Głosowanie na schronisko, które otrzyma pomoc- wrzesień 2015

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie na schronisko, które otrzyma pomoc - wrzesień 2015

Stowarzyszenie Arbuz - Adopcje Zwierząt
1818
38%
Fundacja Stawiamy na łapy
1920
40%
Fundacja Dar Serca
29
1%
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - Elbląg
697
14%
Fundacja FELINEUS
24
0%
Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Kotów Club 4 Cats „C4C”
30
1%
Fundacja Zielony Pies
52
1%
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach
16
0%
Biuro Obrony Zwierząt APA
2
0%
Pruszkowski Dom Tymczasowy
221
5%
 
Liczba głosów: 4809
Edyta Klęczar
Posty: 25
Rejestracja: 15 maja 2015, 12:24

04 września 2015, 12:41

Informuję, iż z dniem 04.09.2015r. regulamin akcji Pomoc dla Schronisk został zmieniony. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nową wersją regulaminu. Zgłoszenia w tej edycji przyjmujemy do 16 września.

Serdecznie pozdrawiam,
Edyta Klęczar
Zespół KrakVet

Regulamin:

I. Zasady ogólne

1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla schronisk” jest firma KRAKVET Marek Batko sp.k.
Czarnochowice 269, 32-020 Wieliczka.

II. Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia podmiotów ubiegających się o nagrodę w konkursie (dalej: „Uczestnicy”) przyjmowane są każdorazowo od dnia ogłoszenia przez organizatora rozpoczęcia edycji konkursu do dnia ogłoszonego jako data zakończenia zgłoszeń do konkursu.

2. Informacje o okresie trwania konkursu, zgłoszenia uczestników oraz wszelkie informacje dotyczące porządku prowadzenia konkursu publikowane są w formie postów w odpowiednich wątkach forum prowadzonym przez Organizatora (dalej: „Forum KRAKVET”) pod adresem: http://www.krakvet.pl/forum/viewforum.php?f=18

3. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy podmiot, którego statutowym celem jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.

4. Zgłaszanie uczestników konkursu odbywa się poprzez opublikowanie w formie posta z następującymi informacjami:
- pełna nazwa organizacji,
- miejscowość/ rejon działania,
- adres URL strony internetowej (jeżeli takowa jest prowadzona)
- opis zgłaszanego podmiotu (do 2000 znaków)

5. Zwycięzca zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dedykowaną podstronę na oficjalnej stronie internetowej Podmiotu, na której zostanie umieszczona zaakceptowana przez Organizatora notatka informująca o zwycięstwie Podmiotu w głosowaniu. Zwycięzca zobowiązuje się publikować bezterminowo podstronę dedykowaną Organizatorowi i w razie konieczności zmian treści nanosić je na prośbę Organizatora. Jeśli Podmiot nie posiada oficjalnej strony internetowej Organizator dopuszcza możliwość indywidualnych ustaleń z przedstawicielem Zwycięzcy.

6. Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie chęci udziału akceptuje regulamin i warunki przedstawione przez Organizatora.


III. Głosowanie

1. W dniu wskazanym jako ostatni dzień zgłaszania uczestników konkursu zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.

2. Prawo głosowania na uczestników konkursu przysługuje każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi forum KRAKVET, który opublikował przynajmniej jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu w trakcie trwania edycji konkursu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.

3. Z jednego komputera (1 adresu IP) w trakcie trwania edycji konkursu może zostać oddany tylko 1 głos.

4. Aby mieć możliwość oddania głosu należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany kod sms w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz.

5. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

6. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora faktu łamania przez głosujących puntów 2, 3 lub 4, Organizator ma prawo do usunięcia kont i/lub unieważnienia takich głosów.

7. Organizator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach.

8. Od momentu rozpoczęcia głosowania wątek zostanie zamknięty, a na forum nie będą mogły się pojawić ŻADNE wypowiedzi związane z głosowaniem. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

IV. Rozstrzygnięcie głosowania

1. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez nie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu Krakvet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla zwycięzcy.

2. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00

3. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum KRAKVET po ostatecznej weryfikacji głosów.

4. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki) w sklepie KrakVet.pl

5. W sytuacjach szczególnych Zwycięzca może złożyć dwa lub trzy oddzielne zamówienia (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania). Zamówienia te mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

6. Wybrane artykuły zostaną przez Organizatora dostarczone Zwycięzcy pod wskazany adres osobiście lub w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7. Zwycięzca zobowiązany jest do opublikowania na swojej oficjalnej stronie internetowej na dedykowanej Organizatorowi podstronie informacji dostarczonej przez Organizatora na temat wygranej w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania materiałów od Organizatora.

