Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - marzec 2016

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - marzec 2016

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie
6
0%
Koty z Radomska
36
3%
Fundacja Zwierzaki w Potrzebie
34
3%
Fundacja Zielony Pies
29
2%
Giżyckie Stowarzyszenie BRAT KOT
48
4%
Fundacja KOT – Koty Otoczone Troską
640
48%
Fundacja Przystań Ocalenie
541
41%
 
Liczba głosów: 1334
Edyta Klęczar
Posty: 25
Rejestracja: 15 maja 2015, 12:24

29 lutego 2016, 13:33

Informuję, iż z dniem 03.02.2016r. regulamin akcji Pomoc dla Schronisk został zmieniony. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nową wersją regulaminu. Zgłoszenia w tej edycji przyjmujemy do 16 marca, do godziny 12:00.

Serdecznie pozdrawiam,
Edyta Klęczar
Zespół KrakVet

Regulamin:

I. Zasady ogólne

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla schronisk” jest firma KRAKVET Marek Batko sp.k.
Czarnochowice 269, 32-020 Wieliczka.

II. Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia podmiotów ubiegających się o nagrodę w konkursie (dalej: „Uczestnicy”) przyjmowane są każdorazowo od dnia ogłoszenia przez organizatora rozpoczęcia edycji konkursu do dnia ogłoszonego jako data zakończenia zgłoszeń do konkursu, do godziny 12:00.

2. Informacje o okresie trwania konkursu, zgłoszenia uczestników oraz wszelkie informacje dotyczące porządku prowadzenia konkursu publikowane są w formie postów w odpowiednich wątkach forum prowadzonym przez Organizatora (dalej: „Forum KRAKVET”) pod adresem: viewforum.php?f=18, a także na stronie https://www.facebook.com/Krakvet.dla.Schronisk/?fref=ts

3. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy podmiot, którego statutowym celem jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.

4. Zgłaszanie uczestników konkursu odbywa się poprzez opublikowanie w formie posta z następującymi informacjami:
- pełna nazwa organizacji,
- miejscowość/ rejon działania,
- adres URL strony internetowej (jeżeli takowa jest prowadzona)
- opis zgłaszanego podmiotu (do 2000 znaków)
- KRS zgłoszonej organizacji

5. Zwycięzca zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dedykowaną podstronę na oficjalnej stronie internetowej Podmiotu, na której zostanie umieszczona zaakceptowana przez Organizatora notatka informująca o zwycięstwie Podmiotu w głosowaniu. Zwycięzca zobowiązuje się publikować bezterminowo podstronę dedykowaną Organizatorowi i w razie konieczności zmian treści nanosić je na prośbę Organizatora. Jeśli Podmiot nie posiada oficjalnej strony internetowej Organizator dopuszcza możliwość indywidualnych ustaleń z przedstawicielem Zwycięzcy.

6. Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie chęci udziału akceptuje regulamin i warunki przedstawione przez Organizatora.


III. Głosowanie

1. W dniu wskazanym jako ostatni dzień zgłaszania uczestników konkursu zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.

2. Prawo głosowania na uczestników konkursu przysługuje każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi forum KRAKVET, który opublikował przynajmniej jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu w trakcie trwania edycji konkursu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.
3.W głosowaniu mogą wziąć udział osoby, posiadające numer telefonu zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Z jednego komputera (1 adresu IP) w trakcie trwania edycji konkursu może zostać oddany tylko 1 głos.

5. Aby mieć możliwość oddania głosu należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany kod sms w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz.

6. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora faktu łamania przez głosujących puntów 2, 3 lub 4, Organizator ma prawo do usunięcia kont i/lub unieważnienia takich głosów.

8. Organizator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach.

9. Od momentu rozpoczęcia głosowania wątek zostanie zamknięty, a na forum nie będą mogły się pojawić ŻADNE wypowiedzi związane z głosowaniem. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

IV. Rozstrzygnięcie głosowania

1. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez nie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu Krakvet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla zwycięzcy.

2. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00

3. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum KRAKVET po ostatecznej weryfikacji głosów.

4. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki) w sklepie KrakVet.pl

5. W sytuacjach szczególnych Zwycięzca może złożyć dwa lub trzy oddzielne zamówienia (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania). Zamówienia te mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

6. Wybrane artykuły zostaną przez Organizatora dostarczone Zwycięzcy pod wskazany adres osobiście lub w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7. Zwycięzca zobowiązany jest do opublikowania na swojej oficjalnej stronie internetowej na dedykowanej Organizatorowi podstronie informacji dostarczonej przez Organizatora na temat wygranej w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania materiałów od Organizatora.

