Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - październik 2016

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - październik 2016

Fundacja "Nasza Szkapa"
54
3%
Centrum Adopcyjne Lecznicy "Ada"
809
44%
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie
48
3%
Krakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom „Stawiamy Na Łapy”
911
50%
 
Liczba głosów: 1822
Anna Dawidowska
Posty: 37
Rejestracja: 21 września 2016, 10:42

30 września 2016, 12:32

Informuję, iż z dniem 03.02.2016r. regulamin akcji Pomoc dla Schronisk został zmieniony. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nową wersją regulaminu. Zgłoszenia w tej edycji przyjmujemy do 14 października, do godziny 12:00, natomiast głosowanie trwa do 31 października, również do godziny 12:00.

Serdecznie pozdrawiam,
Anna Dawidowska
Zespół KrakVet

Regulamin:

I. Zasady ogólne

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla schronisk” jest firma KRAKVET Marek Batko sp.k.
Czarnochowice 269, 32-020 Wieliczka.

II. Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia podmiotów ubiegających się o nagrodę w konkursie (dalej: „Uczestnicy”) przyjmowane są każdorazowo od dnia ogłoszenia przez organizatora rozpoczęcia edycji konkursu do dnia ogłoszonego jako data zakończenia zgłoszeń do konkursu, do godziny 12:00.

2. Informacje o okresie trwania konkursu, zgłoszenia uczestników oraz wszelkie informacje dotyczące porządku prowadzenia konkursu publikowane są w formie postów w odpowiednich wątkach forum prowadzonym przez Organizatora (dalej: „Forum KRAKVET”) pod adresem: viewforum.php?f=18, a także na stronie https://www.facebook.com/Krakvet.dla.Schronisk/?fref=ts

3. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy podmiot, którego statutowym celem jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.

4. Zgłaszanie uczestników konkursu odbywa się poprzez opublikowanie w formie posta z następującymi informacjami:
- pełna nazwa organizacji,
- miejscowość/ rejon działania,
- adres URL strony internetowej (jeżeli takowa jest prowadzona)
- opis zgłaszanego podmiotu (do 2000 znaków)
- KRS zgłoszonej organizacji

5. Zwycięzca zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dedykowaną podstronę na oficjalnej stronie internetowej Podmiotu, na której zostanie umieszczona zaakceptowana przez Organizatora notatka informująca o zwycięstwie Podmiotu w głosowaniu. Zwycięzca zobowiązuje się publikować bezterminowo podstronę dedykowaną Organizatorowi i w razie konieczności zmian treści nanosić je na prośbę Organizatora. Jeśli Podmiot nie posiada oficjalnej strony internetowej Organizator dopuszcza możliwość indywidualnych ustaleń z przedstawicielem Zwycięzcy.

6. Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie chęci udziału akceptuje regulamin i warunki przedstawione przez Organizatora.


III. Głosowanie

1. W dniu wskazanym jako ostatni dzień zgłaszania uczestników konkursu zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.

2. Prawo głosowania na uczestników konkursu przysługuje każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi forum KRAKVET, który opublikował przynajmniej jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu w trakcie trwania edycji konkursu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.
3.W głosowaniu mogą wziąć udział osoby, posiadające numer telefonu zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Z jednego komputera (1 adresu IP) w trakcie trwania edycji konkursu może zostać oddany tylko 1 głos.

5. Aby mieć możliwość oddania głosu należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany kod sms w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz.

6. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora faktu łamania przez głosujących puntów 2, 3 lub 4, Organizator ma prawo do usunięcia kont i/lub unieważnienia takich głosów.

8. Organizator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach.

9. Od momentu rozpoczęcia głosowania wątek zostanie zamknięty, a na forum nie będą mogły się pojawić ŻADNE wypowiedzi związane z głosowaniem. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

IV. Rozstrzygnięcie głosowania

1. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez nie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu Krakvet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla zwycięzcy.

2. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00

3. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum KRAKVET po ostatecznej weryfikacji głosów.

4. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki) w sklepie KrakVet.pl

5. W sytuacjach szczególnych Zwycięzca może złożyć dwa lub trzy oddzielne zamówienia (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania). Zamówienia te mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

6. Wybrane artykuły zostaną przez Organizatora dostarczone Zwycięzcy pod wskazany adres osobiście lub w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7. Zwycięzca zobowiązany jest do opublikowania na swojej oficjalnej stronie internetowej na dedykowanej Organizatorowi podstronie informacji dostarczonej przez Organizatora na temat wygranej w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania materiałów od Organizatora.

