w jakim przebywają nasi psi i koci przyjaciele.
--
Pozdrawiam
Aleksandra - wolontariuszka
libolt
Posty: 1
Rejestracja: 27 września 2007, 18:37

03 sierpnia 2016, 19:13

Dzień dobry,

Chciałabym zgłosić do konkursu grupę Mamy Kota, która działa głównie, ale nie wyłącznie, na terenie Krakowa. Oprócz łapania kotów na zabiegi, szukania domów tym oswojonym, tymczasowania tych, które szukają domów, pomaga także karmicielom poprzez dostarczanie w miarę możliwości karmy dla bezdomnych kotów pod ich opieką, opłacanie ich leczenia, wsparcia logistycznego w przypadku konieczności wizyt u weterynarza, itd.
W tej chwili pod bezpośrednią "opieką" grupy przebywa w sumie ok.40 kotów, a co najmniej drugie tyle ma częściowo pełne brzuchy dzięki wsparciu MK.
Nie robimy różnic i jeśli na naszej drodze stanie pies potrzebujący pomocy, to także mu pomagamy.

Z góry dziękujemy za głosy i zapraszamy na nasz profil na fb: https://www.facebook.com/MamyKota/ oraz na naszą stronę: www.mamykota.pl
ewaal
Posty: 3
Rejestracja: 29 lutego 2008, 21:23

09 sierpnia 2016, 16:49

Komitet Pomocy dla Zwierząt
KRS 0000015352
ul. Bałuckiego 7/37
43-100 Tychy
Strona - http://www.przystanocalenie.pl/
FanPage: https://www.facebook.com/pages/Przystań ... 6132969068

Zgłaszam Komitet Pomocy dla Zwierząt. Który prowadzi przytulisko „Przystań Ocalenie”. W małej miejscowości pod Pszczyną swój azyl znalazło wiele starych i okaleczonych zwierząt. W sumie, na utrzymaniu Przystani Ocalenie jest około 400 zwierząt, w tym 55 kotów i 30 psów. Większość z nich to zwierzęta chore, wymagające specjalistycznej karmy, leków oraz środków higienicznych. Pomagając psom i kotom, pomagamy wszystkim podopiecznym Przystani Ocalenie.
Film o Przystani Ocalenie: https://www.youtube.com/watch?v=6Rx57cr12aw
Zwierzoluby
Posty: 3
Rejestracja: 14 lipca 2016, 14:15

09 sierpnia 2016, 19:46

Zgłaszam do konkursu:

- nazwa organizacji: ZWIERZOLUBY – Fundacja Ratujemy Zwierzęta w Potrzebie
- teren działania: Łask i okolice
- strona: http://fundacjazwierzoluby.pl/ , FB: https://www.facebook.com/%C5%81askie-Zw ... 398106621/
- nr KRS: 0000553104
- opis organizacji:
ZWIERZOLUBY – Fundacja Ratujemy Zwierzęta w Potrzebie powstała ,aby nieść wszechstronną pomoc zwierzętom bezdomnym, chorym i skrzywdzonym. Prowadzimy domy tymczasowe dla kotów i psów, leczymy, sterylizujemy, szukamy nowych, odpowiedzialnych domów. Pod naszą opieką przebywa średnio kilkanaście psów i kilkadziesiat kotów. Rocznie sterylizujemy bądź pomagamy w sterylizacji ok. 40 psów i 80 kotów. Pomagamy karmicielom kotów bezdomnych w opiece nad kotami wolnożyjącymi. Jesteśmy niewielką fundacją, która działa na terenie Łasku i okolicznych wsi, gdzie wiedza na temat właściwej opieki nad zwierzętami jest znikoma, a zwierzaki traktowane są jak własność i towar łatwo dostępny. Robimy wszystko co w naszej mocy aby zmienić los zwierząt na lepsze, pomimo skromnych funduszy (zwierzaki utrzymywane są z indywidualnych darowizn darczyńców) i bardzo ograniczonych zasobów ludzkich. Wygrana w konkursie sprawi, że nie będziemy musieli podejmować decyzji czy środki fundacyjne przeznaczyć na karmę dla podopiecznych czy ich leczenie i będziemy mogli pomóc każdemu zwierzakowi, który tej pomocy będzie potrzebował.

