Głosowanie na schronisko, które otrzyma pomoc- sierpień 2015

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie na schronisko, które otrzyma pomoc- sierpień 2015

Stowarzyszenie ArbuZ - Adopcje Zwierząt
630
30%
Fundacja Człowiek Dla Zwierząt woj. małopolskie
647
31%
Fundacja Pomoc Zwierzętom Bezdomnym "Szara Przystań"
16
1%
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sopocie
697
33%
Fundacja dla bezdomnych zwierząt FELINEUS z Rzeszowa.
50
2%
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt – OTOZ Animals
4
0%
Biuro Obrony Zwierząt APA (animal protection agency)
16
1%
Schronisko dla Bezdomnych zwierząt w Bolesławiu
8
0%
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Raciborzu
38
2%
TOZ - Oddział w Zgorzelcu Schronisko dla zwierząt małych w Dłużynie Górnej
4
0%
 
Liczba głosów: 2110
Kasia Sarga
Posty: 48
Rejestracja: 04 listopada 2013, 11:05

31 lipca 2015, 11:59

Regulamin:

Zasady ogólne

1. Wzięcie udziału w głosowaniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla schronisk” jest firma KRAKVET Marek Batko sp.k.
Czarnochowice 269, 32-020 Wieliczka.

Zgłaszanie do głosowania

3. Od około 1 dnia każdego miesiąca do około 16 należy zgłaszać schroniska lub inne podmioty pomagające bezdomnym zwierzętom, które wezmą udział w głosowaniu.
4. Pod nazwą „schronisko lub inny podmiot pomagający bezdomnym zwierzętom” organizator rozumie każdego typu podmiot, którego podstawowym celem jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.
5. Głosowanie na schronisko lub inny podmiot pomagający bezdomnym zwierzętom jest otwarte – każdy podmiot pomagający zwierzętom ma prawo wziąć w nim udział, o ile spełnia warunki z punktu 4. niniejszego Regulaminu.
6. Zgłoszenia należy wstawiać w tym wątku, podając podstawowe informacje o zgłaszanym podmiocie (nazwę, miejscowość, stronę internetową itp.).

Głosowanie

7. Zakończenie zgłaszania podmiotów, które będą brały udział w akcji „Pomoc dla schronisk”, będzie miało miejsce każdego 16 dnia miesiąca. Z wyjątkiem dni wolnych od pracy i świąt, kiedy to zgłaszanie podmiotów zostanie zakończone w poprzedzający dzień roboczy. Tego dnia zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.
8. Aby mieć możliwość oddania głosu należy zarejestrować się na forum i napisać minimum jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.
9. Z jednego komputera (1 adresu IP) może zostać oddany tylko 1 głos.
10. Aby mieć możliwość oddania głosu należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany kod sms w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz.
11. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
12. W przypadku stwierdzenia przez administratorów faktu oddawania przez jednego użytkownika kilku głosów lub innych nieprawidłowości związanych z rejestracją kont i głosowaniem, administrator ma prawo do usunięcia kont i/lub odjęcia głosów z nich oddanych.
13. Administrator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, administrator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach.
14. Od momentu rozpoczęcia głosowania temat zostanie zamknięty, a na forum nie będą mogły się pojawić ŻADNE wypowiedzi związane z głosowaniem. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

Rozstrzygnięcie głosowania

15. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez nie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu Krakvet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla schroniska.
16. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00
17. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum po ostatecznej weryfikacji głosów.
18. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki).
19. W sytuacjach szczególnych Zwycięzca może złożyć dwa lub trzy oddzielne zamówienia (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania). Zamówienia te mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

Postanowienia końcowe

20. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

21. Schronisko lub inny podmiot pomagający bezdomnym zwierzętom, który w danym miesiącu zdobędzie największą liczbę głosów i otrzyma pomoc w postaci wybranych przez siebie produktów, nie może zostać zgłoszony do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla schronisk” przez następne 12 miesięcy.

22. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego Krakvet przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od firmy Krakvet.

23. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.

