Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - luty 2017

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - luty 2017

Fundacja Ocalmy od Zapomnienia „OSTOJA.psiHostel”
385
43%
Stowarzyszenie "My 3, Koty i Psy"
34
4%
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Schroniska dla Zwierząt "REKS" w Kołobrzegu
9
1%
Fundacja Czarna Owca Pana Kota
1
0%
Fundacja Przygarnij Kota
3
0%
Fundacja "Miasto Kotów"
3
0%
Fundacja Zielony Pies
468
52%
Skawińskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt
0
Brak głosów
 
Liczba głosów: 903
Anna Dawidowska
Posty: 37
Rejestracja: 21 września 2016, 10:42

31 stycznia 2017, 12:54

Informuję, iż z dniem 30.11.2016r. regulamin akcji Pomoc dla Schronisk został zmieniony. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nową wersją regulaminu. Zgłoszenia w tej edycji przyjmujemy do 16 lutego, do godziny 12:00, natomiast głosowanie trwa do 28 lutego, również do godziny 12:00.

Serdecznie pozdrawiam,
Anna Dawidowska
Zespół KrakVet

Regulamin:

I. Zasady ogólne

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla Schronisk” jest firma KRAKVET.PL Sp. z o.o.
Kokotów 703, 32-002 Węgrzce Wielkie.

II. Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia podmiotów ubiegających się o nagrodę w konkursie (dalej: „Uczestnicy”) przyjmowane są każdorazowo od dnia ogłoszenia przez Organizatora rozpoczęcia edycji konkursu, do dnia ogłoszonego jako data zakończenia zgłoszeń do konkursu, do godziny 12:00.

2. Informacje o okresie trwania konkursu, zgłoszenia uczestników oraz wszelkie informacje dotyczące porządku prowadzenia konkursu publikowane są w formie postów w odpowiednich wątkach forum prowadzonym przez Organizatora (dalej: „Forum KRAKVET”) pod adresem: viewforum.php?f=18, a także na stronie https://www.facebook.com/Krakvet.dla.Schronisk/?fref=ts.

3. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy podmiot, którego statutowym celem jest opieka nad zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.

4. Zgłaszanie uczestników konkursu odbywa się poprzez opublikowanie na forum KRAKVET komentarza pod postem dotyczącym danego miesiąca. Poprawne zgłoszenie obejmuje:
- pełną nazwę organizacji
- KRS zgłoszonej organizacji
- miejscowość / rejon działania
- adres URL strony internetowej (jeżeli takowa jest prowadzona) + opcjonalnie fanpage na Facebooku
- opis zgłaszanego podmiotu (do 2000 znaków)

5. Zwycięzca zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dedykowany wpis na swojej oficjalnej stronie internetowej i fanpage'u, gdzie zostanie umieszczona zaakceptowana przez Organizatora notatka informująca o zwycięstwie Podmiotu w głosowaniu.

6. Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie chęci udziału akceptuje regulamin i warunki przedstawione przez Organizatora.


III. Głosowanie

1. W dniu wskazanym jako ostatni dzień zgłaszania uczestników konkursu, w poście zgłoszeniowym zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.

2. Prawo głosowania na uczestników konkursu przysługuje każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi forum KRAKVET, który opublikował przynajmniej jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu w trakcie trwania edycji konkursu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.

3. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby posiadające numer telefonu zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Z jednego komputera (1 adresu IP) w trakcie trwania edycji konkursu może zostać oddany tylko 1 głos.

5. Aby mieć możliwość oddania głosu należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany kod SMS w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz.

6. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora faktu łamania przez głosujących puntów 2, 3 lub 4, Organizator ma prawo do usunięcia kont i/lub unieważnienia takich głosów.

8. Organizator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach.

9. Od momentu rozpoczęcia głosowania wątek zostanie zamknięty, a na forum nie będą mogły się pojawić ŻADNE wypowiedzi związane z głosowaniem. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

IV. Rozstrzygnięcie głosowania

1. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez przez siebie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu Krakvet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla zwycięzcy.

2. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00.

3. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum KRAKVET i fanpage'u, po ostatecznej weryfikacji głosów.

4. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki) w sklepie KrakVet.pl

5. Zwycięzca może zrealizować swoją nagrodę w maksymalnie dwóch oddzielnych zamówieniach (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania), w terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy kalendarzowych od momentu wyłonienia zwycięzcy dla danego miesiąca. Zamówienia mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

6. W przypadku niewykorzystania prawa do odbioru nagrody w okresie dwóch miesięcy od zakończenia głosowania dla danego miesiąca, Uczestnik traci prawo do odebrania nagrody.

