Głosowanie na schronisko które otrzyma pomoc - wrzesień 2013

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie na schronisko które otrzyma pomoc - wrzesień 2013

Fundacja Emir
745
32%
Fundacja Stacyjka Maltusia
10
0%
NEKO - Grupa Pomocy Kotom z Wrocławia
875
37%
brodnickie schronisko dla zwierząt - Reksio
697
30%
Fundacja Kotikowo
32
1%
Azyl dla Bezpańskich Zwierząt "Cichy Kąt"
3
0%
 
Liczba głosów: 2362
Joanna Walczy
www.krakvet.pl
Posty: 10
Rejestracja: 01 sierpnia 2013, 11:59

02 września 2013, 14:47

Regulamin:

Zasady ogólne
1. Wzięcie udziału w głosowaniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla schronisk” jest firma KRAKVET Marek Batko sp.k.
Czarnochowice 269, 32-020 Wieliczka.

Zgłaszanie do głosowania
3. Od około 1 dnia każdego miesiąca do około 16 należy zgłaszać schroniska lub inne podmioty pomagające bezdomnym zwierzętom, które wezmą udział w głosowaniu.
4. Pod nazwą „schronisko lub inny podmiot pomagający bezdomnym zwierzętom” organizator rozumie każdego typu podmiot, którego podstawowym celem jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.
5. Głosowanie na schronisko lub inny podmiot pomagający bezdomnym zwierzętom jest otwarte – każdy podmiot pomagający zwierzętom ma prawo wziąć w nim udział, o ile spełnia warunki z punktu 4. niniejszego Regulaminu.
6. Zgłoszenia należy wstawiać w tym wątku, podając podstawowe informacje o zgłaszanym podmiocie (nazwę, miejscowość, stronę internetową itp.).

Głosowanie
7. Około 16 dnia miesiąca zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jedno z zaproponowanych schronisk.
8. Aby mieć możliwość oddania głosu należy zarejestrować się na forum i napisać minimum jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.
9. Z jednego komputera (1 adresu IP) może zostać oddany tylko 1 głos.
10. Aby mieć możliwość oddania głosu należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany kod sms w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz.
11. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
12. W przypadku stwierdzenia przez administratorów faktu oddawania przez jednego użytkownika kilku głosów lub innych nieprawidłowości związanych z rejestracją kont i głosowaniem, administrator ma prawo do usunięcia kont i/lub odjęcia głosów z nich oddanych.
13. Administrator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, administrator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach.
14. Od momentu rozpoczęcia głosowania temat zostanie zamknięty, a na forum nie będą mogły się pojawić ŻADNE wypowiedzi związane z głosowaniem. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

Rozstrzygnięcie głosowania
15. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez nie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu Krakvet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla schroniska.
16. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum po ostatecznej weryfikacji głosów.
17. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki).
18. W sytuacjach szczególnych Zwycięzca może złożyć dwa lub trzy oddzielne zamówienia (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania). Zamówienia te mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

Postanowienia końcowe

19. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

20. Schronisko lub inny podmiot pomagający bezdomnym zwierzętom, który w danym miesiącu zdobędzie największą liczbę głosów i otrzyma pomoc w postaci wybranych przez siebie produktów, nie może zostać zgłoszony do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla schronisk” przez następne 12 miesięcy.

Pozdrawiam
Joanna Walczy
Zespół Krakvet
ewa11211
Posty: 15
Rejestracja: 15 października 2009, 13:53
Lokalizacja: warszawa

02 września 2013, 14:57

Chciałam zgłosić Fundacje Emir.
Schronisko nasze istnieje od 1995 roku.
Jak wyraźnie wskazuje nazwa fundacji - naszym celem jest ratowanie psów. Ponieważ - mimo najszczerszych chęci - nie jesteśmy w stanie uratować wszystkich, skupiamy się na najcięższych i najtrudniejszych przypadkach, takich gdzie bezpośrednio zagrożone jest życie zwierzęcia.
Lista okrucieństw wobec zwierząt zdaje się nie mieć końca. W naszym schronisku opiekujemy się nimi po operacjach, które muszą przejść by ratować im życie. Zagłodzone karmimy, by przeżyły. Robimy wszystko co w naszej mocy aby ich zwichrowane psychiki wróciły do równowagi i aby jeszcze raz zaufały człowiekowi. W naszym schronisku behawiorysta prowadzi fachową resocjalizację każdego psa, który tego wymaga
Następnie szukamy dla nich odpowiednich i odpowiedzialnych właścicieli. którzy je zaadoptują, pokochają i których zwierzęta potrafią zaakceptować. I tutaj rola nasza powinna się zakończyć, ale ona właściwie nie ma końca, ponieważ trafiają do nas wciąż nowe i nowe zgłoszenia.