Zachęcam do głosowania na naszą fundację i odwiedzenia naszego profilu na FB.
Agucha_ast

11 sierpnia 2016, 13:02

Zgłaszam do konkursu:
- AST Fundacja na Rzecz Zwierząt Niechcianych
- teren działania: cała Polska
- strona: http://fundacja-ast.pl/ , FB https://www.facebook.com/Fundacja.AST/?fref=ts https://www.facebook.com/zlotebulle/?fref=ts
- nr KRS 0000006471
- opis:
Nasza fundacja, mająca na celu działanie na rzecz zwierząt porzuconych, postanowiła swoje wysiłki skierować głównie w kierunku pomocy psom TTB (terierom w typie bull, takim jak amstaff, pittbull, bullterier). Te właśnie psy to, po wielorasowcach, najczęstsze ofiary porzuceń i liczni „rezydenci” schronisk w całym kraju. I te właśnie psy znamy i rozumiemy najlepiej.

Według naszej wiedzy w polskich schroniskach stale przebywa kilkaset przedstawicieli ras TTB. Gdybyśmy mieli taką możliwość, wszystkie otoczylibyśmy swoją opieką, zabierając ze schronisk i starając się zapewnić im nowe, kochające domy. Nie mamy jednak takich możliwości. Brak środków finansowych oraz odpowiednio rozbudowanego zaplecza nie pozwala nam na opiekę nad każdym bezdomnym psem. Dlatego w pierwszej kolejności pomagamy tym, które tego najbardziej potrzebują. Nie boimy się podejmować wyzwań – przyjmujemy pod swoją opiekę psy ciężko chore, nierzadko w stanie krytycznym czy wręcz agonalnym. Podejmujemy się opieki nad psami problematycznymi, skrzywdzonymi fizycznie i psychicznie. Nasza działalność nie przynosi dochodu, za to generuje liczne koszty. Pieniądze są potrzebne na długotrwałe leczenie, specjalistyczne badania, karmy weterynaryjne, psie hotele i pomoc dla domów tymczasowych. Nasza fundacja jest „organizacją żebraczą” – działania finansujemy z funduszy podarowanych nam przez pojedynczych ludzi.
agucha_a
Posty: 2
Rejestracja: 27 lutego 2015, 18:22

12 sierpnia 2016, 06:41

Zgłaszam do konkursu:

- pełna nazwa organizacji: AST Fundacja na Rzecz Zwierząt Niechcianych
- miejscowość/ rejon działania: Cała Polska
- adres URL strony internetowej: http://fundacja-ast.pl/
- KRS zgłoszonej organizacji: 0000006471
- opis zgłaszanego podmiotu:

Nasza fundacja, mająca na celu działanie na rzecz zwierząt porzuconych, postanowiła swoje wysiłki skierować głównie w kierunku pomocy psom TTB (terierom w typie bull, takim jak amstaff, pittbull, bullterier). Te właśnie psy to, po wielorasowcach, najczęstsze ofiary porzuceń i liczni „rezydenci” schronisk w całym kraju. I te właśnie psy znamy i rozumiemy najlepiej.
Azyl
Posty: 3
Rejestracja: 16 maja 2016, 09:49

15 sierpnia 2016, 20:49

Zgłaszam Fundację „Azyl Dla Królików” w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu. Azyl powstał w 2012 roku przy schronisku, rok później została założona fundacja. Oprócz działalności związanej typowo z królikami, fundacja angażuje się również w pomoc innym zwierzętom, aktywnie wspierając wszelkie działania toruńskiego schroniska. W schronisku przebywa obecnie ponad 300 psów i około 80 kotów, rocznie trafia tam około 2000 zwierzaków. Azyl skupia się głównie na pomocy szczególnie potrzebującym podopiecznym schroniska, czyli przede wszystkim zwierzętom w podeszłym wieku, schorowanym, czy też szczeniętom, starając się zapewnić im opiekę na jak najwyższym poziomie. To właśnie te zwierzęta w pierwszej kolejności wymagają specjalistycznych karm, których zakup będzie możliwy dzięki wygranej w głosowaniu.

obszar działania: Toruń i okolice
www: http://schronisko-torun.oinfo.pl/
fb: https://www.facebook.com/AzylDlaKrolikow
https://www.facebook.com/schronisko.torun/
KRS 0000447933
basiulek_91
Posty: 1
Rejestracja: 12 sierpnia 2016, 10:22