Pozdrawiam
Katarzyna Sarga
Zespół Krakvet
kawazmlekiem
Posty: 7
Rejestracja: 21 września 2007, 07:08

31 lipca 2015, 12:11

Zgłaszam Stowarzyszenie ArbuZ - Adopcje Zwierząt. To młoda organizacja, ale zrzesza ludzi pracujących już na rzecz zwierząt w potrzebie od lat. ArbuZ zajmuje się tymczasowaniem kotów, królików i gryzoni, w ramach Arbuza funkcjonuje Okienko Życia dla gryzoni, dzięki któremu znalazło nowe i bezpieczne domy wiele zwierząt.
ArbuZ to nie tylko domy tymczasowe, ale dokarmianie i kastracja kotów wolnożyjących, współpraca z karmicielami i osobami ubogimi, które przygarniają potrzebujące zwierzaki.

https://www.facebook.com/adoptuj.zwierze.arbuz?ref=hl
marta-t
Posty: 5
Rejestracja: 18 kwietnia 2013, 22:54

31 lipca 2015, 16:59

Niniejszym zgłaszam Fundację Człowiek Dla Zwierząt, która w woj. małopolskim ok. 35 km od Krakowa prowadzi przytulisko dla bezdomnych, porzuconych, skrzywdzonych psów, koni i innych zwierząt.
W przytulisku przebywa obecnie ponad 80 psów w różnym wieku i kondycji. Wiele z nich to psy starsze, chore, wymagające kosztownego leczenia i specjalnej troski. Młodsze niejednokrotnie potrzebują długotrwałej socjalizacji bądź terapii po tym co przeszły w swoim życiu. Wszystkim Fundacja szuka dobrych, troskliwych domów, bo tylko w takich warunkach mogą żyć szczęśliwie. Każdemu stara się zapewnić jak najlepsze warunki, odpowiednią karmę, leczenie, spacery, kontakt z człowiekiem, możliwość zabawy z innymi psami.
Każdy pies, który trafi do przytuliska jest odpchlony, odrobaczony, zaszczepiony na choroby zakaźne i wściekliznę, wykastrowany/wysterylizowany i zaczipowany.
Oprócz psów Fundacja ma pod opieką konie, kozy i osiołka :). Aktywnie pomaga również w utrzymywaniu kotów przebywających w zaprzyjaźnionym domu tymczasowych, w którym jest ich kilkadziesiąt.
Wszelkie informacje o aktualnym życiu przytuliska i Fundacji można znaleźć na stronie http://www.facebook.com/fundacjaczlowiekdlazwierzat.
dak0ta
Posty: 1
Rejestracja: 30 kwietnia 2015, 09:54

01 sierpnia 2015, 00:55

Pragnę zgłosić Fundację Pomocy Zwierzętom Bezdomnym "Szara Przystań". Fundacja działa na terenie Górnego Śląska. Zajmuje się leczeniem, zapewnieniem opieki i adopcjami zwierząt bezdomnych, porzuconych, osieroconych. W ramach walki z bezdomnością zwierząt prowadzi również program sterylizacji i kastracji. Pod opieką Fundacji są zwierzęta różnych gatunków: koty, psy, króliki...
Zgłaszam Szarą Przystań ponieważ miałam z nią styczność osobiście i ludzie, których tam poznałam, są naprawdę niesamowici. Oddają się zwierzętom całym sercem.
Moja znajomość z Fundacją rozpoczęła się od adopcji cudownego kota. A już kilka miesięcy później razem z jedną z Wolontariuszek w środku nocy łapałam małe dzikie koty biegające po bardzo ruchliwej ulicy. Jest to dowód, że ludzie SzP nigdy nie zostają obojętni na los zwierząt i bez względu na wszystko starają się pomóc jak to tylko możliwe. Dlatego właśnie chciałabym, aby spotkała ich taka mała niespodzianka jak wygrana w tym konkursie.
Więcej informacji o samej Fundacji, jej podopiecznych i działalności na stronie: http://www.szara-przystan.pl/ .
Sally2014
Posty: 1
Rejestracja: 29 czerwca 2015, 17:39

02 sierpnia 2015, 21:29

Zgłaszam Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sopocie.

Schronisko powstało na przełomie lat 1959/1960 ze społecznych zbiórek pieniędzy Mieszkańców Sopotu. Od jego założenia prowadzone jest przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, od roku 1963 na warunkach umowy z Miastem Sopot. Schronisko utrzymuje się z dotacji celowej Miasta oraz ze środków własnych, głównie darowizn i zbiórek publicznych.
W Schronisku przebywa stale ponad 140 zwierząt, w sezonie letnim ta liczba wzrasta do około 200. Są to psy i koty a nieraz ptaki. Wszystkie straciły swój dom lub miejsce bezpiecznego bytowania w Mieście.
Guniap
Posty: 4
Rejestracja: 08 lipca 2006, 19:01

04 sierpnia 2015, 11:32

Zgłaszam Fundację dla bezdomnych zwierząt FELINEUS z Rzeszowa.