W schronisku średnio przebywa ok. 120 psów. Nie mamy klatek czy boksów, a obszerne porośnięte trawą, krzakami i drzewami - wybiegi. Najmniejszy z nich ma wymiary 7x7 metrów, czyli prawie 50m2. Szczeniaki i psy małe mieszkają razem na wybiegu dla nich przeznaczonym ( mały ogród).
Największy jest „ogród bernardynów” - ok 1200m2.

Część psów biega swobodnie po obszernym podwórku, mając do swojej dyspozycji kilkadziesiąt bud oraz wstęp do domu. Reszta jest na wybiegach, gdzie również stoją ocieplone budy w ilości zgodnej z potrzebami.

W naszym schronisku każdy pies jest traktowany indywidualnie; ma numer schroniskowy, ale ma też swoje imię, na które reaguje. Nie jest anonimowym bezdomnym stworzeniem. Każdy jest "nasz". Nigdy nie staramy się wyadoptować psa na siłę, raczej przeciwnie - chcemy żeby nowy opiekun był tym najlepszym dla psa, "dobieramy" opiekuna i psa tak, aby stworzyć jak najlepsze przesłanki do ich wspólnego życia. Prowadzimy wizyty zarówno przed-, jak i po-adopcyjne. Z nowymi opiekunami naszych psów utrzymujemy kontakt często do końca życia psa, a o jego śmierci także jesteśmy informowani .
Nigdy nie wydajemy psów, co do których mamy wątpliwości czy są w pełni zsocjalizowane; czy ich stan psychiczny nie stanowi zagrożenia dla potencjalnych opiekunów .
Od lat mamy pensjonariuszy, którzy ze względu na traumę spowodowaną poprzednimi przejściami, czy kalectwo pozostaną z nami na zawsze. Schronisko jest ich domem – my rodziną. Jest im dobrze, nie garną się do odwiedzających, a wręcz przeciwnie.
Staramy się dokumentować na naszej stronie internetowej kolejne interwencje, zarówno te wykonywane bezpośrednio jak i działania na drodze prawnej
Dokumentacja naszej działalności jest archiwizowana - w ten sposób możemy się zawsze cofnąć do wydarzenia, które miało miejsce kilka lat temu.

Do Wszystkich Ludzi Dobrej Woli
prosimy
pomóżcie nam ratować zwierzęta!
Katowane, głodzone, poniewierane, przywiązywane do drzew, by nie mogły się uratować, wieszane i topione, wyrzucane z samochodów - ofiary ludzkiego bestialstwa i niegodziwości
Tak samo jak my ludzie - cierpią z odniesionych ran, pragnienia czy głodu; doznają uczuć strachu, rozpaczy, radości. Są wierne i kochają bezgranicznie.
Sprawcami ich cierpień są ludzie!

W pośpiechu naszego życia i jego trudach obojętniejemy na ich krzywdę. Prosimy - nie bądźcie obojętni na krzywdę tych, którzy bronić się ani skarżyć się na swój los nie potrafią.
Fundacja nasza interweniuje w przypadkach znęcania się nad zwierzętami; prowadzi także schronisko dla zwierząt bezdomnych, ofiar wypadków i ludzkiego bestialstwa.

Prowadzone działania:
1.Od założenia schroniska w roku 1995 uratowaliśmy ponad 2.000 zwierząt.
2. Psy stare, chore i te nie nadające się do adopcji, godnie dożywają swoich dni pod naszą opieką.
3.Na naszej stronie internetowej prowadzimy szczegółowe raporty, dokumentujemy zarówno nasze interwencje, przeprowadzane akcje ogólnopolskie i lokalne . Dokumentujemy także życie codzienne i losy psów w naszym schronisku
4. Walczymy z przejawami dopuszczania się okrucieństwa wobec zwierząt, zarówno przez pojedynczych ludzi, jak, i tego „zorganizowanego”, w szczególności w schroniskach.
5.Z determinacją zwalczamy pseudohodowle, których właściciele z chęci zysku generują kolejne pokolenia bezdomnych, często chorych i kalekich stworzeń .
6.Pod naszym kierunkiem wolontariusze zdobywają wiedzę i doświadczenie. Spośród nich wyrośli ludzie mający wiedzę i zdolni do utworzenia i poprowadzenia własnych organizacji . Już 4 takie organizację działają samodzielnie - każda na swoim terenie.
4. Prowadzimy edukację dzieci i młodzieży w zakresie poszanowania przyrody, i wszelkich stworzeń ją zamieszkujących. Uczymy szacunku do Matki-Ziemi. Wzbudzamy poczucie obowiązku opieki nad stworzeniem, które przyjęło się pod swój dach.
5.Współpracujemy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami prozwierzęcymi (od roku 2005 prowadzimy bliską współpracę ze szwedzkimi organizacjami CHANSHUND oraz Baltic Animal Care
sternchen
Posty: 2
Rejestracja: 22 sierpnia 2013, 13:54

