Głosowanie- Pomoc dla Schronisk - październik 2015

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie- Pomoc dla Schronisk - październik 2015

Fundacja Bezdomniaki
89
3%
Fundacja Kotkowo
862
25%
Radomszczańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - Koty z Radomska
638
18%
Pruszkowski Dom Tymczasowy z Pruszkowa
875
25%
Fundację Pomocy Zwierzętom MiauKot
503
14%
Fundacja MaszKotka
429
12%
Fundacja Zielony Pies
111
3%
 
Liczba głosów: 3507
Edyta Klęczar
Posty: 25
Rejestracja: 15 maja 2015, 12:24

01 października 2015, 09:30

Informuję, iż z dniem 04.09.2015r. regulamin akcji Pomoc dla Schronisk został zmieniony. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nową wersją regulaminu. Zgłoszenia w tej edycji przyjmujemy do 16 października.

Serdecznie pozdrawiam,
Edyta Klęczar
Zespół KrakVet

Regulamin:

I. Zasady ogólne

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla schronisk” jest firma KRAKVET Marek Batko sp.k.
Czarnochowice 269, 32-020 Wieliczka.

II. Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia podmiotów ubiegających się o nagrodę w konkursie (dalej: „Uczestnicy”) przyjmowane są każdorazowo od dnia ogłoszenia przez organizatora rozpoczęcia edycji konkursu do dnia ogłoszonego jako data zakończenia zgłoszeń do konkursu.

2. Informacje o okresie trwania konkursu, zgłoszenia uczestników oraz wszelkie informacje dotyczące porządku prowadzenia konkursu publikowane są w formie postów w odpowiednich wątkach forum prowadzonym przez Organizatora (dalej: „Forum KRAKVET”) pod adresem: viewforum.php?f=18

3. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy podmiot, którego statutowym celem jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.

4. Zgłaszanie uczestników konkursu odbywa się poprzez opublikowanie w formie posta z następującymi informacjami:
- pełna nazwa organizacji,
- miejscowość/ rejon działania,
- adres URL strony internetowej (jeżeli takowa jest prowadzona)
- opis zgłaszanego podmiotu (do 2000 znaków)

5. Zwycięzca zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dedykowaną podstronę na oficjalnej stronie internetowej Podmiotu, na której zostanie umieszczona zaakceptowana przez Organizatora notatka informująca o zwycięstwie Podmiotu w głosowaniu. Zwycięzca zobowiązuje się publikować bezterminowo podstronę dedykowaną Organizatorowi i w razie konieczności zmian treści nanosić je na prośbę Organizatora. Jeśli Podmiot nie posiada oficjalnej strony internetowej Organizator dopuszcza możliwość indywidualnych ustaleń z przedstawicielem Zwycięzcy.

6. Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie chęci udziału akceptuje regulamin i warunki przedstawione przez Organizatora.


III. Głosowanie

1. W dniu wskazanym jako ostatni dzień zgłaszania uczestników konkursu zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.

2. Prawo głosowania na uczestników konkursu przysługuje każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi forum KRAKVET, który opublikował przynajmniej jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu w trakcie trwania edycji konkursu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.

3. Z jednego komputera (1 adresu IP) w trakcie trwania edycji konkursu może zostać oddany tylko 1 głos.

4. Aby mieć możliwość oddania głosu należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany kod sms w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz.

5. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

6. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora faktu łamania przez głosujących puntów 2, 3 lub 4, Organizator ma prawo do usunięcia kont i/lub unieważnienia takich głosów.

7. Organizator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach.

8. Od momentu rozpoczęcia głosowania wątek zostanie zamknięty, a na forum nie będą mogły się pojawić ŻADNE wypowiedzi związane z głosowaniem. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

IV. Rozstrzygnięcie głosowania

1. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez nie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu Krakvet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla zwycięzcy.

2. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00

3. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum KRAKVET po ostatecznej weryfikacji głosów.

4. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki) w sklepie KrakVet.pl

5. W sytuacjach szczególnych Zwycięzca może złożyć dwa lub trzy oddzielne zamówienia (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania). Zamówienia te mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

6. Wybrane artykuły zostaną przez Organizatora dostarczone Zwycięzcy pod wskazany adres osobiście lub w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7. Zwycięzca zobowiązany jest do opublikowania na swojej oficjalnej stronie internetowej na dedykowanej Organizatorowi podstronie informacji dostarczonej przez Organizatora na temat wygranej w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania materiałów od Organizatora.

