Głosowanie na schronisko,które otrzyma pomoc - styczeń 2015

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie na scronisko, które otrzyma pomoc - styczeń 2015

Schronisko Fundacji Ostatnia Szansa w Boguszycach Małych k. Rawy Mazowieckiej
639
34%
Fundacja Centaurus
221
12%
Grupa Miauczykotek
5
0%
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu prowadzone przez OTOZ Animals
697
37%
Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt "AZYL" w Białej Podlaskiej
7
0%
Przytulisko "Przytul Psisko" w Brzegu
34
2%
Fundacja Miasto Kotów z Piotrkowa Trybunalskiego
256
14%
Fundacja JOKOT
5
0%
 
Liczba głosów: 1864
Kasia Sarga
Posty: 48
Rejestracja: 04 listopada 2013, 11:05

02 stycznia 2015, 15:12

Regulamin:

Zasady ogólne

1. Wzięcie udziału w głosowaniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla schronisk” jest firma KRAKVET Marek Batko sp.k.
Czarnochowice 269, 32-020 Wieliczka.

Zgłaszanie do głosowania

3. Od około 1 dnia każdego miesiąca do około 16 należy zgłaszać schroniska lub inne podmioty pomagające bezdomnym zwierzętom, które wezmą udział w głosowaniu.
4. Pod nazwą „schronisko lub inny podmiot pomagający bezdomnym zwierzętom” organizator rozumie każdego typu podmiot, którego podstawowym celem jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.
5. Głosowanie na schronisko lub inny podmiot pomagający bezdomnym zwierzętom jest otwarte – każdy podmiot pomagający zwierzętom ma prawo wziąć w nim udział, o ile spełnia warunki z punktu 4. niniejszego Regulaminu.
6. Zgłoszenia należy wstawiać w tym wątku, podając podstawowe informacje o zgłaszanym podmiocie (nazwę, miejscowość, stronę internetową itp.).

Głosowanie

7. Zakończenie zgłaszania podmiotów, które będą brały udział w akcji „Pomoc dla schronisk”, będzie miało miejsce każdego 16 dnia miesiąca. Z wyjątkiem dni wolnych od pracy i świąt, kiedy to zgłaszanie podmiotów zostanie zakończone w poprzedzający dzień roboczy. Tego dnia zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.
8. Aby mieć możliwość oddania głosu należy zarejestrować się na forum i napisać minimum jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.
9. Z jednego komputera (1 adresu IP) może zostać oddany tylko 1 głos.
10. Aby mieć możliwość oddania głosu należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany kod sms w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz.
11. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
12. W przypadku stwierdzenia przez administratorów faktu oddawania przez jednego użytkownika kilku głosów lub innych nieprawidłowości związanych z rejestracją kont i głosowaniem, administrator ma prawo do usunięcia kont i/lub odjęcia głosów z nich oddanych.
13. Administrator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, administrator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach.
14. Od momentu rozpoczęcia głosowania temat zostanie zamknięty, a na forum nie będą mogły się pojawić ŻADNE wypowiedzi związane z głosowaniem. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

Rozstrzygnięcie głosowania

15. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez nie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu Krakvet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla schroniska.
16. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00
17. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum po ostatecznej weryfikacji głosów.
18. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki).
19. W sytuacjach szczególnych Zwycięzca może złożyć dwa lub trzy oddzielne zamówienia (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania). Zamówienia te mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

Postanowienia końcowe

20. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

21. Schronisko lub inny podmiot pomagający bezdomnym zwierzętom, który w danym miesiącu zdobędzie największą liczbę głosów i otrzyma pomoc w postaci wybranych przez siebie produktów, nie może zostać zgłoszony do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla schronisk” przez następne 12 miesięcy.

22. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego Krakvet przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od firmy Krakvet.

23. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.

Pozdrawiam
Katarzyna Sarga
Zespół Krakvet
Marlon
Posty: 5
Rejestracja: 30 kwietnia 2011, 12:39

02 stycznia 2015, 15:22

Zgłaszam do udziału w konkursie schronisko Fundacji Ostatnia Szansa w Boguszycach Małych k. Rawy Mazowieckiej
http://www.psiaszansa.pl
https://www.facebook.com/OstatniaSzansa.Boguszyce