02 września 2013, 16:33

Zgłaszam do konkursu Fundacje Stacyjka Maltusia
http://stacyjkamaltusia.ovh.org/index.php

Pod ich opieką obecnie znajduje się 9 koni w tym 8 koni schorowanych, powypadkowych po przejściach;
8 kóz uratowanych przed zabiciem; 3 kaczorki już wyleczone - miały poranione kuperki;
33 koty w różnym wieku i z różnymi chorobami (po amputacjach, z chorymi nerkami ...)
i zdrowe kotki również, które czekają na adopcję; 14 psów w różnym wieku i z różnymi chorobami
(2 psy po amputacjach, 2 agresywne po przejściach, ale dla nas kochane, z chorym serduszkiem ...)
i zdrowe również, które czekają na adopcję.
GrupaNeko
Posty: 4
Rejestracja: 02 września 2013, 17:53

02 września 2013, 18:06

Zgłaszam do konkursu NEKO - Grupę Pomocy Kotom z Wrocławia.

Czym się zajmujemy?

Skupiamy się przede wszystkim na pomocy kotom z wrocławskiego schroniska oraz szeroko pojętej "kociej" edukacji. Dzięki nam schroniskowe koty trafiają do kochających domów, a koty w szczególnej potrzebie czekają na adopcję w domach tymczasowych. Promujemy adopcje na wszelkie możliwe sposoby, a kocich opiekunów - tych obecnych i tych przyszłych - edukujemy w temacie kociego zdrowia i behawioru.

Naszym głównym celem jest zmniejszenie liczby kotów oddawanych do schronisk. Mamy nadzieję, że przez edukację, adopcje i pomoc opiekunom w poradzeniu sobie z różnymi kocimi problemami uda nam się ten cel osiągnąć.

Dlaczego startujemy w konkursie?

W konkursie "Pomoc dla schronisk" startujemy, ponieważ chcielibyśmy wygrać karmę nie tylko dla naszych podopiecznych w domach tymczasowych ale przede wszystkim dla kotów bezdomnych, wolnożyjących, dokarmianych przez karmicielki z terenu Wrocławia. Niestety w tym roku zostały obcięte miejskie fundusze na dokarmianie bezdomnych kotów - karmy przekazywanej karmicielkom jest o wiele mniej niż w poprzednich latach, dodatkowo karma ta jest dużo gorszej jakości. Wiemy, że aby przygotować koty na nadchodzącą zimę trzeba zapewnić im odpowiednią ilość karmy, aby mogły przetrwać najcięższe mrozy. Dla kotów wolnożyjących jest to często kwestia przeżycia, dlatego chcielibyśmy pomóc tym kotom, dla których nadchodzi właśnie najcięższy czas w roku - kotom bez dachu nad głową, bez stałej domowej opieki, bez regularnych, wysokowartościowych posiłków pozwalających przetrwać zimę na dworze.

Nasza strona na Facebooku: https://www.facebook.com/GrupaNeko
e-mail: grupa.neko@gmail.com

Grupa Neko to grupa wolontariuszy Fundacji Hospicjum dla Kotów Bezdomnych.
A+MiU
Posty: 1
Rejestracja: 01 września 2013, 10:57

03 września 2013, 12:58

Zgłaszam brodnickie schronisko dla zwierząt - Reksio!!
www.reksiobrodnica.pl

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Brodnicy przyjęło pierwsze zwierzęta w dniu 12 września 1994r.
W tej chwili przebywa u nas ok 100 zwierząt. W ciągu tych wielu lat schronisko cały czas kładło nacisk na poprawę bytu mieszkających u nas psów.
Obecnie cały nasz teren wynosi 0,77 ha . Dzięki pomocy przyjaciół i ludzi o wielkich sercach mamy w tej chwili :
- zadaszenie wybiegów, specjalne kojce dla psich staruszków
- wiatrołapy przed wejściem do stodoły i kociarni
- kociarnię w ładnej, jasnej piwnicy
- kuchnię do gotowania posiłków
- szpitalik
- wszędzie są kafelki pozwalające łatwo sprzątać i dezynfekować.
- teren obsadzony jest zielenią, gdzie znajdują się 4 wybiegi dla psów oraz miejsce do przyjmowania gości i wycieczek szkolnych.Na pierwszym wybiegu znajduje się duży basen dla psów, a na trzecim wybiegu jest pomnik naszego pierwszego psa Aresa, który po 13 latach odszedł za Tęczowy Most.
- posiadamy doskonale przystosowany samochód do przewozu zwierząt

Schronisko sterylizuje wszystkie zwierzęta gotowe do adopcji. Pomagamy również na terenie gminy w sterylizacjach psów i kotów. Psy są czipowane , zaszczepione - posiadają własne książeczki zdrowia.
Pomagamy w adopcjach- często sami zawozimy psiaki do nowych domów. Każdy jest u nas mile widzianym gościem!