V. Reklamacje

1. Prawo do reklamacji w sprawie głosowania przysługuje każdemu, kto zechce zgłosić Organizatorowi swoje stanowisko w sprawie. Zgłoszenie w formie mailowej przyjmowane są na adres pomocdlaschronisk@krakvet.pl

2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w wiadomości e-mail, zwrotnie na adres zgłaszającego w terminie 3 dni roboczych od przesłania reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane, a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

2. Laureaci konkursu nie mogą zostać zgłoszeni do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla schronisk” przez następne 12 miesięcy.

3. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego KrakVet.pl przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od organizatora w formie pisemnej lub mailowej.

4. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.
Ewela0915
Posty: 4
Rejestracja: 28 września 2015, 19:11

01 października 2015, 10:06

Witam!

Zgłaszam do konkursu FUNDACJĘ BEZDOMNIAKI
Fundacja pomaga znaleźć nowe domy zwierzętom, głównie na terenie Marek pod Warszawą oraz okolic. Aczkolwiek, zdarzały się przypadki adopcji z dalszych rejonów Polski. Oprócz znalezionych zwierząt ratują również psy z ciężkich schronisk, jak np. Radysy. Każde zwierze jakie do nich trafi ma przeprowadzone pełną profilaktykę.

Kilka słów o nas - założycielach Fundacji.
Jesteśmy zwykłymi osobami z ponadprzeciętną wrażliwością na los zwierzaków.
Zaczęło się bardzo niewinnie, od przygarniania bezdomnych zwierząt błąkających się po ulicach a następnie znajdowaniu im nowych właścicieli. Takich przypadków było coraz więcej i więcej...

Z czasem rozpoczęłyśmy nieformalną współpracę z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Marki. W ten sposób w roku 2012 udało nam się oddać do adopcji ok 60 psów, odłowionych na terenie Marek. W roku 2013 nowe domy znalazłyśmy 70 zwierzętom. http://www.zwierzaki.marki.pl/

Aby móc pomagać także zwierzętom spoza naszego miasta, postanowiłyśmy założyć Fundację. W ten sposób w styczniu 2013 powstała Fundacja Bezdomniaki, której działalność rozkręca się dość powoli - nie jesteśmy bowiem osobami zbyt znanymi w tzw. środowisku, więcej bowiem robimy niż o tym rozgłaszamy.

Założenie tej strony ma zatem na celu informowanie o naszych działaniach, co mamy nadzieję przekona do nas innych i przestaniemy być anonimowe.

https://www.facebook.com/fundacjabezdomniaki/timeline
aga&2
Posty: 4
Rejestracja: 25 lipca 2007, 23:06

01 października 2015, 10:44

Zgłaszam Fundację Kotkowo :)

Fundacja Kotkowo to inicjatywa „pozytywnie zakoconych” ludzi z Białegostoku i okolic.
Poświęcają oni swój czas i energię, bezinteresownie dbając o poprawę losu kotów.
A sytuacja jest niestety dramatyczna. Sezon 2015 był niezykle trudny, w regionie świadomość prozwierzęca dopiero się rozwija, a z racji na "Polskę B" środki i możliwości mocno ograniczone :(
Pomimo tego, w ciągu ostatnich 5 lat odmieniliśmy życie ponad 3000 mruczków, które zamieszkały w nowych domach.
Pomogliśmy zorganizować sterylizację ponad 2000 kotek wolnożyjących i adopcyjnych.
Oczywiście nie ma nic za darmo - i nie chodzi tu tylko i finanse - kosztowało to mnóstwo sił,
nocy na mrozie podczas łapanek, łez wylanych nad chorymi lub umierającymi maluchami..
Nei poddajemy się jednak - prowadzimy kwarantanny przy lecznicach i domy tymczasowe, czyli odpowiednik ludzkich rodzin zastępczych, w których chore i zaniedbane zwierzaki wracają do zdrowia.
To ile "użebramy" przekazujemy naszym zwierzakom ;)

Zapraszamy serdecznie na stronę http://www.kotkowo.pl
Hanulka
Posty: 12
Rejestracja: 31 stycznia 2010, 21:28

