Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - grudzień 2016

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - grudzień 2016

ZWIERZOLUBY – Fundacja Ratujemy Zwierzęta w Potrzebie
16
1%
Stowarzyszenie Pomocy Królikom
39
3%
Fundacja Ocalmy od Zapomnienia - Ostoja psi Hostel
8
1%
Stowarzyszenie Dog Rescue
404
34%
Fundacja "Zwierzęca Arkadia"
12
1%
Stowarzyszenie "Kudłate serce"
7
1%
Radzyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Zwierząt "Podaj Łapę"
520
44%
Czarna Owca Pana Kota
123
10%
Fundacja "Miasto Kotów"
51
4%
 
Liczba głosów: 1180
Anna Dawidowska
Posty: 37
Rejestracja: 21 września 2016, 10:42

30 listopada 2016, 13:54

Informuję, iż z dniem 30.11.2016r. regulamin akcji Pomoc dla Schronisk został zmieniony. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nową wersją regulaminu. Zgłoszenia w tej edycji przyjmujemy do 16 grudnia, do godziny 12:00, natomiast głosowanie trwa do 30 grudnia, również do godziny 12:00.

Serdecznie pozdrawiam,
Anna Dawidowska
Zespół KrakVet

Regulamin:

I. Zasady ogólne

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla Schronisk” jest firma KRAKVET.PL Sp. z o.o.
Kokotów 703, 32-002 Węgrzce Wielkie.

II. Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia podmiotów ubiegających się o nagrodę w konkursie (dalej: „Uczestnicy”) przyjmowane są każdorazowo od dnia ogłoszenia przez Organizatora rozpoczęcia edycji konkursu, do dnia ogłoszonego jako data zakończenia zgłoszeń do konkursu, do godziny 12:00.

2. Informacje o okresie trwania konkursu, zgłoszenia uczestników oraz wszelkie informacje dotyczące porządku prowadzenia konkursu publikowane są w formie postów w odpowiednich wątkach forum prowadzonym przez Organizatora (dalej: „Forum KRAKVET”) pod adresem: viewforum.php?f=18, a także na stronie https://www.facebook.com/Krakvet.dla.Schronisk/?fref=ts.

3. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy podmiot, którego statutowym celem jest opieka nad zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.

4. Zgłaszanie uczestników konkursu odbywa się poprzez opublikowanie na forum KRAKVET komentarza pod postem dotyczącym danego miesiąca. Poprawne zgłoszenie obejmuje:
- pełną nazwę organizacji
- KRS zgłoszonej organizacji
- miejscowość / rejon działania
- adres URL strony internetowej (jeżeli takowa jest prowadzona) + opcjonalnie fanpage na Facebooku
- opis zgłaszanego podmiotu (do 2000 znaków)

5. Zwycięzca zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dedykowany wpis na swojej oficjalnej stronie internetowej i fanpage'u, gdzie zostanie umieszczona zaakceptowana przez Organizatora notatka informująca o zwycięstwie Podmiotu w głosowaniu.

6. Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie chęci udziału akceptuje regulamin i warunki przedstawione przez Organizatora.


III. Głosowanie

1. W dniu wskazanym jako ostatni dzień zgłaszania uczestników konkursu, w poście zgłoszeniowym zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.

2. Prawo głosowania na uczestników konkursu przysługuje każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi forum KRAKVET, który opublikował przynajmniej jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu w trakcie trwania edycji konkursu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.

3. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby posiadające numer telefonu zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Z jednego komputera (1 adresu IP) w trakcie trwania edycji konkursu może zostać oddany tylko 1 głos.

5. Aby mieć możliwość oddania głosu należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany kod SMS w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz.

6. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora faktu łamania przez głosujących puntów 2, 3 lub 4, Organizator ma prawo do usunięcia kont i/lub unieważnienia takich głosów.

8. Organizator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach.

9. Od momentu rozpoczęcia głosowania wątek zostanie zamknięty, a na forum nie będą mogły się pojawić ŻADNE wypowiedzi związane z głosowaniem. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

IV. Rozstrzygnięcie głosowania

1. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez przez siebie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu Krakvet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla zwycięzcy.

2. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00.

3. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum KRAKVET i fanpage'u, po ostatecznej weryfikacji głosów.

4. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki) w sklepie KrakVet.pl

5. Zwycięzca może zrealizować swoją nagrodę w maksymalnie dwóch oddzielnych zamówieniach (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania), w terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy kalendarzowych od momentu wyłonienia zwycięzcy dla danego miesiąca. Zamówienia mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

6. W przypadku niewykorzystania prawa do odbioru nagrody w okresie dwóch miesięcy od zakończenia głosowania dla danego miesiąca, Uczestnik traci prawo do odebrania nagrody.

7. Wybrane artykuły zostaną przez Organizatora dostarczone Zwycięzcy pod wskazany adres osobiście lub w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem firmy kurierskiej.

8. Zwycięzca zobowiązany jest do opublikowania na swojej oficjalnej stronie internetowej i fanpage'u informacji na temat otrzymania wygranej w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zamówionych artykułów.

V. Reklamacje

1. Prawo do reklamacji w sprawie głosowania przysługuje każdemu, kto zechce zgłosić Organizatorowi swoje stanowisko w sprawie. Zgłoszenie w formie mailowej przyjmowane są na adres pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w wiadomości e-mail, zwrotnie na adres zgłaszającego w terminie 3 dni roboczych od przesłania reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane, a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

2. Laureaci konkursu nie mogą zostać zgłoszeni do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla Schronisk” przez następne 12 miesięcy kalendarzowych.

3. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego KrakVet.pl przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od organizatora w formie pisemnej lub mailowej.

4. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.
Zwierzoluby
Posty: 3
Rejestracja: 14 lipca 2016, 14:15

01 grudnia 2016, 17:49

Zgłaszam do konkursu:

- nazwa organizacji: ZWIERZOLUBY – Fundacja Ratujemy Zwierzęta w Potrzebie
- teren działania: Łask i okolice
- strona: http://fundacjazwierzoluby.pl/ , FB: https://www.facebook.com/%C5%81askie-Zw ... 398106621/
- nr KRS: 0000553104
- opis organizacji:
ZWIERZOLUBY – Fundacja Ratujemy Zwierzęta w Potrzebie powstała ,aby nieść wszechstronną pomoc zwierzętom bezdomnym, chorym i skrzywdzonym. Prowadzimy domy tymczasowe dla kotów i psów, leczymy, sterylizujemy, szukamy nowych, odpowiedzialnych domów. Pod naszą opieką przebywa średnio kilkanaście psów i kilkadziesiat kotów. Rocznie sterylizujemy bądź pomagamy w sterylizacji ok. 40 psów i 80 kotów. Pomagamy karmicielom kotów bezdomnych w opiece nad kotami wolnożyjącymi. Jesteśmy niewielką fundacją, która działa na terenie Łasku i okolicznych wsi, gdzie wiedza na temat właściwej opieki nad zwierzętami jest znikoma, a zwierzaki traktowane są jak własność i towar łatwo dostępny. Robimy wszystko co w naszej mocy aby zmienić los zwierząt na lepsze, pomimo skromnych funduszy (zwierzaki utrzymywane są z indywidualnych darowizn darczyńców) i bardzo ograniczonych zasobów ludzkich. Wygrana w konkursie sprawi, że nie będziemy musieli podejmować decyzji czy środki fundacyjne przeznaczyć na karmę dla podopiecznych czy ich leczenie i będziemy mogli pomóc każdemu zwierzakowi, który tej pomocy będzie potrzebował.