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i prosimy o głosy !
Wygrana karma zapewni nam spokojną zimę!!
kotika
Posty: 4
Rejestracja: 29 sierpnia 2009, 11:29

04 września 2013, 13:43

Zgłaszam do konkursu Fundację Kotikowo.

W konkursie Krakvetu startujemy już trzeci raz, ponieważ jesteśmy w krytycznej sytuacji i nie mamy funduszy dla naszych podopiecznych. Bardzo liczymy na wygraną, która pozwoliłaby nam dotrwać do czasu uzyskania statusu opp.
Dla tych, którzy nas nie znają, kilka słów o nas.
Oficjalnie w ramach Fundacji KOTIKOWO działamy od dwóch lat, ale jako grupa nieformalna bardzo długo.
Działamy głównie w Gdańsku i okolicach, a swoją opieką otaczamy głównie koty, chociaż zdarzają się psy i inne zwierzęta. Nadrzędnym naszym celem jest sterylizacja kotów wolnożyjących, oraz poprawa warunków ich życia, poprzez stawianie domków kocich, dokarmianie kocich stadek oraz zabieranie do adopcji kotów małych, chorych, domowych, które na pewno nie przeżyłyby na wolności.
W naszych domach tymczasowych przebywa stale około 40 kotów, dokarmiamy około stu kotów wolnożyjących w Gdańsku, oraz koty z Gdańskiej Stoczni Remontowej, których liczbę nawet trudno oszacować.

Jesteśmy organizacją non profit, ale nie posiadamy jeszcze statusu opp, nie możemy więc zbierać 1 % , nie dostajemy też żadnych dotacji, wszystkie wydatki pokrywamy z własnych funduszy i prywatnych datków.
Obecnie jesteśmy bardzo zadłużeni, również w lecznicach weterynaryjnych robimy wszystko na kredyt, jesteśmy w sytuacji krytycznej, nie mamy karmy ani funduszy dla naszych podopiecznych.

Strona na FB : https://www.facebook.com/pages/Kotikowo/236515843073120
email : biuro.kotikowo@wp.pl
KRS: 000391932
świerszcz
Posty: 2
Rejestracja: 22 lutego 2013, 23:15

04 września 2013, 18:53

Zgłaszam do konkursu Fundacje Stacyjka Maltusia
http://stacyjkamaltusia.ovh.org/index.php

Pod ich opieką obecnie znajduje się 9 koni w tym 8 koni schorowanych, powypadkowych po przejściach;
8 kóz uratowanych przed zabiciem; 3 kaczorki już wyleczone - miały poranione kuperki;
33 koty w różnym wieku i z różnymi chorobami (po amputacjach, z chorymi nerkami ...)
i zdrowe kotki również, które czekają na adopcję; 14 psów w różnym wieku i z różnymi chorobami
(2 psy po amputacjach, 2 agresywne po przejściach, ale dla nas kochane, z chorym serduszkiem ...)
i zdrowe również, które czekają na adopcję.

W domach adopcyjnych mają ponad 400 zwierząt.
stokrotka22
Posty: 2
Rejestracja: 24 listopada 2012, 18:45

15 września 2013, 13:43

Zgłaszam Azyl dla Bezpańskich Zwierząt "Cichy Kąt".

http://www.schronisko.prv.pl/
Joanna Walczy
www.krakvet.pl
Posty: 10
Rejestracja: 01 sierpnia 2013, 11:59

01 października 2013, 12:44

Witam,

Informuję, że w konkursie wrześniowym zwyciężyła NEKO - Grupa Pomocy Kotom z Wrocławia, której serdecznie gratulujemy!

Klienci rezygnując z należnych sobie rabatów przekazali na rzecz wygranych kwotę 16399zł
Sklep Krakvet przeznacza dodatkowo 1000 zł jako pomoc dla schroniska - łącznie organizacja otrzyma pomoc o wartości 17399zł.

W dniu dzisiejszym skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej oraz rozpoczynamy zgłoszenia do konkursu październikowego. Zapraszamy!

Serdecznie pozdrawiam
Joanna Walczy
Zespół Krakvet
Zablokowany