Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - luty 2016

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - luty 2016

Bydgoski Klub Przyjaciół Zwierząt Animals
292
33%
Fundacja Zwierzętom Pomocne - Pomorskie
156
17%
Fundacja SOS Animals
11
1%
Fundację Zwierzaki w Potrzebie
198
22%
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie
56
6%
Fundacja Warta Goldena
184
21%
 
Liczba głosów: 897
Edyta Klęczar
Posty: 25
Rejestracja: 15 maja 2015, 12:24

03 lutego 2016, 09:13

Informuję, iż z dniem 03.02.2016r. regulamin akcji Pomoc dla Schronisk został zmieniony. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nową wersją regulaminu. Zgłoszenia w tej edycji przyjmujemy do 16 lutego, do godziny 12:00.

Serdecznie pozdrawiam,
Edyta Klęczar
Zespół KrakVet

Regulamin:

I. Zasady ogólne

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla schronisk” jest firma KRAKVET Marek Batko sp.k.
Czarnochowice 269, 32-020 Wieliczka.

II. Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia podmiotów ubiegających się o nagrodę w konkursie (dalej: „Uczestnicy”) przyjmowane są każdorazowo od dnia ogłoszenia przez organizatora rozpoczęcia edycji konkursu do dnia ogłoszonego jako data zakończenia zgłoszeń do konkursu, do godziny 12:00.

2. Informacje o okresie trwania konkursu, zgłoszenia uczestników oraz wszelkie informacje dotyczące porządku prowadzenia konkursu publikowane są w formie postów w odpowiednich wątkach forum prowadzonym przez Organizatora (dalej: „Forum KRAKVET”) pod adresem: viewforum.php?f=18, a także na stronie https://www.facebook.com/Krakvet.dla.Schronisk/?fref=ts

3. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy podmiot, którego statutowym celem jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.

4. Zgłaszanie uczestników konkursu odbywa się poprzez opublikowanie w formie posta z następującymi informacjami:
- pełna nazwa organizacji,
- miejscowość/ rejon działania,
- adres URL strony internetowej (jeżeli takowa jest prowadzona)
- opis zgłaszanego podmiotu (do 2000 znaków)
- KRS zgłoszonej organizacji

5. Zwycięzca zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dedykowaną podstronę na oficjalnej stronie internetowej Podmiotu, na której zostanie umieszczona zaakceptowana przez Organizatora notatka informująca o zwycięstwie Podmiotu w głosowaniu. Zwycięzca zobowiązuje się publikować bezterminowo podstronę dedykowaną Organizatorowi i w razie konieczności zmian treści nanosić je na prośbę Organizatora. Jeśli Podmiot nie posiada oficjalnej strony internetowej Organizator dopuszcza możliwość indywidualnych ustaleń z przedstawicielem Zwycięzcy.

6. Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie chęci udziału akceptuje regulamin i warunki przedstawione przez Organizatora.


III. Głosowanie

1. W dniu wskazanym jako ostatni dzień zgłaszania uczestników konkursu zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.

2. Prawo głosowania na uczestników konkursu przysługuje każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi forum KRAKVET, który opublikował przynajmniej jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu w trakcie trwania edycji konkursu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.
3.W głosowaniu mogą wziąć udział osoby, posiadające numer telefonu zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Z jednego komputera (1 adresu IP) w trakcie trwania edycji konkursu może zostać oddany tylko 1 głos.

5. Aby mieć możliwość oddania głosu należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany kod sms w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz.

6. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora faktu łamania przez głosujących puntów 2, 3 lub 4, Organizator ma prawo do usunięcia kont i/lub unieważnienia takich głosów.

8. Organizator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach.

9. Od momentu rozpoczęcia głosowania wątek zostanie zamknięty, a na forum nie będą mogły się pojawić ŻADNE wypowiedzi związane z głosowaniem. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

IV. Rozstrzygnięcie głosowania

1. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez nie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu Krakvet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla zwycięzcy.

2. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00

3. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum KRAKVET po ostatecznej weryfikacji głosów.

4. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki) w sklepie KrakVet.pl

5. W sytuacjach szczególnych Zwycięzca może złożyć dwa lub trzy oddzielne zamówienia (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania). Zamówienia te mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

6. Wybrane artykuły zostaną przez Organizatora dostarczone Zwycięzcy pod wskazany adres osobiście lub w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7. Zwycięzca zobowiązany jest do opublikowania na swojej oficjalnej stronie internetowej na dedykowanej Organizatorowi podstronie informacji dostarczonej przez Organizatora na temat wygranej w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania materiałów od Organizatora.

V. Reklamacje

1. Prawo do reklamacji w sprawie głosowania przysługuje każdemu, kto zechce zgłosić Organizatorowi swoje stanowisko w sprawie. Zgłoszenie w formie mailowej przyjmowane są na adres pomocdlaschronisk@krakvet.pl

2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w wiadomości e-mail, zwrotnie na adres zgłaszającego w terminie 3 dni roboczych od przesłania reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane, a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

2. Laureaci konkursu nie mogą zostać zgłoszeni do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla schronisk” przez następne 12 miesięcy.

3. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego KrakVet.pl przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od organizatora w formie pisemnej lub mailowej.

4. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.
Gramylka
Posty: 1
Rejestracja: 05 lutego 2016, 12:49

05 lutego 2016, 13:07

Witam,
zgłaszam BKPZ Animals:

Dane rejestrowe:
Bydgoski Klub Przyjaciół Zwierząt ANIMALS
ul. B. Głowackiego 16/58
85-614 Bydgoszcz

rejon działania: Bydgoszcz i okolice

facebook: www.facebook.pl/animals.bydgoszcz

KRS 0000069428

Bydgoski Klub Przyjaciół Zwierząt ANIMALS jest organizacją zajmującą się niesieniem pomocy zwierzętom bezdomnym i skrzywdzonym przez człowieka. Stowarzyszenie stara się między innymi poprawić los wolno żyjących kotów na terenie Bydgoszczy i okolic poprzez regularne prowadzenie akcji sterylizacji i dokarmianie ich. Oprócz tego zajmuje się leczeniem potrzebujących pomocy, chorych zwierząt, oraz szukaniem im nowych, odpowiedzialnych opiekunów. Stowarzyszenie przeprowadza również interwencje w sprawach zwierząt krzywdzonych przez człowieka. Osoby wspierające działalność stowarzyszenia mogą na bieżąco zapoznać się z niektórymi z aktualnie prowadzonych działaniami na stronie www.facebook.pl/animals.bydgoszcz.

Zapraszamy do głosowania i dziękujemy.

Pozdrawiam
Magda, wolontariuszka
pomorze zwierzęta

08 lutego 2016, 18:54

Zgłaszam Fundację Zwierzętom Pomocne Pomorskie

Facebook: http://www.facebook.com/ZwierzetomPomocnePomorskie

Fundacja Zwierzętom Pomocne - Pomorskie jest ostoją dla bezpańskich zwierząt. Na rzecz psów oraz kotów pracujemy wolontarystycznie już 7 lat, a w 2013 roku oficjalnie zawiązaliśmy Fundację. Obecnie prowadzimy domowe przytulisko dla bezdomnych kotów i psów oraz ocalamy przed rzeźnią niezdolne do pracy konie, zapewniając im emeryturę. Do adopcji wydaliśmy już ponad 800 zwierząt oraz wprowadziliśmy program sterylizacji i kastracji mający na celu ograniczenie bezdomności psów i kotów.

Rejon działania: województwo pomorskie, w szczególności Malbork oraz Kwidzyn
Mrówka33
Posty: 2
Rejestracja: 15 kwietnia 2015, 00:29

09 lutego 2016, 16:22

Witam, zgłaszam

Fundacja "SOS Animals" Ogólnopolski Ruch Obrony Zwierząt
ul. Focha 19/21
42-200 Częstochowa

KRS: 000455426
facebook: https://www.facebook.com/fundacjasosanimals/

rejon działania: województwo śląskie i okolice

Fundację "SOS Animals" tworzy grono zaangażowanych wolontariuszy, którzy zajmują się przede wszystkim interweniowaniem w przypadkach złego traktowania zwierząt. Zwierzęta znajdują się w domach tymczasowych, gdzie są leczone, dochodzą do siebie fizycznie i psychicznie, żeby w końcu znaleźć nowy odpowiedzialny dom. Pod opieką organizacji znajduje się obecnie ponad 150 potrzebujących zwierząt. Prowadzony jest także program zimowego dokarmiania i sterylizacji kotów wolno żyjących. Każda pomoc osobowa, materialna i finansowa jest na wagę złota. Karma zdobyta w Konkursie KrakVetu pomoże na jakiś czas w utrzymaniu podopiecznych Fundacji i pozwoli na ratowanie kolejnych skrzywdzonych przez ludzi zwierząt. Zachęcam do pomocy i głosowania :)
kinia1984
Posty: 2
Rejestracja: 16 stycznia 2012, 14:47

10 lutego 2016, 11:35

Witam serdecznie,
do głosowania na luty 2016 zgłaszam:
Fundację Zwierzaki w Potrzebie
ul. Moniuszki 11
05-200 Wołomin
KRS 0000372143

www.zwierzakiwpotrzebie.pl
FB: https://www.facebook.com/zwierzaki.potrzebie

rejon działania: głównie woj. mazowieckie, ale często też cała Polska

Fundacja "Zwierzaki w Potrzebie" powstała w 12/2010 ale osoby z nią związane od dawna pomagają zwierzętom. Fundacja jest odpowiedzią na wciąż rosnący problem bezdomnych zwierząt na terenie powiatu wołomińskiego. Pod opieką mamy głównie psy starsze, mało adopcyjne. Dwa lata temu udało nam się utworzyć za własne środki ośrodek dla naszych podopiecznych, w nim powoli odzyskują wiarę w człowieka.