Zachęcam do głosowania na naszą fundację i odwiedzenia naszego profilu na FB.
Kozłowska Dorota

01 grudnia 2016, 18:48

- Stowarzyszenie Pomocy Królikom(pełna nazwa organizacji)
- Lublin (Stowarzyszenie ma tu siedzibę )
-strony na Facebooku(aktywniejsze od strony internetowej)
https://www.facebook.com/SPKWarszawa/?fref=ts
https://www.facebook.com/sopockieuszakowo
https://www.facebook.com/uszataprzystan/?fref=ts
https://www.facebook.com/KrolikiSzczecin
https://www.facebook.com/spk.wroclaw.spk/?fref=ts
https://www.facebook.com/KroliczyWolont ... e/?fref=ts
https://www.facebook.com/slaskiekroliki/?fref=ts
-strona internetowa
http://www.kroliki.net
-KRS: 0000237887
Stowarzyszenie Pomocy Królikom zajmuję się problemem bezdomności królików .Przyjmuje do swoich przytulisk zlokalizowanych w miastach :Warszawa,Sopot,Lublin,Kraków,Wrocław,Szczecin i Rybnik bezdomne króliczki wrzucone na śmietniska , do parków , lasów, przejmuje króliki z laboratoriów oraz te, co do których praw zrzekają się ich poprzedni właściciele. Wielu z podopiecznych SPK są to zwierzęta chore ich leczenie pochlania wielkie sumy pieniędzy. Dodam ,iż działalność w przytuliskach/ azylach/schroniskach stworzonych dla królików opiera się tylko i wyłącznie na wolontariacie. Ci wspaniali lidzie kosztem swojego wolnego czasu, swojego życia prywatnego przez cały tydzień ,dzień i noc zajmują się uszakami, sprzątając , karmiąc , wożąc do weterynarzy. Dzięki nim wiele zwierząt udało się uratować i znaleźć im dobry odpowiedzialny dom. SPK nie otrzymuje dotacji tylko korzysta z dobrowolnych darowizn darczyńców. Zgłaszając SPK mam nadzieję na rozpowszechnienie problemu bezdomności królików, podkreślenie ,że te wspaniale zwierzęta także potrzebują pomocy, a wygrywając mam nadzieję w tym konkursie ,zostanie więcej pieniędzy na ich leczenie oraz ratowanie im życia, na które w pełni zasługują . Ja podziwiam tych wspaniałych ludzi i zachęcam wszystkich do głosowania na SPK.
monia1
Posty: 6
Rejestracja: 18 stycznia 2014, 23:37

02 grudnia 2016, 09:44

-Fundacja Ocalmy od Zapomnienia-Ostoja psi Hostel
-Obszar działania MAZOWSZE okolice Radomia / Zbijów Duży 9
fundacjaoodz@gmail.com.
https://m.facebook.com/OSTOJA.psiHOSTEL
-Numer KRS: 0000373059
-Historia Soni, co gdy człowiek umarł została w spadku rodzinie. Walczymy o nią, Czarnego kudłatego Fresta i wiele innych psów.
Fundacja stale ma pod opieką do 40 psów. Są to głównie psy, które mają małe szanse adopcyjne. Takie w miarę miejsca trafiają na Ostoje - takie małomedialne z internetu, takie normalne, że nikt nie zauważa ich dramatu bezdomności. Na Ostoje trafiają tez psy, które przyjdą same i wiedzą, że tam im udzieli ktoś pomocy.
Ostoja to dom dożywotni staruszków, których nikt nie chciał za młodu i tak psiaki przeterminowały się.
Ostoja to miejsce edukacyjne dla ludzi z pasją pomagania psom w potrzebie.
Działalność Ostoi to również pomoc ludziom ubogim i ich zwierzętom - stale pod opieką jest 6 Rodzin.
OSTOJA.psiHOSTEL
Avilia
Posty: 1
Rejestracja: 14 lutego 2014, 21:49

06 grudnia 2016, 09:17

Fundacja "Zwierzęca Arkadia"
- KRS 0000425968
- Jankowice. Rejon działania woj. Śląskie/cała Polska
http://www.zwierzeca-arkadia.org/
https://www.facebook.com/ZwierzecaArkadia/