V. Reklamacje

1. Prawo do reklamacji w sprawie głosowania przysługuje każdemu, kto zechce zgłosić Organizatorowi swoje stanowisko w sprawie. Zgłoszenie w formie mailowej przyjmowane są na adres pomocdlaschronisk@krakvet.pl

2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w wiadomości e-mail, zwrotnie na adres zgłaszającego w terminie 3 dni roboczych od przesłania reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane, a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

2. Laureaci konkursu nie mogą zostać zgłoszeni do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla schronisk” przez następne 12 miesięcy.

3. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego KrakVet.pl przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od organizatora w formie pisemnej lub mailowej.

4. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.
ksenka
Posty: 7
Rejestracja: 13 czerwca 2007, 17:53
Kontakt:

07 marca 2016, 18:46

Witam.

Zgłaszam Fundację Przystań Ocalenie w Ćwiklicach

http://www.przystanocalenie.org/

https://www.facebook.com/Fundacja-Przys ... 1/?fref=ts

KRS 0000464918

"Naszym priorytetem jest wsparcie przytuliska dla koni oraz innych braci mniejszych. Miejsce to stworzyliśmy w oparciu o działanie Stowarzyszenia Komitet Pomocy dla Zwierząt prowadzącego właśnie przytulisko dla koni oraz innych zwierząt „Przystań Ocalenie”. To tam swój dom znajdują zmęczone, schorowane, często wyeksploatowane do granic możliwości zwierzęta."
alicjach7@onet.pl
Posty: 2
Rejestracja: 16 września 2013, 19:53

13 marca 2016, 08:53

Zgłaszam:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie

Miejskie schronisko zarządzane jest od 1997 roku przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Koninie.
W schronisku przebywa około 170 psów i 30 kotów.

Strony prowadzone przez wolontariuszy:
http://www.schronisko.konin.pl
http://www.facebook.com/schroniskokonin/
http://www.youtube.com/user/schroniskokonin
Brawo wolontariusze. Tak trzymać!
czikicziki
Posty: 3
Rejestracja: 28 grudnia 2010, 10:37

14 marca 2016, 09:44

Zgłaszam „Koty z Radomska” – Radomszczańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

RTOnZ działa na terenie Radomska i okolic od kilkunastu lat. Garstka dzielnych osób z Panią Andżeliką na czele. Ratują bezdomniaki, leczą, szczepią, sterylizują/kastrują, przygotowują do adopcji i szukają nowych, dobrych domów.
Pod opieką RTOnZ jest kilkadziesiąt kotów (w tym nieuleczalnie chore i niepełnosprawne) oraz psy. Pomagają też okolicznym karmicielom kotów wolno bytujących, reagują na zgłoszenia o zwierzętach wymagających pomocy, wykupują najbardziej potrzebujące koty z radomszczańskiego schroniska a także podejmują kroki interwencyjne w sytuacjach tego wymagających.

30.09.2015 r. stracili lokal, w którym była kociarnia - od tej pory koty są w pomieszczeniach tymczasowo użyczonych przez ludzi dobrej woli. Utrzymują się tylko I wyłącznie z darowizn, nie mają dotacji z miasta.

Już 4 razy nie udało się wygrać :( Może tym razem? Końcówka zimy to dla nich pod wzgl. finansowym wyjątkowo ciężki okres.

Strona : https://www.facebook.com/RTOZ.Radomsko
gusia256
Posty: 2
Rejestracja: 10 stycznia 2012, 10:15

14 marca 2016, 19:23

Witam,

Do głosowania na marzec 2016 zgłaszam:

Fundację Zwierzaki w Potrzebie
ul. Moniuszki 11
05-200 Wołomin
KRS 0000372143
FB: https://www.facebook.com/zwierzaki.potrzebie
www.zwierzakiwpotrzebie.pl

rejon działania: głównie woj. mazowieckie, ale często też cała Polska

"Fundacja "Zwierzaki w Potrzebie" powstała w 12/2010 ale osoby z nią związane od dawna pomagają zwierzętom. Fundacja jest odpowiedzią na wciąż rosnący problem bezdomnych zwierząt na terenie powiatu wołomińskiego. Pod opieką mamy głównie psy starsze, mało adopcyjne. Dwa lata temu udało nam się utworzyć za własne środki ośrodek dla naszych podopiecznych, w nim powoli odzyskują wiarę w człowieka."
EwaD
Posty: 1
Rejestracja: 17 maja 2015, 00:42

14 marca 2016, 20:22

Do głosowania w marcu 2016 zgłaszam

Fundację Zielony Pies
96-320 Mszczonów Grabce Towarzystwo ul Główna 6.www.zielony pies

