Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - listopad 2016

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - listopad 2016

Centrum Adopcyjne Lecznicy "Ada"
268
41%
Fundacja "Ocalmy od Zapomnienia"
143
22%
Radzyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Zwierząt "Podaj Łapę"
173
27%
Fundacja "Stacyjka Maltusia"
66
10%
 
Liczba głosów: 650
Anna Dawidowska
Posty: 37
Rejestracja: 21 września 2016, 10:42

31 października 2016, 16:32

Informuję, iż z dniem 03.02.2016r. regulamin akcji Pomoc dla Schronisk został zmieniony. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nową wersją regulaminu. Zgłoszenia w tej edycji przyjmujemy do 16 listopada, do godziny 12:00, natomiast głosowanie trwa do 30 listopada, również do godziny 12:00.

Serdecznie pozdrawiam,
Anna Dawidowska
Zespół KrakVet

Regulamin:

I. Zasady ogólne

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla schronisk” jest firma KRAKVET Marek Batko sp.k.
Czarnochowice 269, 32-020 Wieliczka.

II. Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia podmiotów ubiegających się o nagrodę w konkursie (dalej: „Uczestnicy”) przyjmowane są każdorazowo od dnia ogłoszenia przez organizatora rozpoczęcia edycji konkursu do dnia ogłoszonego jako data zakończenia zgłoszeń do konkursu, do godziny 12:00.

2. Informacje o okresie trwania konkursu, zgłoszenia uczestników oraz wszelkie informacje dotyczące porządku prowadzenia konkursu publikowane są w formie postów w odpowiednich wątkach forum prowadzonym przez Organizatora (dalej: „Forum KRAKVET”) pod adresem: viewforum.php?f=18, a także na stronie https://www.facebook.com/Krakvet.dla.Schronisk/?fref=ts

3. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy podmiot, którego statutowym celem jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.

4. Zgłaszanie uczestników konkursu odbywa się poprzez opublikowanie w formie posta z następującymi informacjami:
- pełna nazwa organizacji,
- miejscowość/ rejon działania,
- adres URL strony internetowej (jeżeli takowa jest prowadzona)
- opis zgłaszanego podmiotu (do 2000 znaków)
- KRS zgłoszonej organizacji

5. Zwycięzca zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dedykowaną podstronę na oficjalnej stronie internetowej Podmiotu, na której zostanie umieszczona zaakceptowana przez Organizatora notatka informująca o zwycięstwie Podmiotu w głosowaniu. Zwycięzca zobowiązuje się publikować bezterminowo podstronę dedykowaną Organizatorowi i w razie konieczności zmian treści nanosić je na prośbę Organizatora. Jeśli Podmiot nie posiada oficjalnej strony internetowej Organizator dopuszcza możliwość indywidualnych ustaleń z przedstawicielem Zwycięzcy.

6. Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie chęci udziału akceptuje regulamin i warunki przedstawione przez Organizatora.


III. Głosowanie

1. W dniu wskazanym jako ostatni dzień zgłaszania uczestników konkursu zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.

2. Prawo głosowania na uczestników konkursu przysługuje każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi forum KRAKVET, który opublikował przynajmniej jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu w trakcie trwania edycji konkursu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.
3.W głosowaniu mogą wziąć udział osoby, posiadające numer telefonu zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Z jednego komputera (1 adresu IP) w trakcie trwania edycji konkursu może zostać oddany tylko 1 głos.

5. Aby mieć możliwość oddania głosu należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany kod sms w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz.

6. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora faktu łamania przez głosujących puntów 2, 3 lub 4, Organizator ma prawo do usunięcia kont i/lub unieważnienia takich głosów.

8. Organizator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach.

9. Od momentu rozpoczęcia głosowania wątek zostanie zamknięty, a na forum nie będą mogły się pojawić ŻADNE wypowiedzi związane z głosowaniem. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

IV. Rozstrzygnięcie głosowania

1. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez nie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu Krakvet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla zwycięzcy.

2. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00

3. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum KRAKVET po ostatecznej weryfikacji głosów.

4. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki) w sklepie KrakVet.pl

5. W sytuacjach szczególnych Zwycięzca może złożyć dwa lub trzy oddzielne zamówienia (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania). Zamówienia te mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

6. Wybrane artykuły zostaną przez Organizatora dostarczone Zwycięzcy pod wskazany adres osobiście lub w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7. Zwycięzca zobowiązany jest do opublikowania na swojej oficjalnej stronie internetowej na dedykowanej Organizatorowi podstronie informacji dostarczonej przez Organizatora na temat wygranej w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania materiałów od Organizatora.

V. Reklamacje

1. Prawo do reklamacji w sprawie głosowania przysługuje każdemu, kto zechce zgłosić Organizatorowi swoje stanowisko w sprawie. Zgłoszenie w formie mailowej przyjmowane są na adres pomocdlaschronisk@krakvet.pl

2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w wiadomości e-mail, zwrotnie na adres zgłaszającego w terminie 3 dni roboczych od przesłania reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane, a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

2. Laureaci konkursu nie mogą zostać zgłoszeni do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla schronisk” przez następne 12 miesięcy.

3. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego KrakVet.pl przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od organizatora w formie pisemnej lub mailowej.

4. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.
domcia81
Posty: 4
Rejestracja: 24 czerwca 2015, 16:42

31 października 2016, 20:18

- Centrum Adopcyjne Lecznicy Ada
- Przemyśl
- https://www.facebook.com/Centrum-Adopcy ... 9/?fref=ts
- KRS: 0000 313 847 (Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych)
- Historia Foresta i Oczka wstrząsnęła w 2016 roku wieloma Osobami. Szczęście w nieszczęściu, że trafili na wspaniałych Lekarzy (przez duże L) z Przemyśla, którzy uratowali im życie, a teraz walczą o jak najlepsze zdrowie tych psów. Oprócz kilkunastu psów i kotów "Ada" ma pod opieką bociany, sarny, lisy oraz wilczka. Zapraszam do pomocy Adzie :).
OSTOJA.psiHOSTEL

01 listopada 2016, 15:45

-Fundacja Ocalmy od Zapomnienia prowadząca psi dom tymczasowy OSTOJA.psiHOSTEL
-Obszar działania MAZOWSZE okolice Radomia / Zbijów Duży 9
fundacjaoodz@gmail.com.
https://m.facebook.com/OSTOJA.psiHOSTEL
-Numer KRS: 0000373059
-Historia Soni, co gdy człowiek umarł została w spadku rodzinie. Walczymy o nią, Czarnego kudłatego Fresta i wiele innych psów.
Fundacja stale ma pod opieką do 40 psów. Są to głównie psy, które mają małe szanse adopcyjne. Takie w miarę miejsca trafiają na Ostoje - takie małomedialne z internetu, takie normalne, że nikt nie zauważa ich dramatu bezdomności. Na Ostoje trafiają tez psy, które przyjdą same i wiedzą, że tam im udzieli ktoś pomocy.
Ostoja to dom dożywotni staruszków, których nikt nie chciał za młodu i tak psiaki przeterminowały się.
Ostoja to miejsce edukacyjne dla ludzi z pasją pomagania psom w potrzebie.
Działalność Ostoi to również pomoc ludziom ubogim i ich zwierzętom - stale pod opieką jest 6 Rodzin.
b_boska

04 listopada 2016, 00:13

- Radzyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Zwierząt "Podaj Łapę"
- Radzyń Podlaski, powiat radzyński
- http://www.podajlape.info.pl/
- https://www.facebook.com/PodajLapeRadzyn/?fref=ts
- Numer KRS 0000419211
- Stowarzyszenie powstało 25 kwietnia 2012 roku.Naszym celem jest dokarmianie bezdomnych psów i kotów, szukanie dla nich domów, opieka nad zwierzętami żyjącymi w trudnych warunkach, edukacja lokalnego społeczeństwa.Nie mamy żadnej bazy lokalowej w postaci schroniska czy kojców.Zwierzęta bezdomne umieszczamy w domach tymczasowych prowadzonych przez osoby prywatne.Świadczą one nieodpłatną opiekę nad zwierzętami.Bezdomnemu zwierzęciu zapewniamy podstawowe wyposażenie: obrożę, smycz, miski na wodę i jedzenie, karmę suchą i mokrą. Jeśli zachoruje, zapewniamy opiekę weterynaryjną. Do każdego zgłoszonego psa lub kota musimy dojechać, często naprawdę daleko. Odbywamy wizyty przedadopcyjne lub adopcyjne w różnych miejscach Polski, co jest związane z ogromnymi wydatkami. Pod naszą opieką jest wiele zwierząt, które nie mogą znaleźć domów stałych. Często są to zwierzaki stare, przewlekle chore, kalekie, które wymagają różnych badań lub leczenia operacyjnego.Jedynym źródłem naszych dochodów są darowizny.Nie wystarczają one na pokrycie wszystkich zobowiązań.Wielokrotnie borykamy się z brakiem funduszy na zakup karmy, opłacenie faktur za leczenie zwierząt.Od kilku miesięcy stale pod naszą opieką przebywa około 100 zwierząt bezdomnych, psów i kotów, w różnym wieku.
Karolina Chrzanowska
Posty: 1
Rejestracja: 15 listopada 2016, 17:27

15 listopada 2016, 17:46

Fundacja "Stacyjka Maltusia"- pełna nazwa organizacji,
-Mierczyce (miejscowość, gdzie Fundacja ma siedzibę)
-strona na Facebooku (aktywniejsza od strony internetowej)
https://www.facebook.com/stacyjkamaltusia/
strona internetowa:
http://www.stacyjkamaltusia.pl/
-KRS: 0000276685

Siedziba Fundacji mieści się w Mierczycach k. Jawora, ale działamy również w wielu innych okolicznych miejscowościach. W tej chwili pod naszą opieką znajduje się prawie dwadzieścia pięć kotów (ogółem ich liczba dochodzi do pięćdziesięciu), a wspomagamy dokarmianie ponad trzystu kolejnych, wolnożyjących. Pod opieką mamy także dziewięć koni stacjonarnie i jednego poza Fundacją, sześć kóz i szesnaście psów, których liczba czasem dochodzi do trzydziestu. Staramy się pomagać wszystkim zwierzętom, które tego potrzebują, a dodatkowo prowadzimy działania edukacyjne. Naszym priorytetem jest dobrostan zwierząt, co wiąże się z ogromnymi wydatkami.
Anna Dawidowska
Posty: 37
Rejestracja: 21 września 2016, 10:42

30 listopada 2016, 12:57

Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona. Pod uwagę, zgodnie z regulaminem, wzięliśmy głosy, które wpłynęły do systemu do godziny 12:00.

Zwycięzcą listopadowej edycji konkursu jest:
Centrum Adopcyjne Lecznicy "Ada"

Klienci, rezygnując z należnych sobie rabatów przekazali na rzecz zwycięzcy kwotę 11 708 zł. Sklep KrakVet.pl przeznacza dodatkowo 1000 zł jako wsparcie dla organizacji, dzięki czemu otrzyma ona pomoc o łącznej wartości 12 708 zł!

Niebawem skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do kolejnej, grudniowej edycji Pomocy dla Schronisk.

Serdecznie pozdrawiam,
Anna Dawidowska
Zespół KrakVet
Zablokowany