Fundacja "Zwierzęca Arkadia" zajmuje się bezdomnymi kotami i psami, ich leczeniem, znakowaniem, kastracją i adopcjami. Fundacja aktywnie wspiera miejski Punkt Zatrzymań bezdomnych psów. Oprócz tego Fundacja prowadzi Ośrodek zwierząt Pokrzywdzonych w Grzawie gdzie schronienie otrzymują pokrzywdzone, porzucone, uratowane z transportów rzeźnych konie, świnie, kozy. Na miejscu przebywają również psy i koty.
Kudłate serce

10 grudnia 2016, 10:01

Zgłaszam do konkursu:
Stowarzyszenie "Kudłate serce"
KRS: 0000644790
Teren działania: Przemyśl, Orzechowce
strony:
http://www.kudlate-serce.pl
https://www.facebook.com/kudlate.serce/?fref=ts
Opis działalności: Stowarzyszenie "Kudłate serce" powstało, aby wspierać Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach. Założyli je ludzie, którzy od wielu lat pomagali zwierzętom. Organizowaliśmy m.in. liczne zbiórki karmy, pozyskiwanie grantów, wystawy, powiatowy konkurs "Zwierzęta czują". Dzięki założeniu Stowarzyszenia mamy jeszcze większą możliwość działania, co przyczynia się do poprawy losu bezdomnych zwierząt.
b_boska

10 grudnia 2016, 21:05

Radzyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Zwierząt "Podaj Łapę"
- Radzyń Podlaski, powiat radzyński
- http://www.podajlape.info.pl/
- https://www.facebook.com/PodajLapeRadzyn/?fref=ts
- Numer KRS 0000419211
- Stowarzyszenie powstało 25 kwietnia 2012 roku.Naszym celem jest dokarmianie bezdomnych psów i kotów, szukanie dla nich domów, opieka nad zwierzętami żyjącymi w trudnych warunkach, edukacja lokalnego społeczeństwa.Nie mamy żadnej bazy lokalowej w postaci schroniska czy kojców.Zwierzęta bezdomne umieszczamy w domach tymczasowych prowadzonych przez osoby prywatne.Świadczą one nieodpłatną opiekę nad zwierzętami.Bezdomnemu zwierzęciu zapewniamy podstawowe wyposażenie: obrożę, smycz, miski na wodę i jedzenie, karmę suchą i mokrą. Jeśli zachoruje, zapewniamy opiekę weterynaryjną. Do każdego zgłoszonego psa lub kota musimy dojechać, często naprawdę daleko. Odbywamy wizyty przedadopcyjne lub adopcyjne w różnych miejscach Polski, co jest związane z ogromnymi wydatkami. Pod naszą opieką jest wiele zwierząt, które nie mogą znaleźć domów stałych. Często są to zwierzaki stare, przewlekle chore, kalekie, które wymagają różnych badań lub leczenia operacyjnego.Jedynym źródłem naszych dochodów są darowizny.Nie wystarczają one na pokrycie wszystkich zobowiązań.Wielokrotnie borykamy się z brakiem funduszy na zakup karmy, opłacenie faktur za leczenie zwierząt.Od kilku miesięcy stale pod naszą opieką przebywa około 100 zwierząt bezdomnych, psów i kotów, w różnym wieku.
sowana
Posty: 1
Rejestracja: 27 września 2007, 16:56

14 grudnia 2016, 20:12

Chciałabym zgłosić fundację
Czarna Owca Pana Kota
Obszar działań: Kraków i okolica (teraz szerzej)
KRS: 0000325626
adres strony www: http://czarnaowca.org/
facebook: https://www.facebook.com/CzarnaOwcaPanaKota/?fref=ts