7. Wybrane artykuły zostaną przez Organizatora dostarczone Zwycięzcy pod wskazany adres osobiście lub w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem firmy kurierskiej.

8. Zwycięzca zobowiązany jest do opublikowania na swojej oficjalnej stronie internetowej i fanpage'u informacji na temat otrzymania wygranej w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zamówionych artykułów.

V. Reklamacje

1. Prawo do reklamacji w sprawie głosowania przysługuje każdemu, kto zechce zgłosić Organizatorowi swoje stanowisko w sprawie. Zgłoszenie w formie mailowej przyjmowane są na adres pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w wiadomości e-mail, zwrotnie na adres zgłaszającego w terminie 3 dni roboczych od przesłania reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane, a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

2. Laureaci konkursu nie mogą zostać zgłoszeni do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla Schronisk” przez następne 12 miesięcy kalendarzowych.

3. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego KrakVet.pl przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od organizatora w formie pisemnej lub mailowej.

4. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.
monia1
Posty: 6
Rejestracja: 18 stycznia 2014, 23:37

31 stycznia 2017, 13:16

Fundacja Ocalmy od Zapomnienia „OSTOJA.psiHostel”
-Obszar działania MAZOWSZE okolice Radomia / Zbijów Duży 95
fundacjaoodz@gmail.com.
https://m.facebook.com/OSTOJA.psiHOSTEL
-Numer KRS: 0000373059
Fundacja prowadząc dom tymczasowy OSTOJA.psiHOSTEL stale ma pod opieką do 40 psów.
Dlaczego do? Bo są racjonalistami – działają na tyle, na ile ich stać.
Są to głównie psy, które mają małe szanse adopcyjne.
■Na OSTOI bezpieczny kąt tymczasowy znajdują psy, które przyjdą na nią same, które los skierował na OSTOJE po pomoc;
■Psy z tzw. Drugiego Obiegu, psy domowe, kochane, którym zawalił się świat po śmierci opiekuna, a spadkobiercy wystawili je za drzwi ich domów;
■W miarę dysponowania miejscem trafiają na Ostoje psy - takie małomedialne z internetu, takie normalne, że nikt nie zauważa ich dramatu bezdomności, a ich niemy krzyk rozpaczy nie jest słyszalny.
■Ostoja to dom dożywotni dla psich staruszków, których nikt nie chciał i tak psiaki przeterminowały się. Na OSTOI mogą godnie dożyć kresu psiego życia.
■Ostoja to miejsce edukacyjne》 dla ludzi z pasją pomagania psom w potrzebie licznie odwiedzane. Każdy Gość jest tam witany otwarcie rozmerdanymi ogonami.
■Działalność Ostoi to również pomoc ludziom ubogim i ich zwierzętom – obecnie pod opieką jest 6 Rodzin.

OSTOJA - PsiHOSTEL dla bezdomniaka, dla ludzi frajda z pomagania
kinia098
Posty: 28
Rejestracja: 18 marca 2009, 22:26

01 lutego 2017, 09:44

Zgłaszam
Stowarzyszenie "My 3, Koty i Psy"
ul. Mickiewicza 18
76-150 Darłowo

REGON 364894685
NIP 499-065-82-60

Rejon działania: miasto i gmina Darłowo, województwo zachodniopomorskie

Stowarzyszenie nie posiada strony www, prowadzony jest fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/my3kotyipsy/?fref=ts

Na terenie miasta i gminy Darłowo działamy od lat.
W 2016r postanowiłyśmy założyć Stowarzyszenie: Kinga, Kasia, Beata.
Sterylizujemy głównie koty, ale także potrzebujące psiaki z biednych rodzin, wiejskie.
Leczymy chore, bezdomne koty i w miarę możliwości tymczasujemy.
Szukamy domów dla kociąt, dorosłych oswojonych kotów, psiaków znajdujących się pod opieką miasta oraz gminy Darłowo ( profil na Facebooku: Psy do adopcji/znalezione - Darłowo i okolice ).
Wspomagamy karmą opiekunów wolnożyjących kotów, których mamy pod opieką całe mnóstwo oraz zapewniamy domki na zimę. Prowadzimy akcje edukacyjne w szkołach. Plakatujemy miasto ogłoszeniami znalezionych zwierząt i tych przeznaczonych do adopcji :)
Po prostu pomagamy z serca, z pasji, z miłości do zwierząt.