..Fundacja Zielony Pies działa od stycznia 2015 r.Aktualnie w Fundacji przebywa 64 psy-14 najbardziej pokrzywdzonych,starych i wymagających całodobowej opieki mieszka w domu z opiekunami.Fundacja aktywnie działa na rzecz zapobiegania bezdomności i pomocy zwierzakom skrzywdzonym,poprzez pomoc w sterylizacji zwierząt ,współpracą ze szkołami,przedszkolami i uświadamianie że zwierzęta czują kochają i cierpią.Dodatkowo Fundacja wspiera rodziny które kochają zwierzęta a nie stać ich na zapewnienie zwierzętom utrzymania-11 psów i 6 kotów.Wszystkie zwierzęta które trafiają do Fundacji są sterylizowane,odrobaczane, diagnozowane i przygotowywane do adopcji.Dla tej ilości zwierząt wydatek miesięczny na karmę to ok 4000 zł.Wygrana zapewniłaby wyżywienie na 3-4 miesiące.W imieniu piesków i Fundacji bardzo prosimy o głosy
https://web.facebook.com/Fundacja-Zielo ... 888803016/
http://www.zielonypies.eu/
Fundacja Zielony Pies powstała z miłości do braci mniejszych.
KRS 0000539976
Ostatnio zmieniony 15 marca 2016, 18:25 przez EwaD, łącznie zmieniany 2 razy.
Brat Kot Giżycko
Posty: 1
Rejestracja: 04 marca 2016, 08:51

15 marca 2016, 06:58

Zgłaszam Giżyckie Stowarzyszenie BRAT KOT
miejscowość: Giżycko
rejon działania: Giżycko

https://www.facebook.com/BRAT-KOT-243923199094329/

Stowarzyszenie od października 2014 r. prowadzi "Program Kociętnik". Przyjmujemy porzucone bezdomne kocięta oraz dorosłe koty wymagające leczenia i pielęgnacji. Opiekujemy się nimi w domach wolontariuszy oraz w lokalu Kociętnika, a po wyleczeniu, zaszczepieniu i sterylizacji szukamy domów adopcyjnych. Średnio dziennie pod opieką mamy 30 - 60 kotów, najwięcej latem i jesienią. Świadczymy kilkudniową opiekę bezdomnym kotkom po zabiegach sterylizacji. Przez półtora roku - do dnia dzisiejszego zaopiekowaliśmy się 207 zwierzętami, z czego 121 poszło do adopcji.

KRS: 0000512848
kartoflanka
Posty: 1
Rejestracja: 25 listopada 2014, 19:24

15 marca 2016, 22:32

Zgłaszam Fundację KOT –Koty Otoczone Troską z Torunia.
Działamy na obszarze Torunia oraz okolic.
Jak co roku ,o tej porze Fundacja jest w trakcie akcji sterylizacji, codziennie nowe koty trafiają do klatek Szpitalika na rekonwalescencję pozabiegową, a w fundacji brakuje żwirku i karmy, głównie mokrej. Koty w po zabiegach jedzą bardzo dużo, często to jedyna okazja, żeby najadły się do syta. Każdego roku łapiemy na zabiegi ok. 300 kotów, a poza tym ok. 150 trafia do Fundacji na leczenie. Zapewniamy tez karmę i karmimy stado osiedlowe, które zostało bez karmicielki. W fundacyjnej kociarni na adopcje czeka 30 kotów. Koszty utrzymania Szpitaliku i kociarni są ogromne, sezon dopiero się zaczyna, a tymczasem brakuje podstaw: karmy i żwirku.
Nasze działania można śledzić na https://web.facebook.com/FundacjaKot
oraz na stronie www.fundacjakot.pl.

KRS: 0000230788
Edyta Klęczar
Posty: 25
Rejestracja: 15 maja 2015, 12:24

31 marca 2016, 14:55

Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona. Pod uwagę, zgodnie z regulaminem, wzięliśmy głosy, które wpłynęły do systemu do godziny 12:00.

W marcowej edycji konkursu zwyciężyła:
Fundacja KOT

Klienci, rezygnując z należnych sobie rabatów przekazali na rzecz zwycięzcy kwotę 13 015 zł.
Sklep Krakvet.pl przeznacza dodatkowo 1000 zł jako wsparcie dla zwycięzcy - organizacja otrzyma pomoc o łącznej wartości 14 015 zł!

W dniu dzisiejszym skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do kolejnej, lutowej edycji Pomocy dla Schronisk.

Serdecznie pozdrawiam,
Edyta Klęczar
Zespół KrakVet
Zablokowany