Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - kwiecień 2016

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - kwiecień 2016

Fundacja Węgielek
3
1%
Fundacja Zwierzęca Polana
1
0%
Schronisko dla zwierząt REKS w Kołobrzegu
3
1%
Fundacja MiauKot
234
41%
Fundacja Kocia Dolina z Inowrocławia
308
54%
Fundacja Warta Goldena
24
4%
 
Liczba głosów: 573
Edyta Klęczar
Posty: 25
Rejestracja: 15 maja 2015, 12:24

31 marca 2016, 14:57

Informuję, iż z dniem 03.02.2016r. regulamin akcji Pomoc dla Schronisk został zmieniony. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nową wersją regulaminu. Zgłoszenia w tej edycji przyjmujemy do 15 kwietnia, do godziny 12:00, natomiast głosowanie trwa do 29 kwietnia, również do godziny 12:00.

Serdecznie pozdrawiam,
Edyta Klęczar
Zespół KrakVet

Regulamin:

I. Zasady ogólne

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla schronisk” jest firma KRAKVET Marek Batko sp.k.
Czarnochowice 269, 32-020 Wieliczka.

II. Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia podmiotów ubiegających się o nagrodę w konkursie (dalej: „Uczestnicy”) przyjmowane są każdorazowo od dnia ogłoszenia przez organizatora rozpoczęcia edycji konkursu do dnia ogłoszonego jako data zakończenia zgłoszeń do konkursu, do godziny 12:00.

2. Informacje o okresie trwania konkursu, zgłoszenia uczestników oraz wszelkie informacje dotyczące porządku prowadzenia konkursu publikowane są w formie postów w odpowiednich wątkach forum prowadzonym przez Organizatora (dalej: „Forum KRAKVET”) pod adresem: viewforum.php?f=18, a także na stronie https://www.facebook.com/Krakvet.dla.Schronisk/?fref=ts

3. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy podmiot, którego statutowym celem jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.

4. Zgłaszanie uczestników konkursu odbywa się poprzez opublikowanie w formie posta z następującymi informacjami:
- pełna nazwa organizacji,
- miejscowość/ rejon działania,
- adres URL strony internetowej (jeżeli takowa jest prowadzona)
- opis zgłaszanego podmiotu (do 2000 znaków)
- KRS zgłoszonej organizacji

5. Zwycięzca zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dedykowaną podstronę na oficjalnej stronie internetowej Podmiotu, na której zostanie umieszczona zaakceptowana przez Organizatora notatka informująca o zwycięstwie Podmiotu w głosowaniu. Zwycięzca zobowiązuje się publikować bezterminowo podstronę dedykowaną Organizatorowi i w razie konieczności zmian treści nanosić je na prośbę Organizatora. Jeśli Podmiot nie posiada oficjalnej strony internetowej Organizator dopuszcza możliwość indywidualnych ustaleń z przedstawicielem Zwycięzcy.

6. Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie chęci udziału akceptuje regulamin i warunki przedstawione przez Organizatora.


III. Głosowanie

1. W dniu wskazanym jako ostatni dzień zgłaszania uczestników konkursu zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.

2. Prawo głosowania na uczestników konkursu przysługuje każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi forum KRAKVET, który opublikował przynajmniej jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu w trakcie trwania edycji konkursu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.
3.W głosowaniu mogą wziąć udział osoby, posiadające numer telefonu zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Z jednego komputera (1 adresu IP) w trakcie trwania edycji konkursu może zostać oddany tylko 1 głos.

5. Aby mieć możliwość oddania głosu należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany kod sms w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz.

6. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora faktu łamania przez głosujących puntów 2, 3 lub 4, Organizator ma prawo do usunięcia kont i/lub unieważnienia takich głosów.

8. Organizator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach.

9. Od momentu rozpoczęcia głosowania wątek zostanie zamknięty, a na forum nie będą mogły się pojawić ŻADNE wypowiedzi związane z głosowaniem. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

IV. Rozstrzygnięcie głosowania

1. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez nie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu Krakvet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla zwycięzcy.

2. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00

3. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum KRAKVET po ostatecznej weryfikacji głosów.

4. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki) w sklepie KrakVet.pl

5. W sytuacjach szczególnych Zwycięzca może złożyć dwa lub trzy oddzielne zamówienia (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania). Zamówienia te mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

6. Wybrane artykuły zostaną przez Organizatora dostarczone Zwycięzcy pod wskazany adres osobiście lub w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7. Zwycięzca zobowiązany jest do opublikowania na swojej oficjalnej stronie internetowej na dedykowanej Organizatorowi podstronie informacji dostarczonej przez Organizatora na temat wygranej w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania materiałów od Organizatora.

