Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - czerwiec 2016

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie - Pomoc dla Schronisk - czerwiec 2016

Fundacja Koci Zakątek
270
69%
Fundacja Przytul Kota
114
29%
Fundacja Warta Goldena
3
1%
Fundacja Psia Kość
4
1%
 
Liczba głosów: 391
Edyta Klęczar
Posty: 25
Rejestracja: 15 maja 2015, 12:24

31 maja 2016, 14:41

Informuję, iż z dniem 03.02.2016r. regulamin akcji Pomoc dla Schronisk został zmieniony. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nową wersją regulaminu. Zgłoszenia w tej edycji przyjmujemy do 16 czerwca, do godziny 12:00, natomiast głosowanie trwa do 30 czerwca, również do godziny 12:00.

Serdecznie pozdrawiam,
Edyta Klęczar
Zespół KrakVet

Regulamin:

I. Zasady ogólne

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla schronisk” jest firma KRAKVET Marek Batko sp.k.
Czarnochowice 269, 32-020 Wieliczka.

II. Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia podmiotów ubiegających się o nagrodę w konkursie (dalej: „Uczestnicy”) przyjmowane są każdorazowo od dnia ogłoszenia przez organizatora rozpoczęcia edycji konkursu do dnia ogłoszonego jako data zakończenia zgłoszeń do konkursu, do godziny 12:00.

2. Informacje o okresie trwania konkursu, zgłoszenia uczestników oraz wszelkie informacje dotyczące porządku prowadzenia konkursu publikowane są w formie postów w odpowiednich wątkach forum prowadzonym przez Organizatora (dalej: „Forum KRAKVET”) pod adresem: viewforum.php?f=18, a także na stronie https://www.facebook.com/Krakvet.dla.Schronisk/?fref=ts

3. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy podmiot, którego statutowym celem jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.

4. Zgłaszanie uczestników konkursu odbywa się poprzez opublikowanie w formie posta z następującymi informacjami:
- pełna nazwa organizacji,
- miejscowość/ rejon działania,
- adres URL strony internetowej (jeżeli takowa jest prowadzona)
- opis zgłaszanego podmiotu (do 2000 znaków)
- KRS zgłoszonej organizacji

5. Zwycięzca zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dedykowaną podstronę na oficjalnej stronie internetowej Podmiotu, na której zostanie umieszczona zaakceptowana przez Organizatora notatka informująca o zwycięstwie Podmiotu w głosowaniu. Zwycięzca zobowiązuje się publikować bezterminowo podstronę dedykowaną Organizatorowi i w razie konieczności zmian treści nanosić je na prośbę Organizatora. Jeśli Podmiot nie posiada oficjalnej strony internetowej Organizator dopuszcza możliwość indywidualnych ustaleń z przedstawicielem Zwycięzcy.

6. Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie chęci udziału akceptuje regulamin i warunki przedstawione przez Organizatora.


III. Głosowanie

1. W dniu wskazanym jako ostatni dzień zgłaszania uczestników konkursu zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.

2. Prawo głosowania na uczestników konkursu przysługuje każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi forum KRAKVET, który opublikował przynajmniej jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu w trakcie trwania edycji konkursu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.
3.W głosowaniu mogą wziąć udział osoby, posiadające numer telefonu zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Z jednego komputera (1 adresu IP) w trakcie trwania edycji konkursu może zostać oddany tylko 1 głos.

5. Aby mieć możliwość oddania głosu należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany kod sms w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz.

6. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora faktu łamania przez głosujących puntów 2, 3 lub 4, Organizator ma prawo do usunięcia kont i/lub unieważnienia takich głosów.

8. Organizator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach.

9. Od momentu rozpoczęcia głosowania wątek zostanie zamknięty, a na forum nie będą mogły się pojawić ŻADNE wypowiedzi związane z głosowaniem. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

IV. Rozstrzygnięcie głosowania

1. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez nie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu Krakvet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla zwycięzcy.

2. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00

3. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum KRAKVET po ostatecznej weryfikacji głosów.

4. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki) w sklepie KrakVet.pl

5. W sytuacjach szczególnych Zwycięzca może złożyć dwa lub trzy oddzielne zamówienia (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania). Zamówienia te mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

6. Wybrane artykuły zostaną przez Organizatora dostarczone Zwycięzcy pod wskazany adres osobiście lub w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7. Zwycięzca zobowiązany jest do opublikowania na swojej oficjalnej stronie internetowej na dedykowanej Organizatorowi podstronie informacji dostarczonej przez Organizatora na temat wygranej w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania materiałów od Organizatora.

V. Reklamacje

1. Prawo do reklamacji w sprawie głosowania przysługuje każdemu, kto zechce zgłosić Organizatorowi swoje stanowisko w sprawie. Zgłoszenie w formie mailowej przyjmowane są na adres pomocdlaschronisk@krakvet.pl

2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w wiadomości e-mail, zwrotnie na adres zgłaszającego w terminie 3 dni roboczych od przesłania reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane, a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

2. Laureaci konkursu nie mogą zostać zgłoszeni do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla schronisk” przez następne 12 miesięcy.

3. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego KrakVet.pl przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od organizatora w formie pisemnej lub mailowej.

4. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.
Solonek
Posty: 6
Rejestracja: 16 stycznia 2014, 23:46

31 maja 2016, 14:55

zgłaszam do konkursu Fundację Koci Zakątek
działamy głównie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
https://www.facebook.com/Fundacja-EBRA- ... 141638009/ oraz http://kocizakatek.pl
Pod opieką fundacji jest bardzo dużo kotów, zazwyczaj około 100. Są to koty w naszych domach tymczasowych, kociaki wyłapane z brudnych piwnic, koty wolnobytujące poddawane leczeniu i sterylizacji. W 2015 r. pomogliśmy 307 kotom. Nasza działalność opiera się głównie na darowiznach ludzi dobrej woli.
KRS 0000356442
Nikka74
Posty: 1
Rejestracja: 08 czerwca 2016, 20:51

08 czerwca 2016, 21:04

Zgłaszam do konkursu Fundację Przytul Kota. Działamy na terenie miasta Łodzi.
Naszym celem jest niesienie pomocy, ochrona oraz poprawa warunków bytowania kotów wolno żyjących, bezdomnych, najbardziej skrzywdzonych, porzuconych i niechcianych. Działamy na zasadach wolontariatu, całkowicie charytatywnie w oparciu o hojność darczyńców. Współpracujemy z ludźmi, którym los bezdomnych zwierząt nie jest obojętny. Poszukujemy ciepłych i bezpiecznych domów oraz odpowiedzialnych opiekunów dla naszych podopiecznych.
Wdrażamy program kontroli kotów wolno żyjących, uważając go za najbardziej efektywny i humanitarny sposób ograniczania liczby bezdomnych i niechcianych zwierząt. Wspieramy również karmicieli w opiece nad kotami wolno żyjącymi, tj. w sterylizacjach, pokarmie dla kotów oraz budowaniu budek. Tworzymy domy tymczasowe we własnych mieszkaniach oraz prowadzimy miejsce specjalne – Mruczarnię, czyli namiastkę domu, bezpieczną przystań, w której koty czekają na tego jedynego, wymarzonego człowieka.
Kochamy koty i szczególną uwagę poświęcamy właśnie nim, ale nie zapominamy o żadnym innym zwierzęciu potrzebującym pomocy.
KRS 0000582607
http://przytulkota.pl/
https://www.facebook.com/FundacjaPrzytulKota/
FADO368
Posty: 5
Rejestracja: 14 sierpnia 2015, 08:09

16 czerwca 2016, 09:50

Pragnę zgłosić:

Fundację Warta Goldena
ul. Tamka 49 m. 11
00-355 WARSZAWA
KRS: 0000395734

Facebook: https://web.facebook.com/wartagoldena/?fref=ts
www: www.wartagoldena.org.pl

rejon działania: cała Polska

Fundacja powstała 6 lat temu by nieść bezinteresowną pomoc goldenom – bezdomnym, porzuconym przy drodze, zostawionym w schronisku, schorowanym czy z problemami behawiorystycznymi, których los ktoś definitywnie przekreślił … Otaczamy je opieką, odbudowujemy zaufanie do człowieka i właściwy obraz relacji pies-człowiek i pies-pies.
Lusilda
Posty: 1
Rejestracja: 15 czerwca 2016, 12:11

16 czerwca 2016, 10:10

Zgłaszam do konkursu Fundację Psia Kość.
Fundację Psia Kość założyli wolontariusze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowicach
Fundacja powstała 12 października 2015 roku by pomagać bezdomnym psom ze Schroniska w Sosnowicach i nie tylko. Działamy na terenie gminy Nowogard, Kamień Pomorski, Gryfice i Resko. Czujemy się zobowiązani aby na nowo odbudować psie zaufanie do człowieka.Nie tylko szukamy stałych i tymczasowych domów dla porzuconych i skrzywdzonych czworonogów ale również dbamy o ich leczenie i opiekę medyczną oraz robimy wszystko by nie odczuwały samotności i miały godne warunki.

Fundacja "Psia Kość"
Numer KRS: 0000579958

https://www.facebook.com/Fundacja-Psia- ... 667837074/
https://www.facebook.com/SchroniskoSosnowice/?fref=ts
http://schronisko-sosnowice.pl/
Edyta Klęczar
Posty: 25
Rejestracja: 15 maja 2015, 12:24

30 czerwca 2016, 17:43

Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona. Pod uwagę, zgodnie z regulaminem, wzięliśmy głosy, które wpłynęły do systemu do godziny 12:00.

W czerwcowej edycji konkursu zwyciężyła:
Fundacja Koci Zakątek

Klienci, rezygnując z należnych sobie rabatów przekazali na rzecz zwycięzcy kwotę 12 160 zł.
Sklep Krakvet.pl przeznacza dodatkowo 1000 zł jako wsparcie dla zwycięzcy - organizacja otrzyma pomoc o łącznej wartości 13 160 zł!

W dniu dzisiejszym skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do kolejnej, lipcowej edycji Pomocy dla Schronisk.

Serdecznie pozdrawiam,
Edyta Klęczar
Zespół KrakVet
Zablokowany