V. Reklamacje

1. Prawo do reklamacji w sprawie głosowania przysługuje każdemu, kto zechce zgłosić Organizatorowi swoje stanowisko w sprawie. Zgłoszenie w formie mailowej przyjmowane są na adres pomocdlaschronisk@krakvet.pl

2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w wiadomości e-mail, zwrotnie na adres zgłaszającego w terminie 3 dni roboczych od przesłania reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane, a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

2. Laureaci konkursu nie mogą zostać zgłoszeni do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla schronisk” przez następne 12 miesięcy.

3. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego KrakVet.pl przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od organizatora w formie pisemnej lub mailowej.

4. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.
a.zera
Posty: 4
Rejestracja: 17 stycznia 2014, 08:19

04 października 2016, 08:40

Fundacja "Nasza Szkapa"
adres siedziby:
ul. Morcinka 1/3
44-330 Jastrzębie Zdrój
adres gospodarstwa:
Wojsławice 111
28-500 Kazimierza Wielka
zakres działania:
Polska

http://nasza-szkapa.idl.pl
facebook: https://www.facebook.com/przygodazprzyroda/

220 zwierząt pod bezpośrednią opieką - w gospodarstwie fundacji. Konie, koty, psy, króliki, żółwie, krowy, świnki, kozy, owce, myszki...
One wszystkie chcą jeść, a ten konkurs to wspaniała inicjatywa, która może pomóc nam prowadzić dom dla zwierząt!

KRS:
0000267659
domcia81
Posty: 4
Rejestracja: 24 czerwca 2015, 16:42

04 października 2016, 17:55

- Centrum Adopcyjne Lecznicy Ada
- Przemyśl
- https://www.facebook.com/Centrum-Adopcy ... 9/?fref=ts
- KRS: 0000 313 847 (Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych)
- Historia Foresta i Oczka wstrząsnęła w 2016 roku wieloma Osobami. Szczęście w nieszczęściu, że trafili na wspaniałych Lekarzy (przez duże L) z Przemyśla, którzy uratowali im życie, a teraz walczą o jak najlepsze zdrowie tych psów. Oprócz kilkunastu psów i kotów "Ada" ma pod opieką bociany, sarny, lisy oraz wilczka. Zapraszam do pomocy Adzie :).
wolly
Posty: 9
Rejestracja: 19 sierpnia 2011, 12:25

10 października 2016, 15:06

Zgłaszam:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie

Miejskie schronisko zarządzane jest od 1997 roku przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Koninie.
W schronisku przebywa około 170 psów i 30 kotów.

Strony prowadzone przez wolontariuszy:
http://www.schronisko.konin.pl
http://www.facebook.com/schroniskokonin/
http://www.youtube.com/user/schroniskokonin

http://www.instagram.com/schroniskokonin/
http://twitter.com/schroniskokonin
http://plus.google.com/100206643835948442278

Jako wolontariusze staramy opiekować się podopiecznymi schroniska wyprowadzając je na spacery, ucząc posłuszeństwa i zabaw z człowiekiem. Robimy zdjęcia i ogłaszamy psy i koty do adopcji na wielu stronach internetowych. Poprzez promowanie schroniska i samych adopcji, od ponad 5 lat staramy się zmienić wizerunek schroniska i nastawienie mieszkańców Konina do schroniskowych podopiecznych, prowadząc w/w strony, biorąc udział w wielu internetowych akcjach, które pomagają w promocji i adopcji zwierzaków czy w zdobywaniu dodatkowej karmy i zabawek.

Wszyscy podopieczni schroniska są odrobaczeni, odpchleni, zaszczepieni i zaczipowani. Zwierzaki do adopcji wydawane są po zabiegach kastracji i sterylizacji. Największym problemem w schronisku jest ilość przebywających psów, brak wybiegu, oraz stan starych części schroniska.

Zapraszamy do głosowania na podopiecznych schroniska w Koninie i tym samym pomocy nam, wolontariuszom, którzy starają się choć odrobinę polepszyć stan w jakim przebywają nasi psi i koci przyjaciele.
--
Pozdrawiam
Aleksandra - wolontariuszka
anna kreft
Posty: 3
Rejestracja: 17 lutego 2008, 16:16