"Boguszyce Małe to miejsce gdzie swego czasu zgromadzono od 1993 roku w skandalicznych warunkach blisko 800 psów i 89 kotów. Tak było zmiana , radykalna nastąpiła od lutego 2009.
Dzisiaj w Boguszycach Małych przebywa 201 psów i 4 koty nastąpiły przez te 5 lat radykalne zmiany, poprawa warunków bytowych a za tym modernizacje, remonty, naprawy itd.
Kilka lat nasza sytuacja była znośna, dawaliśmy "rade " bywało,ze pomagaliśmy innym.
Dzisiaj, teraz to my nasze ukochane boguszaki potrzebują pomocy. Sytuacja jest bardzo, bardzo trudna a do tego walczymy z niewidzialnym wrogiem - WIRUSEM, atakuje mimo, że nasze psiaki są szczepione. Kilkanaście psów walczy o życie, wyzdrowienie. Kilka jest już ozdrowieńcami . Niestety są i ofiary, śmiertelne ofiary wirusa. Walka z wirusem to koszty rosną, rosną . Walczymy o każdego naszego boguszaka bo każdy jest ten nasz.
Fundacja Ostatnia Szansa to nie tylko schronisko to także walka z bezdomnością poprzez akcje sterylizacji dla psów właścicielskich mieszkańców okolicznych gmin. Na ta akcję w całości środki pozyskaliśmy od sponsora. Żadna gmina nam w tym nie pomaga.Udało się nam tez pozyskać środki na sterylizację wolno bytujących kotów oraz kotów właścicielskich. Niestety nie takie jakie są potrzeby. Nasz idea "by bezdomniaków było jak najmniej" Nasze schronisko otwarte jest na wolontariat, na odpowiedzialne adopcje. Sytuacja z dnia na dzień jest coraz trudniejsza a tych oczekujących na naszą pomoc . Wygrana karma w konkursie Krakvetu znacznie poprawi nasza obecną sytuację."
kajbasiurkac
Posty: 1
Rejestracja: 27 maja 2013, 13:48

02 stycznia 2015, 19:34

Zgłaszam do udziału w konkursie Fundację Centaurus. Siedziba Fundacji Centaurus ul. Borelowskiego 53/2, 51-678 Wrocław
www.centaurus.org.pl
"Fundacja Centaurus to ogólnopolska organizacja powstała w 2006 r., typu mon profit, posiadająca ststus Organizacji Pozytku Publicznego. Jednocześnie Centaurus jest największą tego typu organizacją pod względem ilości koni, - jest właścicielem prawie 600 rumaków, paruset psów i innych zwierząt gospodarskich. Działania mające na celu ochronę praw zwierzat i udzielanie pomocy tam gdzie jest ona najbardziej wypatrywana to główne cele realizowane przez fundację, Organizacja nie tylko propaguje swoje założenia poprzez kampanię edukacyjną i informacyjną, ale sama prowadzi własne Ośrodki, gdzie opiekuje się ocalonymi zwierzętami, zapewniając wyżywienie i opiekę weterynaryjną". Wygrana karma w konkursie Krakvetu poprawi ciężki los zwierzaków Fundacji Centaurus.
Bebitt
Posty: 4
Rejestracja: 20 lipca 2013, 23:38

03 stycznia 2015, 13:57

Również zgłaszam schronisko Fundacji Ostatnia Szansa w Boguszycach małych. Karma byłaby duża pomocą dla schroniska gdzie przebywa ponad 200 psów z tego część starych , potrzebujących lecenia, rehabilitacji, co pochłania bardzo duże pieniądze. Zwierzęta są tam otoczone opieką, opiekunowie wkładają duzo serca i czasu aby zwierzętom było jak najlepiej, aby jak najmniej odczuwały brak swojego człowieka
Kathryn
Posty: 2
Rejestracja: 21 grudnia 2014, 15:38

03 stycznia 2015, 21:01

Zgłaszam do konkursu Grupę Miauczykotek pomagajacą kotom w Pabianicach. Jest to kilkuosobową grupa osób, która połączyła wspólna cecha - miłość do zwierząt, w szczególności kotów.
www.miauczykotek.pl
agaitheta
Posty: 2
Rejestracja: 28 kwietnia 2008, 17:53

04 stycznia 2015, 19:29

Zgłaszam do konkursu Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu prowadzone przez OTOZ Animals
http://www.schronisko.elblag.pl
http://www.facebook.com/OTOZAnimalsSchroniskowElblagu

Obecnie w schronisku przebywa 280 psów i ponad 80 kotów. Zimą koszty utrzymania ze względu na drogie ogrzewanie są bardzo wysokie. Szukamy pomocy i prosimy o zaakceptowanie naszego zgłoszenia.
Ostatnio zmieniony 07 stycznia 2015, 20:09 przez agaitheta, łącznie zmieniany 1 raz.
ewawis
Posty: 11
Rejestracja: 15 sierpnia 2008, 17:25
Lokalizacja: Warszawa

05 stycznia 2015, 16:54

Po raz kolejny Schronisko Fundacji Ostatnia Szansa w Boguszycach Małych ponieważ swoje domy,swoje rodziny znalazły staruszek Tuliś i szczeniak Berek, a do zaprzyjaźnionej Fundacji pojechał Wader czyli Piotruś to na dzień dzisiejszy mamy 199 psy oraz trzy koty Manię, Rawka i Dąbka. Sytuacja była trudna ale na łopatki położył nas niewidzialny wróg WIRUS walka była zacięta a zachorowały psy zaszczepione p. chorobom zakaźnym. Niestety straciliśmy nasze wieloletnie rezydentki Polną i Renię reszta żyje i ma sie już dobrze. Koszty ogromne. A naszym obowiązkiem jest RATOWAĆ, LECZYĆ. Nie tylko ratujemy, zabieramy z miejsc gdzie psy przechodzą gehennę, nie tylko leczymy ale również zapobiegamy bezdomności . To już drugi rok prowadzona jest Akcja Sterylizacji by bezdomniaków czy niechcianych psów czy kotów było mniej. Dzięki pozyskanym środkom od sponsorów kastrujemy psy i koty właścicielskie i koty wolnobytujące. Nie jesteśmy schroniskiem komercyjnym, nie dostajemy dotacji, znakomita większość naszych podopiecznych utrzymywana jest z darowizn. Kto chce może przyjechać ,zobaczyć, poznać nasze boguszaki. Sytuacja stała się trudna, bardzo trudna dlatego zdecydowaliśmy się na start w konkursie o karmę to dla boguszaków nie udało się w grudniu 2014 może teraz ? Karma taka ogromna ilość karmy to dla boguszaków RATUNEK.
EstelRed
Posty: 1
Rejestracja: 16 sierpnia 2010, 16:58