V. Reklamacje

1. Prawo do reklamacji w sprawie głosowania przysługuje każdemu, kto zechce zgłosić Organizatorowi swoje stanowisko w sprawie. Zgłoszenie w formie mailowej przyjmowane są na adres pomocdlaschronisk@krakvet.pl

2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w wiadomości e-mail, zwrotnie na adres zgłaszającego w terminie 3 dni roboczych od przesłania reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane, a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

2. Laureaci konkursu nie mogą zostać zgłoszeni do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla schronisk” przez następne 12 miesięcy.

3. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego KrakVet.pl przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od organizatora w formie pisemnej lub mailowej.

4. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.
Ostatnio zmieniony 16 września 2015, 12:01 przez Edyta Klęczar, łącznie zmieniany 1 raz.
kawazmlekiem
Posty: 7
Rejestracja: 21 września 2007, 07:08

04 września 2015, 13:24

Zgłaszam Stowarzyszenie Arbuz - Adopcje Zwierząt, działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

To młoda organizacja, ale zrzesza ludzi pracujących już na rzecz zwierząt w potrzebie od lat. ArbuZ zajmuje się tymczasowaniem kotów, królików i gryzoni, w ramach Arbuza funkcjonuje Okienko Życia dla gryzoni, dzięki któremu znalazło nowe i bezpieczne domy wiele zwierząt.
ArbuZ to nie tylko domy tymczasowe, ale dokarmianie i kastracja kotów wolnożyjących, współpraca z karmicielami i osobami ubogimi, które przygarniają potrzebujące zwierzaki.

https://www.facebook.com/adoptuj.zwierze.arbuz?ref=hl

http://arbuz-adopcje.pl/
Ostatnio zmieniony 14 września 2015, 16:55 przez kawazmlekiem, łącznie zmieniany 1 raz.
anna kreft
Posty: 3
Rejestracja: 17 lutego 2008, 16:16

04 września 2015, 15:17

Witam , zgłaszam Fundację Stawiamy na łapy z Krakowa.
Jesteśmy grupą osób, które z miłości do kotów i chęci pomagania, znalazły się w jednym miejscu. Do końca 2013 roku pomagaliśmy jako wolontariusze fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie oddział Kraków.
1 stycznia 2014 powołana została Krakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom Stawiamy na Łapy, w ramach której działamy na rzecz bezdomnych zwierząt.
Ze względu na to, że nie prowadzimy schroniska z pomieszczeniami odpowiednimi dla psów, nasza działalność jest skierowana głównie na pomaganie kotom, natomiast w sprawach psich przeprowadzamy interwencje, staramy się pomagać i doradzać, przekazywać potrzebującym karmę, koce, posłania.
W ramach naszej działalności poszukujemy domów dla bezdomnych kotów z Krakowa i okolic, zajmujemy się sterylizacją i leczeniem kotów wolnożyjących, opieką nad kotami – ofiarami wypadków i ludzkiej bezmyślności oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie mądrej opieki nad zwierzętami.
Fundacja wspiera także domy tymczasowe oraz karmicieli kotów wolnożyjących i bezdomnych, przekazując im karmę dla podopiecznych oraz pomagając w wyłapywaniu zwierząt na leczenie i sterylizację, a w przypadku kotów „rokujących” także w poszukiwaniu dla nich nowych domów.
Obecnie mamy pod bezpośrednią opieką ponad 90 kotów w różnym wieku, które mieszkają w pomieszczeniach fundacyjnych i domach tymczasowych. Wygrana w konkursie pomogłaby nam zabezpieczyć przebywające pod naszą opieką zwierzęta na długi czas. Adres naszej strony http://www.stawiamynalapy.pl/ i bieżące działania na naszym facebooku https://www.facebook.com/stawiamynalapy?ref=hl
qwerty55
Posty: 7
Rejestracja: 24 sierpnia 2015, 20:00

06 września 2015, 10:09

Ok. Rozumiem.
cami322
Posty: 2
Rejestracja: 03 września 2015, 21:37

07 września 2015, 12:50

Zgłaszam Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Odział w ElbląguOddział w Elblągu liczy 70 członków, pracujących całkowicie społecznie, poświęcając swój czas oraz pokrywając np. koszty przejazdów czy telefonów. Pod opieką TOZ pozostaje prawie 100 osób dokarmiających koty i ptaki. Oddział nie otrzymuje żadnych stałych dotacji, działalność finansowana jest wyłącznie ze składek, darowizn i odpisu 1%. Pieniądze te przeznaczone są na dokarmianie i leczenie zwierząt oraz sterylizację kotów wolno żyjących.
Guniap
Posty: 4
Rejestracja: 08 lipca 2006, 19:01

08 września 2015, 15:09

Zgłaszam Fundację dla bezdomnych zwierząt FELINEUS z Rzeszowa.