14 października 2016, 08:06

Witam , zgłaszam Fundację Stawiamy na łapy z Krakowa.
Jesteśmy grupą osób, które z miłości do kotów i chęci pomagania, znalazły się w jednym miejscu.
1 stycznia 2014 powołana została Krakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom Stawiamy na Łapy, w ramach której działamy na rzecz bezdomnych zwierząt. Od września tego roku mamy status OPP.
Ze względu na to, że nie prowadzimy schroniska z pomieszczeniami odpowiednimi dla psów, nasza działalność jest skierowana głównie na pomaganie kotom, natomiast w sprawach psich przeprowadzamy interwencje, staramy się pomagać i doradzać, przekazywać potrzebującym karmę, koce, posłania.
W ramach naszej działalności poszukujemy domów dla bezdomnych kotów z Krakowa i okolic, zajmujemy się sterylizacją i leczeniem kotów wolnożyjących, opieką nad kotami – ofiarami wypadków i ludzkiej bezmyślności oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie mądrej opieki nad zwierzętami.
Fundacja wspiera także domy tymczasowe oraz karmicieli kotów wolnożyjących i bezdomnych, przekazując im karmę dla podopiecznych oraz pomagając w wyłapywaniu zwierząt na leczenie i sterylizację, a w przypadku kotów „rokujących” także w poszukiwaniu dla nich nowych domów.
Obecnie mamy pod bezpośrednią opieką ponad 113 kotów w różnym wieku, które mieszkają w pomieszczeniach fundacyjnych i domach tymczasowych. Wygrana w konkursie pomogłaby nam zabezpieczyć przebywające pod naszą opieką zwierzęta na długi czas. Adres naszej strony http://www.stawiamynalapy.pl/ i bieżące działania na naszym facebooku https://www.facebook.com/stawiamynalapy?ref=hl
katgral
Posty: 2
Rejestracja: 28 kwietnia 2007, 12:37

14 października 2016, 11:29

Witam

Zgłaszam Fundację Stawimy na Łapy z Krakowa

1. Pełna nazwa organizacji: FUNDACJA ZWIERZĘTOM STAWIAMY NA ŁAPY
2. miejscowość/ rejon działania: Kraków
3. adres URL strony internetowej: www.stawiamynalapy.pl
4. opis zgłaszanego podmiotu

Jesteśmy grupą osób, które z miłości do kotów i chęci pomagania, znalazły się w jednym miejscu.
1 stycznia 2014 powołana została Krakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom Stawiamy na Łapy, w ramach której działamy na rzecz bezdomnych zwierząt. Od września tego roku mamy status OPP.
Ze względu na to, że nie prowadzimy schroniska z pomieszczeniami odpowiednimi dla psów, nasza działalność jest skierowana głównie na pomaganie kotom, natomiast w sprawach psich przeprowadzamy interwencje, staramy się pomagać i doradzać, przekazywać potrzebującym karmę, koce, posłania.
W ramach naszej działalności poszukujemy domów dla bezdomnych kotów z Krakowa i okolic, zajmujemy się sterylizacją i leczeniem kotów wolnożyjących, opieką nad kotami – ofiarami wypadków i ludzkiej bezmyślności oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie mądrej opieki nad zwierzętami.
Fundacja wspiera także domy tymczasowe oraz karmicieli kotów wolnożyjących i bezdomnych, przekazując im karmę dla podopiecznych oraz pomagając w wyłapywaniu zwierząt na leczenie i sterylizację, a w przypadku kotów „rokujących” także w poszukiwaniu dla nich nowych domów.
Obecnie mamy pod bezpośrednią opieką ponad 113 kotów w różnym wieku, które mieszkają w pomieszczeniach fundacyjnych i domach tymczasowych. Wygrana w konkursie pomogłaby nam zabezpieczyć przebywające pod naszą opieką zwierzęta na długi czas. Adres naszej stronyhttp://www.stawiamynalapy.pl/ i bieżące działania na naszym facebooku https://www.facebook.com/stawiamynalapy?ref=hl

5. KRS zgłoszonej organizacji: 0000491968
Anna Dawidowska
Posty: 37
Rejestracja: 21 września 2016, 10:42

31 października 2016, 16:24

Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona. Pod uwagę, zgodnie z regulaminem, wzięliśmy głosy, które wpłynęły do systemu do godziny 12:00.

Zwycięzcą październikowej edycji konkursu jest:
Krakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom "Stawiamy na Łapy"

Klienci, rezygnując z należnych sobie rabatów przekazali na rzecz zwycięzcy kwotę 11 962 zł. Sklep KrakVet.pl przeznacza dodatkowo 1000 zł jako wsparcie dla organizacji, dzięki czemu otrzyma ona pomoc o łącznej wartości 12 962 zł!

Niebawem skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do kolejnej, listopadowej edycji Pomocy dla Schronisk.

Serdecznie pozdrawiam,
Anna Dawidowska
Zespół KrakVet
Zablokowany