12 stycznia 2015, 13:13

Zgłaszam: Przytulisko "Przytul Psisko" w Brzegu, które znajduje się również pod opieka Stowarzyszenia "Brzeskie Towarzystwo Miłośników Zwierząt",
obecnie pod opieka mamy ok. 80psów i 20kotów -także każda pomoc bardzo się przyda ;)

https://www.facebook.com/PRZYTULIISKO?fref=ts
Kasia Sarga
Posty: 48
Rejestracja: 04 listopada 2013, 11:05

12 stycznia 2015, 15:15

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pojawiające się pytania z prośbą o wyjaśnienie sformułowania z regulaminu:„prawnie uregulowana działalność podmiotu” - oznacza ono, że beneficjentami naszej akcji są organizacje działające w oparciu o zapisy prawa krajowego. Tym samym pomagamy fundacjom, stowarzyszeniom, schroniskom, domom tymczasowym i wszelkim grupom wolontariackim o sformalizowanej strukturze organizacyjnej, które mają jawnie określony cel działania – pomoc zwierzętom. Oznacza to, że nie kierujemy swojej akcji do osób prywatnych lecz do zarejestrowanych podmiotów – działających w pojedynkę lub w ramach szerszych struktur.

Przypominam, że w temacie zgłaszamy tylko kandydatów do comiesięcznego głosowania. Wszystkie posty nie zawierające zgłoszeń będą usuwane.

Pozdrawiam,
Katarzyna Sarga
Annaso
Posty: 1
Rejestracja: 29 grudnia 2014, 15:38

13 stycznia 2015, 15:12

Zgłaszam do udziału w konkursie schronisko Fundacji Ostatnia Szansa w Boguszycach Małych k. Rawy Mazowieckiej
http://www.psiaszansa.pl
https://www.facebook.com/OstatniaSzansa.Boguszyce
Fundacja Ostatnia Szansa
ul. Jana Blatona 3 m. 141
01-494 Warszawa
tel. 506854039
alicat
Posty: 3
Rejestracja: 18 grudnia 2012, 09:07

14 stycznia 2015, 11:24

zgłaszam Fundację Miasto Kotów z Piotrkowa Tryb. Fundacja działa w mniejszych miastach województwa łódzkiego. To młoda fundacja i wygrana bardzo byłaby dużym wsparciem.
jopop
Posty: 11
Rejestracja: 30 maja 2007, 23:32

14 stycznia 2015, 17:18

Zgłaszam Fundację JOKOT.
Nasza główna działalność to przeciwdziałanie bezdomności, rocznie wykonujemy około 600-700 zabiegów sterylizacji/kastracji.
Bierzemy też do naszych domów tymczasowych i do kociarni zwierzaki potrzebujące pomocy. W tej chwili mamy pod opieką PONAD 200 zwierzaków, w tym wiele przypadków ciężko chorych, hospicyjnych. Wiele z nich wymaga karm specjalistycznych, a koszty które generują są gigantyczne.
Nadszedł moment, że kończy się nam zgromadzony latem zapas karmy dla kotów w kociarni. Jest to też pora roku, gdy nie możemy liczyć na większe zastrzyki finansowe.
Sytuacja jest trudna, prosimy o pomoc właśnie teraz, by nie stała się krytyczna.

Zapraszamy na nasz profil: https://www.facebook.com/Fundacja.JOKOT
Kasia Sarga
Posty: 48
Rejestracja: 04 listopada 2013, 11:05

02 lutego 2015, 08:31

Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona.

W styczniowej edycji konkursu zwyciężyło:

Schronisko Fundacji Ostatnia Szansa w Boguszycach Małych k. Rawy Mazowieckiej, któremu serdecznie gratulujemy!

Klienci, rezygnując z należnych sobie rabatów przekazali na rzecz zwycięzcy kwotę 15246 zł
Sklep Krakvet.pl przeznacza dodatkowo 1000 zł jako wsparcie dla zwycięzcy - organizacja otrzyma pomoc o łącznej wartości 16246zł!

W dniu dzisiejszym skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej, a już teraz rozpoczynamy zgłoszenia do lutowej edycji konkursu. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów.

Serdecznie pozdrawiam,
Katarzyna Sarga
Zespół Krakvet
Zablokowany