V. Reklamacje

1. Prawo do reklamacji w sprawie głosowania przysługuje każdemu, kto zechce zgłosić Organizatorowi swoje stanowisko w sprawie. Zgłoszenie w formie mailowej przyjmowane są na adres pomocdlaschronisk@krakvet.pl

2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w wiadomości e-mail, zwrotnie na adres zgłaszającego w terminie 3 dni roboczych od przesłania reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane, a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

2. Laureaci konkursu nie mogą zostać zgłoszeni do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla schronisk” przez następne 12 miesięcy.

3. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego KrakVet.pl przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od organizatora w formie pisemnej lub mailowej.

4. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.
Solonek
Posty: 6
Rejestracja: 16 stycznia 2014, 23:46

31 marca 2016, 20:38

zgłaszam do konkursu Fundację Koci Zakątek
działamy głównie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
https://www.facebook.com/Fundacja-EBRA- ... 1141638009 oraz http://kocizakatek.pl
Pod opieką fundacji jest bardzo dużo kotów, zazwyczaj około 100. Są to koty w naszych domach tymczasowych, kociaki wyłapane z brudnych piwnic, koty wolnobytujące poddawane leczeniu i sterylizacji. W 2015 r. pomogliśmy 307 kotom. Nasza działalność opiera się głównie na darowiznach ludzi dobrej woli.
KRS 0000356442
Marlon
Posty: 5
Rejestracja: 30 kwietnia 2011, 12:39

02 kwietnia 2016, 22:46

Witam, chciałabym zgłosić Pomorski Koci Dom Tymczasowy.

PKDT to grupa wolontariuszy ratujących koty w Trójmieście i okolicach. Ich praca społeczna polega przede wszystkim na pomocy kotom, ale nie pozostają też obojętne na losy innych zwierząt.

PKDT to sieć domów tymczasowych, do których zabierane są koty bezdomne, porzucone lub tracące swoje domy w celu poszukiwania im nowych opiekunów. Schronienie tymczasowe otrzymują także kocięta pochodzące ze stad kotów wolno żyjących. Miesięcznie w domach tymczasowych PKDT przebywa od 80 do 120 zwierząt. Rocznie nowe domy znajduje około 300 podopiecznych.
Wolontariuszki prowadzą dużą akcję pomocy kotom wolno bytującym na terenach gdyńskich stoczni (od 2009 r. - Stocznia Gdynia S.A; od 2011 r. - Stocznia Nauta S.A). Pomagają też pomniejszym stadom kotów żyjących na terenach Trójmiasta (na osiedlach, cmentarzach, obszarach przy plażach miejskich). Stale dokarmiają około 500 kotów. Potrzebującym zwierzętom pochodzącym ze stad, którymi się opiekują, zapewniają także opiekę weterynaryjną.
Biorą udział w realizacji projektów związanych z ograniczaniem populacji wolno bytujących kotów na terenach miejskich oraz w gminnych programach opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Sterylizacja kotek wolno bytujących jest ich priorytetem.
PKDT to grupa non-profit. Utrzymują zwierzęta wyłącznie z darowizn oraz przekazanego 1% podatku.

http://www.pkdt.pl
https://www.facebook.com/Pomorski.Koci.Dom.Tymczasowy

Numer KRS: 0000135274
Węgielek Fundacja
Posty: 1
Rejestracja: 08 kwietnia 2016, 12:04

08 kwietnia 2016, 12:31

Witamy witamy :) Zgłaszamy do głosowania Fundację na Rzecz Godnego i Humanitarnego Traktowania Zwierząt - Fundację Węgielek. Działamy głównie we Wrocławiu, Katowicach, ale tak naprawdę jest to rejon całej Polski.
Nasza strona to www.fundacjawegielek.org

Nasza Fundacja zajmuje się przede wszystkim leczeniem chorych zwierząt, szukaniem domów tymczasowych dla naszych zwierząt, ale przede wszystkim stałych, co daje najwięcej radości :) Niestety historie nie zawsze kończą się happy endem. Zwierzęta nieuleczalnie chore w zasadzie nie znajdują domów, dożywają ostatnich dni pod lekarzy i naszą opieką, otoczone troską. Prowadzimy różne akcje- ostatnia to " Malowanie ze zwierzętami", a długotrwały projekt realizujemy w szkołach podstawowych na terenie Wrocławia, mianowicie uczymy dzieci jak udzielać pierwszej pomocy psom. Potrzebujemy wsparcia co by brzuszki naszych przyjaciół były zawsze pełne!