Dziękuję i pozdrawiam
Kinga Kożuch
wolly
Posty: 9
Rejestracja: 19 sierpnia 2011, 12:25

11 lutego 2016, 11:36

Zgłaszam:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie

Miejskie schronisko zarządzane jest od 1997 roku przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Koninie.
W schronisku przebywa około 170 psów i 30 kotów.

Strony prowadzone przez wolontariuszy:
http://www.schronisko.konin.pl
http://www.facebook.com/schroniskokonin/
http://www.youtube.com/user/schroniskokonin

Jako wolontariusze staramy opiekować się podopiecznymi schroniska wyprowadzając je na spacery, ucząc posłuszeństwa i zabaw z człowiekiem. Robimy zdjęcia i ogłaszamy psy i koty do adopcji na wielu stronach internetowych. Poprzez promowanie schroniska i samych adopcji, od 4 lat staramy się zmienić wizerunek schroniska i nastawienie mieszkańców Konina do schroniskowych podopiecznych, prowadząc w/w strony, biorąc udział w wielu internetowych akcjach, które pomagają w promocji i adopcji zwierzaków czy w zdobywaniu dodatkowej karmy i zabawek.

Wszyscy podopieczni schroniska są odrobaczeni, odpchleni, zaszczepieni i zaczipowani. Zwierzaki do adopcji wydawane są po zabiegach kastracji i sterylizacji. Największym problemem w schronisku jest ilość przebywających psów, brak wybiegu, oraz stan schroniska, w którym od początku działania nie przeprowadzano większych prac remontowych.

Zapraszamy do głosowania na podopiecznych schroniska w Koninie i tym samym pomocy nam, wolontariuszom, którzy starają się choć odrobinę polepszyć stan w jakim przebywają nasi psi i koci przyjaciele.
--
Pozdrawiam
Aleksandra - wolontariuszka
Milena&Kosmo
Posty: 1
Rejestracja: 14 lutego 2016, 12:14

15 lutego 2016, 22:50

Pragnę zgłosić:

Fundację Warta Goldena
ul. Tamka 49 m. 11
00-355 WARSZAWA
KRS: 0000395734

Facebook: https://web.facebook.com/wartagoldena/?fref=ts
www: www.wartagoldena.org.pl

rejon działania: cała Polska

Fundacja powstała 6 lat temu by nieść bezinteresowną pomoc goldenom – bezdomnym, porzuconym przy drodze, zostawionym w schronisku, schorowanym czy z problemami behawiorystycznymi, których los ktoś definitywnie przekreślił … Otaczamy je opieką, odbudowujemy zaufanie do człowieka i właściwy obraz relacji pies-człowiek i pies-pies.

Dbamy, aby w sprzyjających warunkach Domów Tymczasowych oprócz równowagi psychicznej podopieczni doszli do równowagi zdrowotnej, gdzie przechodzą pełną diagnostykę, zostają zaczipowani, przeprowadzana zostaje również sterylizacja lub kastracja, a finalnie znajdujemy dla nich nowy kochający, odpowiedzialny dom.

Ktoś na pewno zada sobie pytanie - Dlaczego jedynie pomoc Goldenom i psom w typie rasy ? – bo tym psom oprócz niebezpieczeństw wynikających z bezdomności, zagrażają również inne czynniki np. nieznajomość rasy i jej wymagań przez nieodpowiedzialnych właścicieli, a co za tym idzie: następstwa behawiorystyczne lub zdrowotne (często nieodwracalne), trzymanie Goldenów na łańcuchach lub w zamknięciu, ale to co najgorsze to ogromna skala zjawiska pseudohodowli, z którymi staramy się aktywnie walczyć wraz z organami do tego powołanymi.

Naszą fundację współtworzą ludzie, którzy z miłości do tej rasy postanowili poświęcić się bezgranicznie, niestety możemy pomagać tylko dzięki darczyńcom … i po raz pierwszy w tym roku – dzięki 1% podatku.

Dlatego będziemy ogromnie wdzięczni za każdą formę pomocy, za każdy oddany głos.

Pozdrawiamy,
Milena i Kosmo
(Wolontariuszka i Warciak)
Edyta Klęczar
Posty: 25
Rejestracja: 15 maja 2015, 12:24

29 lutego 2016, 13:25

Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona. Pod uwagę, zgodnie z regulaminem, wzięliśmy głosy, które wpłynęły do systemu do godziny 12:00.

W lutowej edycji konkursu zwyciężył:
Bydgoski Klub Przyjaciół Zwierząt Animals - serdecznie gratulujemy!

Klienci, rezygnując z należnych sobie rabatów przekazali na rzecz zwycięzcy kwotę 12 575 zł.
Sklep Krakvet.pl przeznacza dodatkowo 1000 zł jako wsparcie dla zwycięzcy - organizacja otrzyma pomoc o łącznej wartości 13 575 zł!

W dniu dzisiejszym skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do kolejnej, lutowej edycji Pomocy dla Schronisk.

Serdecznie pozdrawiam,
Edyta Klęczar
Zespół KrakVet
Zablokowany