Jesteśmy Fundacją, która powstała w roku 2009 w celu pomocy bezdomnym kotom – stąd też wywodzi się nasza nazwa.
W ciągu tych wszystkich lat udało nam się uratować ponad 100 kotów. Nawiązaliśmy także współpracę z wieloma karmicielkami. Zobaczyliśmy, że koniecznym jest podjęcie działań edukacyjnych, aby wychować kolejne pokolenia w szacunku i miłości nie tylko do kotów, ale i do wszystkich istot żywych, bo szybko zorientowaliśmy się, że nie tylko koty potrzebują pomocy.
Nasze działania zataczały coraz szersze kręgi: gołębie, sroki, gawrony,kaczki, jeże... – wszystkie zwierzęta, które potrzebowały pomocy w mieście. Szybko okazało się, że wiele z nich nie może wrócić na wolność i już zawsze będzie potrzebować pomocy człowieka. Z tego powodu musieliśmy opuścić Kraków. Tak się złożyło, że tuż przed zimą. „Nasi” karmiciele zostali bez wsparcia, zwierzaki, które wyjechały z nami także potrzebują jedzenia. Niektóre b. dużo, żeby przetrwać zimę w stanie hibernacji.
Postanowiliśmy wziąć udział w konkursie, aby przynajmniej część krakowskich kotów miała zapewnioną strawę na zimę, a karmiciele czas na znalezienie nowych organizacji, które udzielą im pomocy.
Obecnie pod swoją bezpośrednią opieką mamy:
- 4 koty w domach tymczasowych
- blisko 30 ptaków różnych gatunków
- 2 jeże.
Wspomagamy ok. 15 karmicieli, którzy łącznie zapewniają wikt ponad 100 kotom.
alicat
Posty: 3
Rejestracja: 18 grudnia 2012, 09:07

15 grudnia 2016, 14:00

zgłaszam:

Fundacja "Miasto Kotów"
KRS: 0000463278
rejon działania: województwo łódzkie
- adres strony internetowej: http://miastokotow.pl/
- fanpage FB: https://www.facebook.com/miastokotow/

Fundacja "Miasto Kotów" powstała w 2013 roku w celu niesienia pomocy zwierzętom, poprawy warunków ich bytowania oraz walki z bezdomnością.
Naszym głównym celem jest budowanie i zrzeszanie kocich domów tymczasowych, w których opiekujemy się, leczymy, socjalizujemy kociaki i szukamy im kochających, odpowiedzialnych domów. Od początku naszej działalności znaleźliśmy dom stały dla ponad 200 kotów.
Fundacja wspiera również karmicieli w prawidłowej opiece nad kotami wolno żyjącymi. Pomaga im w sterylizacji i kastracji oraz budowaniu domków dla kotów. Wolontariusze fundacji uczestniczą w interwencjach, w ramach których leczone są zwierzęta wolno bytujące lub otaczane stałą opieka fundacyjną.
Miasto Kotów prowadzi także działalność edukacyjną. Wolontariusze fundacji regularnie odwiedzają szkoły i przedszkola starając się zaszczepić w dzieciach empatię w stosunku do zwierząt. Fundacja prowadzi także akcje i projekty edukacyjne skierowane do opiekunów zwierząt w zakresie opieki nad kotami domowymi i wolno żyjącymi.

Obecnie w naszych domach tymczasowych znajduje się około 60 kotów. Dodatkowo wspieramy karmicieli kilkudziesięciu kotów wolno żyjących.
Anna Dawidowska
Posty: 37
Rejestracja: 21 września 2016, 10:42

30 grudnia 2016, 12:32

Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona. Pod uwagę, zgodnie z regulaminem, wzięliśmy głosy, które wpłynęły do systemu do godziny 12:00.

Zwycięzcą grudniowej edycji konkursu jest:
Radzyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Zwierząt "Podaj Łapę"

Klienci, rezygnując z należnych sobie rabatów przekazali na rzecz zwycięzcy kwotę 12 394 zł. Sklep KrakVet.pl przeznacza dodatkowo 1000 zł jako wsparcie dla organizacji, dzięki czemu otrzyma ona pomoc o łącznej wartości 13 394 zł!

Niebawem skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do kolejnej, styczniowej edycji Pomocy dla Schronisk.

Serdecznie pozdrawiam,
Anna Dawidowska
Zespół KrakVet
Zablokowany