KRS 0000424825, REGON 021919876

pełna nazwa organizacji,
- miejscowość/ rejon działania,
- adres URL strony internetowej (jeżeli takowa jest prowadzona)
- opis zgłaszanego podmiotu (do 2000 znaków)
- KRS zgłoszonej organizacji
_Gosia_

10 kwietnia 2016, 00:19

Szanowni Państwo,

zgłaszam:
Fundacja Zwierzęca Polana
ul. Umińskiego 16 m. 41
03-984 Warszawa

KRS 0000432119
REGON 146284323
NIP 5252545894

Fundacja zajmuję się ratowaniem zwierzaków skrzywdzonych przez ludzi, opłaca skomplikowane operacje i walczy o każdego zwierzaka do końca. Dodatkowo pomagają w adopcjach zwierzaków, w znajdowaniu DT, w odnajdowaniu właścicieli zgub, edukują społeczeństwo i przede wszystkim odbierają praktycznie każde wezwanie nawet wtedy, gdy nie mają już możliwości finansowych. Pieniądze zbierają przez apele o wpłaty (zazwyczaj na konkretne zwierzaki i ich leczenie), organizują różnego rodzaju bazarki internetowe i oczywiście zbierają 1%. Wspieram te fundacje od kilku lat, a o ich pracy można się dużo dowiedzieć z
profilu na FB https://www.facebook.com/FundacjaZwierz ... a/?fref=ts
strony www http://www.fundacjazwierzecapolana.org/o-fundacji/

Trzymam kciuki! :)
Ilona Parzych
Posty: 1
Rejestracja: 12 kwietnia 2016, 09:31

12 kwietnia 2016, 09:45

Dzień dobry, chciałabym bardzo zgłosić https://www.facebook.com/Schronisko-dla ... 168393836/ Schronisko dla zwierząt w Kołobrzegu przez Wolontariuszy. Zajmuje się promocją zwierzaków z naszego schroniska od ponad roku, razem z grupa wolontariuszy organizujemy różne akcje między innymi : akcja koszulkowa dzięki której zarobiłyśmy dla schroniska prawie 3 tys zł i za tę kwotę zostały zakupione dwa nowe boksy, pozyskujemy sponsorów udało się zakupić 20 nowych bud ! Podczas organizacji Dnia kundelka udało się zebrać ponad 4 tony karmy, zorganizowałyśmy piknik z nagrodami i darmowym poczęstunkiem, regularnie prowadzimy reklamę zwierząt w kołobrzeskich gazetach oraz TV, dzięki pomocy wszystkich naszych fejsbukowiczów i ich udostępnieniom udało sie odnaleźć właścicieli wielu zgub oraz potroić liczę adopcji ! Ostatnia nasza akcja to plakaty zwierzaków które jeżdżą w autobusach ! Zachęcam do oddawania głosów na nasze schronisko. W schronisku znajduje się 160 psów i 80 kotów specjalistyczna karma i każda dobra karma będzie dla nas na wagę złota i za wszystko będziemy ogromnie wdzięczne.
Ada99
Posty: 3
Rejestracja: 30 listopada 2005, 21:48

12 kwietnia 2016, 19:54

Zgłaszam do konkursu Fundację Pomocy Zwierzętom MiauKot.

Fundacja MiauKot działa od 2010 roku.
Naszym bezcennym majątkiem jest doświadczenie wypracowane przez kilkanaście lat funkcjonowania azylu i prowadzenia domów tymczasowych dla kotów i psów. Nasz program pokrótce można zawrzeć w czterech hasłach: zwierzęta trafiające pod naszą opiekę należy zainstalować w domu tymczasowym (DT), postawić na łapy, odrobaczyć, zaszczepić, wysterylizować i wreszcie wyadoptować.
Miaukot poza szukaniem domów dla swoich kocich i psich podopiecznych stara się walczyć z nadpopulacją kotów wolno żyjących. Już od roku 2006 prowadzimy akcję Ciach!bezdomność a od 2010 roku posiadamy lokal Ciach!Centrum, który pozwola realizować podstawowe cele fundacji. Tutaj znajdą tymczasowe lokum m.in. koty złapane do sterylizacji i wracające do sił już po zabiegach. Do chwili obecnej wysterylizowaliśmy 1700 zwierząt, w tym 500 kotów dzięki wsparciu funduszy miejskich.
Pod opieką MiauKota aktualnie przebywa 60 kotów, które czekają na dom i około 100 kotów wolno żyjących, którym fundacja zapewnia systematyczne dokarmianie. Tak wiec sporo brzuszków do wykarmienia.
Działalność fundacji oparta jest wyłącznie na wolontariacie.

