Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - lipiec 2016

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - lipiec 2016

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Skierniewicach
9
4%
Komitet Pomocy dla Zwierząt
4
2%
Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych
3
1%
Fundacja Ratujemy Zwierzęta w Potrzebie
38
17%
Fundacja KOTangens
173
76%
 
Liczba głosów: 227
Edyta Klęczar
Posty: 25
Rejestracja: 15 maja 2015, 12:24

30 czerwca 2016, 17:48

Informuję, iż z dniem 03.02.2016r. regulamin akcji Pomoc dla Schronisk został zmieniony. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nową wersją regulaminu. Zgłoszenia w tej edycji przyjmujemy do 15 lipca, do godziny 12:00, natomiast głosowanie trwa do 29 lipca, również do godziny 12:00.

Serdecznie pozdrawiam,
Edyta Klęczar
Zespół KrakVet

Regulamin:

I. Zasady ogólne

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla schronisk” jest firma KRAKVET Marek Batko sp.k.
Czarnochowice 269, 32-020 Wieliczka.

II. Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia podmiotów ubiegających się o nagrodę w konkursie (dalej: „Uczestnicy”) przyjmowane są każdorazowo od dnia ogłoszenia przez organizatora rozpoczęcia edycji konkursu do dnia ogłoszonego jako data zakończenia zgłoszeń do konkursu, do godziny 12:00.

2. Informacje o okresie trwania konkursu, zgłoszenia uczestników oraz wszelkie informacje dotyczące porządku prowadzenia konkursu publikowane są w formie postów w odpowiednich wątkach forum prowadzonym przez Organizatora (dalej: „Forum KRAKVET”) pod adresem: viewforum.php?f=18, a także na stronie https://www.facebook.com/Krakvet.dla.Schronisk/?fref=ts

3. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy podmiot, którego statutowym celem jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.

4. Zgłaszanie uczestników konkursu odbywa się poprzez opublikowanie w formie posta z następującymi informacjami:
- pełna nazwa organizacji,
- miejscowość/ rejon działania,
- adres URL strony internetowej (jeżeli takowa jest prowadzona)
- opis zgłaszanego podmiotu (do 2000 znaków)
- KRS zgłoszonej organizacji

5. Zwycięzca zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dedykowaną podstronę na oficjalnej stronie internetowej Podmiotu, na której zostanie umieszczona zaakceptowana przez Organizatora notatka informująca o zwycięstwie Podmiotu w głosowaniu. Zwycięzca zobowiązuje się publikować bezterminowo podstronę dedykowaną Organizatorowi i w razie konieczności zmian treści nanosić je na prośbę Organizatora. Jeśli Podmiot nie posiada oficjalnej strony internetowej Organizator dopuszcza możliwość indywidualnych ustaleń z przedstawicielem Zwycięzcy.

6. Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie chęci udziału akceptuje regulamin i warunki przedstawione przez Organizatora.


III. Głosowanie

1. W dniu wskazanym jako ostatni dzień zgłaszania uczestników konkursu zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.

2. Prawo głosowania na uczestników konkursu przysługuje każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi forum KRAKVET, który opublikował przynajmniej jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu w trakcie trwania edycji konkursu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.
3.W głosowaniu mogą wziąć udział osoby, posiadające numer telefonu zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Z jednego komputera (1 adresu IP) w trakcie trwania edycji konkursu może zostać oddany tylko 1 głos.

5. Aby mieć możliwość oddania głosu należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany kod sms w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz.

6. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora faktu łamania przez głosujących puntów 2, 3 lub 4, Organizator ma prawo do usunięcia kont i/lub unieważnienia takich głosów.

8. Organizator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach.

9. Od momentu rozpoczęcia głosowania wątek zostanie zamknięty, a na forum nie będą mogły się pojawić ŻADNE wypowiedzi związane z głosowaniem. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

IV. Rozstrzygnięcie głosowania

1. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez nie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu Krakvet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla zwycięzcy.

2. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00

3. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum KRAKVET po ostatecznej weryfikacji głosów.

4. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki) w sklepie KrakVet.pl

5. W sytuacjach szczególnych Zwycięzca może złożyć dwa lub trzy oddzielne zamówienia (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania). Zamówienia te mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

6. Wybrane artykuły zostaną przez Organizatora dostarczone Zwycięzcy pod wskazany adres osobiście lub w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7. Zwycięzca zobowiązany jest do opublikowania na swojej oficjalnej stronie internetowej na dedykowanej Organizatorowi podstronie informacji dostarczonej przez Organizatora na temat wygranej w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania materiałów od Organizatora.

V. Reklamacje

1. Prawo do reklamacji w sprawie głosowania przysługuje każdemu, kto zechce zgłosić Organizatorowi swoje stanowisko w sprawie. Zgłoszenie w formie mailowej przyjmowane są na adres pomocdlaschronisk@krakvet.pl

2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w wiadomości e-mail, zwrotnie na adres zgłaszającego w terminie 3 dni roboczych od przesłania reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane, a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

2. Laureaci konkursu nie mogą zostać zgłoszeni do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla schronisk” przez następne 12 miesięcy.

3. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego KrakVet.pl przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od organizatora w formie pisemnej lub mailowej.

4. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.
MARGOL
Posty: 1
Rejestracja: 05 stycznia 2011, 23:21

05 lipca 2016, 23:32

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Skierniewicach
ul. Pamiętna 16
96-100 Skierniwice
woj. łódzkie

https://www.facebook.com/Schronisko-dla ... 5/?fref=ts

W schronisku w Skierniewicach przebywa obecnie 325 psów. Większość z nich to psy dorosłe (w wieku ok 5-8 lat) oraz psy stare i chore. Promocja schroniska wystartowała z chwilą utworzenia się grupy wolontariuszy (od marca 2009 roku)
Jako grupa wolontariuszy jestesmy mile widziani w schronisku, organizujemy imprezy i zbiórki na rzecz psiaków, co miesiąc organizujemy dzień otwarty w schronisku (w każda ostatnia niedziele miesiąca), pozyskaliśmy środki z UE z programu Młodzież w Działaniu, pozyskaliśmy środki z Fundacji Leopolda Kronenberga w ramach akcji „Wolontariusz na bank” organizowanej przez Citibank, uruchomiliśmy stronę internetową schroniska, prowadzimy kontrole adopcyjne, uruchomiliśmy i promujemy schronisko oraz adopcje psów na portalach społecznościowych, udało nam umieścić psy mające małe szanse na adopcje w fundacjach oraz zapewnić opiekę medyczną psom, które nie miały na taką szansy w schronisku itp. Założyliśmy także Fundację Pomocy Zwierzętom ROKA, która wspiera schroniskowe psiaki, szczególnie szczenięta i psy stare zapewiając im domy tymczasowe i leczenie. Zdajemy sobie sprawe z tego że to co udało nam sie zrobic to tylko kropla w morzu potrzeb schroniska, psiaków jest coraz więcej, coraz częściej trafiają w złym stanie, wymagają specjalistycznej opieki. Staramy sie ogłaszac nasze psiaki na wszelkie sposoby. Szukamy im DT a wiadome jest to że w takim DT psiak musi coś jeść więc karma wysokobiałkowa byłaby na wage złota.

Wygrana w krakvecie zapewniłaby naszym psiakom odpowiednio zbilansowana karmę której bardzo brakuje w schronisku. Pełne psie brzuszki to duuuuużo zdrowia, radości i merdających ogonków.

PSY TO NASZA MISJA I PASJA!!!
ewaal
Posty: 3
Rejestracja: 29 lutego 2008, 21:23

07 lipca 2016, 13:46

Komitet Pomocy dla Zwierząt
KRS 0000015352
ul. Bałuckiego 7/37
43-100 Tychy
Strona - http://www.przystanocalenie.pl/
FanPage: https://www.facebook.com/Przysta%C5%84- ... 132969068/

Zgłaszam Komitet Pomocy dla Zwierząt. Który prowadzi przytulisko „Przystań Ocalenie”. W małej miejscowości pod Pszczyną swój azyl znalazło wiele starych i okaleczonych zwierząt. W sumie, na utrzymaniu Przystani Ocalenie jest około 400 zwierząt, w tym 55 kotów i 30 psów. Większość z nich to zwierzęta chore, wymagające specjalistycznej karmy, leków oraz środków higienicznych.
Film o Przystani Ocalenie: https://www.youtube.com/watch?v=6Rx57cr12aw
domcia81
Posty: 4
Rejestracja: 24 czerwca 2015, 16:42

08 lipca 2016, 10:02

- Centrum Adopcyjne Lecznicy Ada
- Przemyśl
- https://www.facebook.com/Centrum-Adopcy ... 9/?fref=ts
- KRS: 0000 313 847 (Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych)
- Historia Foresta i Oczka wstrząsnęła w 2016 roku wieloma Osobami. Szczęście w nieszczęściu, że trafili na wspaniałych Lekarzy (przez duże L) z Przemyśla, którzy uratowali im życie, a teraz walczą o jak najlepsze zdrowie tych psów. Oprócz kilkunastu psów i kotów "Ada" ma pod opieką bociany, sarny, lisy oraz wilczka. Zapraszam do pomocy Adzie :).
Zwierzoluby
Posty: 3
Rejestracja: 14 lipca 2016, 14:15

14 lipca 2016, 14:44

Zgłaszam do konkursu:

- nazwa organizacji: ZWIERZOLUBY – Fundacja Ratujemy Zwierzęta w Potrzebie
- teren działania: Łask i okolice
- strona: http://fundacjazwierzoluby.pl/ , FB: https://www.facebook.com/%C5%81askie-Zw ... 1/?fref=nf
- nr KRS: 0000553104
- opis organizacji:
ZWIERZOLUBY – Fundacja Ratujemy Zwierzęta w Potrzebie powstała ,aby nieść wszechstronną pomoc zwierzętom bezdomnym, chorym i skrzywdzonym. Prowadzimy domy tymczasowe dla kotów i psów, leczymy, sterylizujemy, szukamy nowych, odpowiedzialnych domów. Pod naszą opieką przebywa średnio kilkanaście psów i kilkadziesiat kotów. Rocznie sterylizujemy bądź pomagamy w sterylizacji ok. 40 psów i 80 kotów. Pomagamy karmicielom kotów bezdomnych w opiece nad kotami wolnożyjącymi. Jesteśmy niewielką fundacją, która działa na terenie Łasku i okolicznych wsi, gdzie wiedza na temat właściwej opieki nad zwierzętami jest znikoma, a zwierzaki traktowane są jak własność i towar łatwo dostępny. Robimy wszystko co w naszej mocy aby zmienić los zwierząt na lepsze, pomimo skromnych funduszy (zwierzaki utrzymywane są z indywidualnych darowizn darczyńców) i bardzo ograniczonych zasobów ludzkich. Wygrana w konkursie sprawi, że nie będziemy musieli podejmować decyzji czy środki fundacyjne przeznaczyć na karmę dla podopiecznych czy ich leczenie i będziemy mogli pomóc każdemu zwierzakowi, który tej pomocy będzie potrzebował.

Zachęcam do głosowania na naszą fundację i odwiedzenia naszego profilu na FB.
magradz
Posty: 4
Rejestracja: 18 kwietnia 2011, 01:21

14 lipca 2016, 22:46

Zgłaszam fundację KOTangens

Nazwa: Fundacja KOTangens
Obszar działania: Trójmiasto (Gdańsk, Sopot, Gdynia)
KRS 0000454435
NIP 58 331 582 42
regon 221847290
strona www: http://kotangens.org
Facebook: https://www.facebook.com/fundacjaKOTangens

Fundacja powstała aby nieść bezpośrednią pomoc zwierzętom na terenie Trójmiasta, w szczególności kotom.
Kotangens skupia swoje działania na bezpośredniej pomocy kotom wolno żyjącym, w szczególności na kastracjach kotek i kocurów, stwarzaniu kotom wolno żyjącym odpowiednich warunków do życia, dokarmianiu, leczeniu osobników chorych, szukaniu domów stałych kociętom oraz kotom nie radzącym sobie w środowisku miejskim
KOTangens pomaga opiekunom kotów wolno żyjących świadomie i rozsądnie opiekować się kotami, tak aby ograniczać populację zwierząt niechcianych, aby opieka taka służyła dobrostanowi zwierząt. Współpracuje z weterynarzami mającymi duże doświadczenie w pracy z kotami wolno żyjącymi, którzy zachowując najwyższy stopień profesjonalizmu, fachowości i wysokie standardy okazują też serce zwierzętom niczyim i świadczą im opiekę weterynaryjną po preferencyjnych cenach.

Fundacja nie posiada żadnego zaplecza lokalowego, nie prowadzi schroniska, we własnych mieszkaniach prowadzi Domy Tymczasowe w których zwierzęta przygotowywane są do adopcji. Aktualnie pod opieką Fundacji przebywa około 90 kotów dorosłych, które szukają domów, około 50 kociąt oraz jeden pies. Dodatkowo w domach wolontariuszek oraz w w lecznicach przebywa stale (oczywiście rotacyjnie) około 20-30 kotek wolno żyjących, które dochodzą do siebie po zabiegach sterylizacji.
Wygrana w konkursie byłąby dla nas ogromną pomocą. Karma i żwir z wygranej pozwoliłyby na utrzymanie kotów w naszych domach tymczasowych przez 2-3 miesiące. Środki finansowe, które pozyskujemy od indywidualnych darczyńców pokrywają pokryć jedynie koszty weterynaryjne, a bywają miesiące, kiedy musimy się mocno zadłużyć u weterynarzy, żeby pomóc tym wszystkim zwierzętom.
Wygrana w konkursie pomogłaby nam działać w tym szczególnie trudnym okresie, gdy pojawia się na świecie mnóstwo kociąt, gdy trwa sezon na pozbywanie się kotów domowych.

Bardzo prosimy o Wasze głosy!
Edyta Klęczar
Posty: 25
Rejestracja: 15 maja 2015, 12:24

29 lipca 2016, 12:51

Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona. Pod uwagę, zgodnie z regulaminem, wzięliśmy głosy, które wpłynęły do systemu do godziny 12:00.

W lipcowej edycji konkursu zwyciężyła:
Fundacja KOTangens

Klienci, rezygnując z należnych sobie rabatów przekazali na rzecz zwycięzcy kwotę 11 577 zł.
Sklep Krakvet.pl przeznacza dodatkowo 1000 zł jako wsparcie dla zwycięzcy - organizacja otrzyma pomoc o łącznej wartości 12 577 zł!

W dniu dzisiejszym skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do kolejnej, sierpniowej edycji Pomocy dla Schronisk.

Serdecznie pozdrawiam,
Edyta Klęczar
Zespół KrakVet
Zablokowany