01 października 2015, 17:41

Zgłaszam: Radomszczańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - Koty z Radomska

adres:
97-500 Radomsko
ul. Sanicka 45
tel 695752709

Prezes - Andżelina Chodorek - Kociarz Roku 2012

FB Kotów z Radomska https://www.facebook.com/RTOZ.Radomsko

RTOZ działa na terenie Radomska i okolic od kilkunastu lat. Ratuje bezdomniaki, leczy, utrzymuje, sterylizuje/kastruje i szykuje do adopcji. Domy znalazło ok. 2000 kotów.
I tym razem bardzo liczymy na Wasze wsparcie! Sytuacja kotów pod opieką RTOZ jest naprawdę dramatyczna – 30.09. straciliśmy lokal, w którym była kociarnia. Koty musiały zostać przeniesione w awaryjnie użyczone przez osobę prywatną, dwa małe pokoiki bez ogrzewania, w przeznaczonym do rozbiórki domu. Na miesiąc…a co potem? Mamy 50 kotów (w tym nieuleczalnie chore i te wymagające leczenia!) a kociarni brak! Zakocone wszystkie możliwe miejsca! Telefony z prośbami, dotyczącymi kolejnych bezdomnych zwierząt, urywają się, a RTOZ nie ma ani miejsc, ani środków finansowych… Kochani, ta karma BARDZO by pomogła kotom z Radomska, przynajmniej odciążyłaby finansowo, a środki mogłyby być przeznaczone na ratowanie i leczenie obecnych i kolejnych zwierząt.
Ostatnio zmieniony 08 października 2015, 15:29 przez Hanulka, łącznie zmieniany 1 raz.
1orchidka

02 października 2015, 22:49

Zgłaszam Pruszkowski Dom Tymczasowy z Pruszkowa
PDT od ponad 8 lat pomaga bezdomnym kotom z Pruszkowa i okolic.
Pruszkowski Dom Tymczasowy to niewielka grupa wolontariuszy, która działa na dużą skalę. Prowadzimy domy tymczasowe, które są schronieniem dla kociąt, które nie miały tyle szczęścia, by się urodzić pod czyjąś opieką oraz dla kotów wyrzuconych, które kiedyś miały dom.
Zajmujemy się także poprawą życia kotów miejskich - dbamy o ich stan zdrowia, pełne miski i schronienie, a także o ograniczanie ich populacji do niezbędnego miastu minimum.
Naszym celem jest także edukacja, w kwestiach opieki nad kotami w domu i popularyzacja adopcji kotów, jako fantastycznych towarzyszy życia.
Działamy WYŁĄCZNIE dzięki darowiznom.

Główne zadania:
- tymczasowanie, socjalizacja, leczenie, adopcje
- ograniczanie populacji kotów miejskich poprzez kastracje
- leczenie i dokarmianie kotów miejskich
- propagowanie odpowiedzialnych adopcji

Facebook: https://www.facebook.com/PruszkowskiDomTymczasowy
adria99
Posty: 1
Rejestracja: 06 października 2015, 15:41

06 października 2015, 18:19

Dzień dobry :)

Zgłaszam do konkursu Fundację Pomocy Zwierzętom MiauKot.

Fundacja MiauKot działa od 2010 roku.
Naszym bezcennym majątkiem jest doświadczenie wypracowane przez kilkanaście lat funkcjonowania azylu i prowadzenia domów tymczasowych dla kotów i psów. Nasz program pokrótce można zawrzeć w czterech hasłach: zwierzęta trafiające pod naszą opiekę należy zainstalować w domu tymczasowym (DT), postawić na łapy, odrobaczyć, zaszczepić, wysterylizować i wreszcie wyadoptować.
Miaukot poza szukaniem domów dla swoich kocich i psich podopiecznych stara się walczyć z nadpopulacją kotów wolno żyjących. Już od roku 2006 prowadzimy akcję Ciach!bezdomność a od 2010 roku posiadamy lokal Ciach!Centrum, który pozwola realizować podstawowe cele fundacji. Tutaj znajdą tymczasowe lokum m.in. koty złapane do sterylizacji i wracające do sił już po zabiegach. Do chwili obecnej wysterylizowaliśmy 1700 zwierząt, w tym 500 kotów dzięki wsparciu funduszy miejskich.
Pod opieką MiauKota aktualnie przebywa 60 kotów, które czekają na dom i około 100 kotów wolno żyjących, którym fundacja zapewnia systematyczne dokarmianie. Tak wiec sporo brzuszków do wykarmienia.
Działalność fundacji oparta jest wyłącznie na wolontariacie.

Sedercznie zapraszam na stronę fundacji: http://www.miaukot.org
lub profil na FB https://www.facebook.com/MiauKot
orchidka77
Posty: 3
Rejestracja: 30 września 2007, 20:26
Lokalizacja: Pruszków

07 października 2015, 22:35

Zgłaszam Pruszkowski Dom Tymczasowy
PDT od 2007 roku pomaga bezdomnym kotom z Pruszkowa i okolic.
Pruszkowski Dom Tymczasowy to grupa wolontariuszy, która działa na dużą skalę. Prowadzimy domy tymczasowe, które są schronieniem dla kociąt, które nie miały tyle szczęścia, by się urodzić pod czyjąś opieką oraz dla kotów wyrzuconych, które kiedyś miały dom.
Zajmujemy się także poprawą życia kotów miejskich - dbamy o ich stan zdrowia, pełne miski i schronienie, a także o ograniczanie ich populacji do niezbędnego miastu minimum.
Naszym celem jest także edukacja, w kwestiach opieki nad kotami w domu i popularyzacja adopcji kotów, jako fantastycznych towarzyszy życia.
Mamy ograniczone możliwości podjęcia opieki nad psami, ale i takim podopiecznym nie odmawiamy pomocy.