Sedercznie zapraszam na stronę fundacji: http://www.miaukot.org
lub profil na FB https://www.facebook.com/MiauKot
KRS 0000353933
maria_no
Posty: 2
Rejestracja: 30 sierpnia 2009, 12:07

15 kwietnia 2016, 07:51

Zgłaszam Fundację Kocia Dolina z Inowrocławia.

Zapraszam na ich funpage https://www.facebook.com/fundacjakociadolina?ref=hl

Jednym z kluczowych filarów działalności Fundacji Kocia Dolina jest działalność adopcyjna. Przygotowują zwierzęta do adopcji i znajdują im domy. Rocznie za ich pośrednictwem do nowych domów trafia kilkadziesiąt kotów.
W walce z bezdomnością istotnym aspektem jest dbanie o zdrowie zwierząt i ograniczanie ich nadpopulacji. Staramy się leczyć i sterylizować jak największą liczbę zwierząt rocznie.

Koty znajdujące się pod bezpośrednią opieką zostają poddane rutynowej kontroli weterynaryjnej natychmiast po przybyciu do Fundacji. Zostają wyleczone, odpchlone, odrobaczone, a następnie zaszczepione przeciw kociemu katarowi oraz panleukopenii.Po osiągnięciu przez zwierzę dojrzałości płciowej, zostaje ono wysterylizowane.
Ważnym aspektem działania Fundacji jest dbanie o ograniczanie nadpopulacji kotów żyjących wolno w miastach. Tych kotów zabrać do domu nie można, gdyż miejskie środowisko jest ich naturalnym biotopem.
Dzięki ich staraniom wysterylizowanych zostaje średnio ponad 50 kotów rocznie. Sprawiamy tym samym, że mieszkańcom miast żyje się przyjemniej w otoczeniu kotów, które nie sprawiają kłopotów związanych z popędem płciowym. Ponadto, ograniczając liczbę narodzin kolejnych kociąt, zapobiegamy niepotrzebnemu cierpieniu zwierząt.

Fundacja utrzymuje się z darowizn od osób prywatnych oraz ze zbiórek publicznych. Od 2012r. ma status OPP i można przekazywać na nich 1% podatku.
Pieniędzy zawsze jest za mało, a potrzeb za dużo.
maria_no

Posty: 2
Rejestracja: ndz sie 30, 2009 11:07 am
FADO368
Posty: 5
Rejestracja: 14 sierpnia 2015, 08:09

15 kwietnia 2016, 11:17

Pragnę zgłosić:

Fundację Warta Goldena
ul. Tamka 49 m. 11
00-355 WARSZAWA
KRS: 0000395734

Facebook: https://web.facebook.com/wartagoldena/?fref=ts
www: www.wartagoldena.org.pl

rejon działania: cała Polska

Fundacja powstała 6 lat temu by nieść bezinteresowną pomoc goldenom – bezdomnym, porzuconym przy drodze, zostawionym w schronisku, schorowanym czy z problemami behawiorystycznymi, których los ktoś definitywnie przekreślił … Otaczamy je opieką, odbudowujemy zaufanie do człowieka i właściwy obraz relacji pies-człowiek i pies-pies.
Edyta Klęczar
Posty: 25
Rejestracja: 15 maja 2015, 12:24

29 kwietnia 2016, 12:12

Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona. Pod uwagę, zgodnie z regulaminem, wzięliśmy głosy, które wpłynęły do systemu do godziny 12:00.

W kwietniowej edycji konkursu zwyciężyła:
Fundacja Kocia Dolina z Inowrocławia

Klienci, rezygnując z należnych sobie rabatów przekazali na rzecz zwycięzcy kwotę 12 643 zł.
Sklep Krakvet.pl przeznacza dodatkowo 1000 zł jako wsparcie dla zwycięzcy - organizacja otrzyma pomoc o łącznej wartości 13 643 zł!

W dniu dzisiejszym skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do kolejnej, majowej edycji Pomocy dla Schronisk.

Serdecznie pozdrawiam,
Edyta Klęczar
Zespół KrakVet
Zablokowany