15 sierpnia 2016, 21:15

Zgłaszam:
Fundacja Dom dla Kundelka
adres: Adama Mickiewicza 26a
99-200 Poddębice
rejon działania: cała Polska
adres URL strony internetowej http://domdlakundelka.pl/ fb: https://www.facebook.com/domdlakundelka
- opis zgłaszanego podmiotu:
Fundacja Dom dla Kundelka powstała w 2016 roku. Wszyscy jej członkowie i wolontariusze pracują zawodowo, a w Fundacji działają w czasie wolnym i nieodpłatnie. Zgodnie ze statutem Fundacja ma na celu niesienie pomocy skrzywdzonym i porzuconym zwierzętom. Pod naszą opiekę trafiają psy, koty a nawet żółwie. Jeszcze przed otrzymaniem statusu fundacji, wolontariusze działali jako grupa Dom dla Kundelka, zabierając z ulicy porzucone zwierzaki, umieszczając je w hotelach i szukając dla nich nowych domów. Obecnie fundacja ma na utrzymaniu kilkanaście psów, w tym schorowane, nieadopcyjne staruszki, które prawdopodobnie zostaną pod naszą opieką do końca swych dni.
- KRS 0000617055
Gayta

16 sierpnia 2016, 09:38

Zgłąszam Stowarzyszenie ArbuZ - Adopcje Zwierząt
adres - Toruńska 5 86-050 Solec Kujawski
teren działania - cała Polska, szczególnie kujawsko-pomorskie
adres FB https://www.facebook.com/adoptuj.zwierze.arbuz/ strona internetowa http://arbuz-adopcje.pl/

Stowarzyszenie zajmuje się pomocą zwierzętom w potrzebie, głównie kotom i królikom, ale również gryzoniom, czy innym zwierzętom egzotycznym. W ramach Stowarzyszenia istnieje w zaprzyjaźnionej lecznicy Okienko Życia, które przyjmuje małe zwierzęta, w ten sposób trafiło do nas mnóstwo szczurów, chomików, królików, żółw, myszoskoczki i wiele innych, dla których szukamy domów.

Zajmujemy się kotami przebywającymi w naszych domach tymczasowych, którym trzeba znaleźć dom, ale również kotami wolnożyjącymi. Dokarmiamy, kastrujemy, bardzo często leczymy koty wolnożyjące, nienadające się do adopcji.

Opiekujemy się w naszych domach tymczasowych również królikami. Zwierzęta te trafiają do nas z Okienka Życia, są przynoszone przez ludzi, którzy je znaleźli na ulicy, często z interwencji z okropnych warunków. Leczymy takie króliki, socjalizujemy i szukamy im domów.

KRS - 0000541028
kawazmlekiem
Posty: 7
Rejestracja: 21 września 2007, 07:08

16 sierpnia 2016, 09:39

Zgłąszam Stowarzyszenie ArbuZ - Adopcje Zwierząt
adres - Toruńska 5 86-050 Solec Kujawski
teren działania - cała Polska, szczególnie kujawsko-pomorskie
adres FB https://www.facebook.com/adoptuj.zwierze.arbuz/ strona internetowa http://arbuz-adopcje.pl/

Stowarzyszenie zajmuje się pomocą zwierzętom w potrzebie, głównie kotom i królikom, ale również gryzoniom, czy innym zwierzętom egzotycznym. W ramach Stowarzyszenia istnieje w zaprzyjaźnionej lecznicy Okienko Życia, które przyjmuje małe zwierzęta, w ten sposób trafiło do nas mnóstwo szczurów, chomików, królików, żółw, myszoskoczki i wiele innych, dla których szukamy domów.

Zajmujemy się kotami przebywającymi w naszych domach tymczasowych, którym trzeba znaleźć dom, ale również kotami wolnożyjącymi. Dokarmiamy, kastrujemy, bardzo często leczymy koty wolnożyjące, nienadające się do adopcji.

Opiekujemy się w naszych domach tymczasowych również królikami. Zwierzęta te trafiają do nas z Okienka Życia, są przynoszone przez ludzi, którzy je znaleźli na ulicy, często z interwencji z okropnych warunków. Leczymy takie króliki, socjalizujemy i szukamy im domów.

KRS - 0000541028
Edyta Klęczar
Posty: 25
Rejestracja: 15 maja 2015, 12:24

31 sierpnia 2016, 14:12

Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona. Pod uwagę, zgodnie z regulaminem, wzięliśmy głosy, które wpłynęły do systemu do godziny 12:00.

W sierpniowej edycji konkursu zwyciężył:
Komitet Pomocy dla Zwierząt

Klienci, rezygnując z należnych sobie rabatów przekazali na rzecz zwycięzcy kwotę 12 586 zł.
Sklep Krakvet.pl przeznacza dodatkowo 1000 zł jako wsparcie dla zwycięzcy - organizacja otrzyma pomoc o łącznej wartości 13 586 zł!

W dniu dzisiejszym skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do kolejnej, wrześniowej edycji Pomocy dla Schronisk.

Serdecznie pozdrawiam,
Edyta Klęczar
Zespół KrakVet
Zablokowany