Działamy WYŁĄCZNIE dzięki darowiznom.

Główne zadania:
- tymczasowanie, socjalizacja, leczenie, adopcje
- ograniczanie populacji kotów miejskich poprzez kastracje
- leczenie i dokarmianie kotów miejskich
- propagowanie odpowiedzialnych adopcji

Facebook: https://www.facebook.com/PruszkowskiDomTymczasowy

Koordynatorem grupy jest Agnieszka Marks.

Pruszkowski Dom Tymczasowy działa jako grupa Fundacji Viva.
Magda8
Posty: 1
Rejestracja: 12 października 2015, 01:39

12 października 2015, 02:08

Zgłaszam Fundację MaszKotka.
Fundacja Maszkotka działa głównie na terenie Gdańska i okolic.
Zarejestrowana jest od roku, ale jej członkowie zawsze pomagali zwierzętom, głównie kotom.

Główne cele ich działalności:
-zapobieganie bezdomności poprzez sterylizacje
-system dobrych adopcji
-dokarmianie bezdomnych kotów
-zapewnienie ciepłych schronień zimą

Cała działalność opiera się na wolontariacie, wszystkie wydatki pokrywane są jedynie z darowizn.
Realizację programu adopcyjnego zapewniają domy tymczasowe i praca wolontariuszy.
Fundacja Maszkotka zajmuje się kotami w Gdańskiej Stoczni Remontowej, pomaga karmicielom w Gdańskiej Stoczni, Górkach Zachodnich, karmi koty również w innych dzielnicach Gdańska, to mnóstwo kotów i potrzeba wielkiej ilości karmy.
Wszyscy wolontariusze Fundacji Maszkotka kochają zwierzęta i nie potrafią przejść obojętnie wobec cierpienia.
Strona FB https://www.facebook.com/Pomagamykotom
Awatar użytkownika
FundacjaZielonyPies
Posty: 4
Rejestracja: 06 maja 2015, 17:18
Kontakt:

16 października 2015, 08:16

Fundacja Zielony Pies
Mamy pod swoją opieką mamy 50 psów w ośrodku adopcyjnym ,poza ośrodkiem pomagamy jeszcze czterem rodzinom w utrzymaniu ich własnych psiaków w sumie to 18 psiaków i 20 kotów. Wozimyimy karmę ,sterylizujemy i kastrujemy , odrobaczamy i odpchalmy. Jedyne nasze wpływy to darowizny od ludzi dobrej woli.
Fundacja Zielony Pies nie otrzymuje żadnych dotacji z instytucji państwowych .Utrzymujemy się tylko z datków i darów rzeczowych. Wspierając nasze działania bezpośrednio pomagasz braciom mniejszym !! ZAGŁOSUJ NA ZIELONEGO PSA!!!
Województwo MAZOWIECKIE
Numer KRS 0000539976,NIP 8381847831
Powiat ŻYRARDOWSKI ,Gmina MSZCZONÓW
GRABCE-TOWARZYSTWO UL. GŁÓWNA 6
Kod pocztowy 96-320
https://www.facebook.com/Fundacja-Zielo ... /timeline/
http://www.zielonypies.eu/
e-mail:zielony.pies@wp.pl
tel.505 855 101
732 321 174
Edyta Klęczar
Posty: 25
Rejestracja: 15 maja 2015, 12:24

30 października 2015, 15:22

Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona. Pod uwagę, zgodnie z regulaminem, wzięliśmy głosy, które wpłynęły do systemu do godziny 12:00.

W październikowej edycji konkursu zwyciężył:

Pruszkowski Dom Tymczasowy - serdecznie gratulujemy!

Klienci, rezygnując z należnych sobie rabatów przekazali na rzecz zwycięzcy kwotę 15200 zł.
Sklep Krakvet.pl przeznacza dodatkowo 1000 zł jako wsparcie dla zwycięzcy - organizacja otrzyma pomoc o łącznej wartości 16200 zł!

W dniu dzisiejszym skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do kolejnej, listpadowej edycji Pomocy dla Schronisk.

Serdecznie pozdrawiam,
Edyta Klęczar
Zespół Krakvet
Zablokowany