Kinga
Stowarzyszenie "My 3, Koty i Psy"
Schronisko Kołobrzeg
Posty: 1
Rejestracja: 05 lutego 2017, 20:03

05 lutego 2017, 20:43

Zgłaszamy
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT "REKS" W KOŁOBRZEGU
Ul. 6 Dywizji Piechoty 60
78-100 Kołobrzeg, województwo Zachodnio Pomorskie
Nr.KRS 0000287972
adoptujschroniakakolobrzeg@wp.pl
https://www.facebook.com/adoptujschroni ... okolobrzeg
- Stowarzyszenie REKS już od wielu lat prowadzi Schronisko dla zwierząt REKS aktualnie pod opieką ma ponad 140 psów i ponad 60 kotów.
- Stowarzyszenie REKS od wielu lat również sterylizowało,kastrowało i dokarmia bezdomne koty na terenie gminy Kołobrzeg.
- W schronisku psiaki jeśli nie zostaną adoptowane mogą dożyć ostatnich dni w należytych warunkach.
- Schronisko jest otwarte dla ludzi z pasją każda osoba po ukończeniu 16 roku życia jeśli kocha zwierzęta może zostać wolontariuszem.
- Kierownictwo prowadzi prelekcje w szkołach na terenie Kołobrzegu.
renatag6@wp.pl

16 lutego 2017, 09:38

Zgłaszam
Fundacja Zielon Pies
Grabce Towarzystwo 96-320 ul.Główna 6
KRS 0000539976
NIP 8381847831
REGON 36071929300000
https://web.facebook.com/pg/fundacjazielonypies/
www.http://zielonypies.eu/
Fundacja prowadzi również inspektorat interwencyjny.
Obecenie pod opieką fundacji jest ponad 120 psów.Mają włany ośrodek odopcyjny na wsłanym terenie oraz we własnym domu ok.30 podopiecznych.W kilku domach tymczasowych mają swoich podopiecznych .Pomagaja również psom włascicielskim gdzie ich własciciele nie razdzą sobie finansowo aby zapewnic wyzywienie a kochaja swoich podopiecznych.Zrobili kilka ointerencji,uratowali zamarzającego psa w rowie i zabrali go do swojego domu.Nie przechodza obojetnie obok cierpienia zwierząt.Taki zapas karmy bardzo by ułatwił im pracę.
zielony.pies@wp.pl

16 lutego 2017, 14:37

Fundacja Zielony Pies
xdxangelina
Posty: 1
Rejestracja: 17 lutego 2017, 10:21

17 lutego 2017, 10:26

Zgłaszam Fundację Zielony Pies
Fundacja Zielony Pies
Grabce Towarzystwo 96-320 ul.Główna 6
KRS 0000539976
NIP 8381847831
REGON 36071929300000
https://web.facebook.com/fundacjazielonypies/
http://zielonypies.eu/

Fundacja ma pod swoją opieką ponad 120 psów.Ratują zwierzęta martretowane i zaniedbane.Przeprowadzają interwencje ,posiadają ośrodek adopcyjny w którmy psiaki czekają na lepszą przyszłość
Anna Dawidowska
Posty: 37
Rejestracja: 21 września 2016, 10:42

28 lutego 2017, 14:27

Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona. Pod uwagę, zgodnie z regulaminem, wzięliśmy głosy, które wpłynęły do systemu do godziny 12:00.

Proces weryfikacji głosów ujawnił nieprawidłowości. Wykryto próbę ingerencji w wyniki konkursu przy użyciu fikcyjnych kont, w związku z czym Fundacji Zielony Pies zostaje odjęte 251 głosów, plasując ją tym samym na drugim miejscu.

Zwycięzcą styczniowej edycji konkursu jest:
Fundacja Ocalmy od Zapomnienia „OSTOJA.psiHostel”

Klienci, rezygnując z należnych sobie rabatów przekazali na rzecz zwycięzcy kwotę 11 287 zł. Sklep KrakVet.pl przeznacza dodatkowo 1000 zł jako wsparcie dla organizacji, dzięki czemu otrzyma ona pomoc o łącznej wartości 12 287 zł!

Niebawem skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do marcowej edycji Pomocy dla Schronisk.
Zablokowany