Fundacja istnieje od 2011 roku, nie otrzymuje żadnych dotacji, nie zatrudnia pracowników, opiera się wyłącznie na pracy wolontariuszy. Przyjmuje koty z Rzeszowa i woj. podkarpackiego.
Od początku istnienia przyjęła około 1000 kotów, ponad 700 znalazło nowe domy. Obecnie pod opieką fundacji jest 69 kotów, wymagających leczenia, szczepień i karmy.
Więcej informacji:
strona internetowa: http://www.felineus.org
facebook: https://www.facebook.com/FundacjaFelineus
pantalyk
Posty: 1
Rejestracja: 08 września 2015, 10:43

08 września 2015, 20:22

Zgłaszam Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Kotów Club 4 Cats „C4C” z Olsztyna
Adres: ul. Czarna 12, Olsztyn, woj. warmińsko - mazurskie
Numer KRS: 0000237338
NIP: 739-35-09-878
Poczta elektroniczna: c4c@c4c.olsztyn.pl
Strona internetowa: http://www.c4c.olsztyn.pl

Działania, prowadzone przez Stowarzyszenie:
- zapewnia opiekę bezdomnym kotom z terenu Warmii i Mazur oraz prowadzi działania, zmierzające do zmniejszenia ilości bezdomnych kotów na tym terenie,
- zapewnia kotom właściwe warunki bytowania (zgodne z ich podstawowymi potrzebami) oraz właściwą opiekę weterynaryjną,
- wyłapuje bezdomne koty w opresji z terenu Warmii i Mazur i umieszcza ich w Kocim Pogotowiu, do czasu znalezienia dla nich odpowiedniego Domu Tymczasowego (DT),
- oddaje zwierzęta ich właścicielom lub prowadzi adopcję dla nowych właścicieli (DS).
- współdziała z Urzędem Miejskim w Olsztynie w działaniach mających na celu kształtowanie świadomości mieszkańców miasta Olsztyna w zakresie odpowiedzialnego stosunku do zwierząt i należytego wypełniania obowiązków przez właścicieli zwierząt.
Stowarzyszenie zrzesza ponad 60 wolontariuszy. Poszczególne departamenty zajmują się interwencjami w terenie, tzw. kocim pogotowiem, gdzie koty są leczone, przysposabiane do kuwety i odchowywane. Część kotów trafia do domów tymczasowych, których obecnie mamy 42. Koty po dorośnięciu lub wyleczeniu trafiają do adopcji przez domy stałe. Prowadzimy także kontrolę domów stałych po adopcji.
Obecny stan zakocenia:
do adopcji: 89 kotów
zaadoptowanych: 94 koty (2014r. - 43 koty)
odeszło: 3 koty
razem: 186 kotów
Ostatnio zmieniony 16 września 2015, 09:21 przez pantalyk, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
FundacjaZielonyPies
Posty: 4
Rejestracja: 06 maja 2015, 17:18
Kontakt:

10 września 2015, 11:56

Mamy pod swoją opieką mamy 50 psów w ośrodku adopcyjnym ,poza ośrodkiem pomagamy jeszcze czterem rodzinom w utrzymaniu ich własnych psiaków w sumie to 18 psiaków i 20 kotów. Wozimyimy karmę ,sterylizujemy i kastrujemy , odrobaczamy i odpchalmy. Jedyne nasze wpływy to darowizny od ludzi dobrej woli.
Fundacja Zielony Pies nie otrzymuje żadnych dotacji z instytucji państwowych .Utrzymujemy się tylko z datków i darów rzeczowych. Wspierając nasze działania bezpośrednio pomagasz braciom mniejszym !! ZAGŁOSUJ NA ZIELONEGO PSA!!!
Województwo MAZOWIECKIE
Numer KRS 0000539976,NIP 8381847831
Powiat ŻYRARDOWSKI ,Gmina MSZCZONÓW
GRABCE-TOWARZYSTWO UL. GŁÓWNA 6
Kod pocztowy 96-320
https://www.facebook.com/Fundacja-Zielo ... /timeline/
http://www.zielonypies.eu/
e-mail:zielony.pies@wp.pl
tel.505 855 101
732 321 174
EwaLW
Posty: 1
Rejestracja: 20 sierpnia 2015, 20:04

13 września 2015, 12:47

Zgłaszam Fundację Człowiek dla Zwierząt - Łętkowice Kolonia 59; 32-107 Rzdiemice ;KRS 0000537423; NIP 6821770446;
dziewczyny prowadzące schronisko poświęciły się dla zwierzaków skrzywdzonych przez los'
Nie jest im łatwo, ale dają radę, chociaż bez pomocy ludzi dobrej woli byłoby jeszcze trudniej.
Sama mam z tego przytuliska mnóstwo sierści i jeszcze więcej miłości
DANULA@
Posty: 1
Rejestracja: 30 sierpnia 2015, 22:43

13 września 2015, 23:35

okey
Alecixs
Posty: 1
Rejestracja: 26 marca 2015, 23:27

14 września 2015, 17:01

Zgłaszam Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Oddział Elbląg . Jest tam bardzo dużo wolontariuszy poświęcający każda chwile dla zwierzaków , pracownicy tez robią wszystko nawet kupują jedzenie za swoje dla zwierzaków . Niestety coraz więcej zwierząt przybywa do nas do schroniska .
MusKum
Posty: 1
Rejestracja: 31 sierpnia 2015, 13:30

14 września 2015, 18:54

Zgłaszam Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach (Podkarpacie)
Schronisko usytuowane jest daleko od ludzkich osad, między polami i krętymi polnymi drogami. Nieoficjalna nazwa schroniska to Orzeszkowo, a jego mieszkańcy, czyli obecnie ok. 180 psów i ok. 40 kotów (liczba ciągle się zmienia) nazywani są Orzeszkami. Jakiś czas temu okazało się, że w schronisku brakuje karmy dla zwierząt. Wielka mobilizacja, różnorodne akcje, prośby o pomoc kierowane do ludzi, ale to wciąż za mało. Zbliża się jesień i zima, najtrudniejszy czas dla Orzeszków, bo w zimie dojazd do schroniska jest bardzo utrudniony, a często wręcz niemożliwy. Dzienne napełnienie takiej ilości brzuszków jest bardzo kosztowne.
Na stronie Schroniska w Orzechowcach można poznać historię placówki, przeprowadzone metamorfozy, działania i przede wszystkim mieszkańców : http://www.schroniskoorzechowce.pl
AnnaBarbara
Posty: 2
Rejestracja: 16 lipca 2015, 13:49

15 września 2015, 15:27

Zgłaszam Biuro Obrony Zwierząt APA (animal protection agency) z Częstochowy. Dziewczyny z APA z poświęceniem walczą o każdą "biedę" która znajdzie się na ich drodze. Angażują się by ratować kocie/psie życie do granic swoich możliwości. Czasami nawet w sytuacjach wydawałoby się beznadziejnych i często zwyciężają. Dlatego po raz kolejny zgłaszam APA i mam nadzieję, że tym razem więcej osób zechce na nich zagłosować.
orchidka77
Posty: 3
Rejestracja: 30 września 2007, 20:26
Lokalizacja: Pruszków

16 września 2015, 07:14

Zgłaszam Pruszkowski Dom Tymczasowy z Pruszkowa
PDT od ponad 8 lat pomaga bezdomnym kotom z Pruszkowa i okolic.
Pruszkowski Dom Tymczasowy to niewielka grupa wolontariuszy, która działa na dużą skalę. Prowadzimy domy tymczasowe, które są schronieniem dla kociąt, które nie miały tyle szczęścia, by się urodzić pod czyjąś opieką oraz dla kotów wyrzuconych, które kiedyś miały dom.
Zajmujemy się także poprawą życia kotów miejskich - dbamy o ich stan zdrowia, pełne miski i schronienie, a także o ograniczanie ich populacji do niezbędnego miastu minimum.
Naszym celem jest także edukacja, w kwestiach opieki nad kotami w domu i popularyzacja adopcji kotów, jako fantastycznych towarzyszy życia.
Działamy WYŁĄCZNIE dzięki darowiznom.

Główne zadania:
- tymczasowanie, socjalizacja, leczenie, adopcje
- ograniczanie populacji kotów miejskich poprzez kastracje
- leczenie i dokarmianie kotów miejskich
- propagowanie odpowiedzialnych adopcji

Facebook: https://www.facebook.com/PruszkowskiDomTymczasowy
Edyta Klęczar
Posty: 25
Rejestracja: 15 maja 2015, 12:24

30 września 2015, 16:24

Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona.

We wrześniowej edycji konkursu zwyciężyła:

Fundacja Stawiamy na łapy, której serdecznie gratulujemy!

Klienci, rezygnując z należnych sobie rabatów przekazali na rzecz zwycięzcy kwotę 15003 zł.
Sklep Krakvet.pl przeznacza dodatkowo 1000 zł jako wsparcie dla zwycięzcy - organizacja otrzyma pomoc o łącznej wartości 16003 zł!

W dniu dzisiejszym skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do kolejnej, wrześniowej edycji Pomocy dla Schronisk.

Serdecznie pozdrawiam,
Edyta Klęczar
Zespół Krakvet
Zablokowany