Fundacja istnieje od 2011 roku, nie otrzymuje żadnych dotacji, nie zatrudnia pracowników, opiera się wyłącznie na pracy wolontariuszy. Przyjmuje koty z Rzeszowa i woj. podkarpackiego.
Od początku istnienia przyjęła około 1000 kotów, ponad 700 znalazło nowe domy. Obecnie pod opieką fundacji jest 69 kotów, wymagających leczenia, szczepień i karmy.
Więcej informacji:
strona internetowa: http://www.felineus.org
facebook: https://www.facebook.com/FundacjaFelineus
Miska99
Posty: 1
Rejestracja: 10 sierpnia 2015, 15:52

10 sierpnia 2015, 15:59

Chciałbym zgłosić fundację http://otoz.pl/ która pomaga bardzo wielu schroniskom w całej Polsce. Na ich stronie można znaleźć więcej informacji nt. ich działalności.
AnnaBarbara
Posty: 2
Rejestracja: 16 lipca 2015, 13:49

11 sierpnia 2015, 12:13

Chciałabym zgłosić do konkursu Pomoc dla Schronisk - na miesiąc sierpień - Biuro Obrony Zwierząt APA (animal protection agency) które jest STOWARZYSZENIEM non-profit, broniącym praw zwierząt na terenie powiatu częstochowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Częstochowa - http://www.apa.org.pl/index.php/o-nas
FADO368
Posty: 5
Rejestracja: 14 sierpnia 2015, 08:09

14 sierpnia 2015, 08:13

Zgłaszam Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Raciborzu, które znajduje się przy ul. Komunalnej 9. W schronisku znajdują się hale z kojcami, zaplecze socjalne, magazynowe oraz gabinet zabiegowy.

Obecnie w schronisku przebywa +/- 170 psów i kilkanaście kotów. Zwierzaki trafiają tu z różnych powodów, w większości są to znajdy, które znudziły się właścicielom, nierzadko są to psy chore lub okaleczone. Część zwierząt przywożona jest także bezpośrednio przez swoich właścicieli, np. z powodu wyjazdu za granicę lub problemów zdrowotnych. Wszystkie psy w schronisku są na bieżąco szczepione przeciwko wściekliźnie. Wszystkie zwierzaki są także na bieżąco kastrowane i sterylizowane.
Arla1
Posty: 2
Rejestracja: 18 lipca 2015, 23:34

14 sierpnia 2015, 10:14

Zgłaszam
TOZ - Oddział w Zgorzelcu
Schronisko dla zwierząt małych
w Dłużynie Górnej

http://www.schroniskodluzyna.pl/

Schronisko mieści ok 150 psów i kilkadziesiąt kotów- liczby te cały czas się zmieniają. Najczęściej jednak Schronisko jest przepełnione. W Dłużynie dużą rolę w opiece i szukaniu domów adopcyjnych spełniają wolontariusze, którzy dzięki swojej stronie dotarli do wielu miłośników zwierząt.
https://www.facebook.com/SchroniskoDluz ... jektPomocy

Dzięki tak wspaniałej organizacji Schronisko w Dłużynie Górnej może pomóc niemal wszystkim potrzebującym zwierzętom w naszym regionie, dać im schronienie, opiekę i miłość. Jednak aby nakarmić głodne brzuszki sama miłość nie wystarczy. A potrzeby są ogromne, każda pomoc jest na wagę złota.
Dlatego proszę o oddawanie głosów.
Kasia Sarga
Posty: 48
Rejestracja: 04 listopada 2013, 11:05

31 sierpnia 2015, 12:34

Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona.

W sierpniowej edycji konkursu zwyciężyła:

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt woj. małopolskie, której serdecznie gratulujemy!

Klienci, rezygnując z należnych sobie rabatów przekazali na rzecz zwycięzcy kwotę 14082 zł.
Sklep Krakvet.pl przeznacza dodatkowo 1000 zł jako wsparcie dla zwycięzcy - organizacja otrzyma pomoc o łącznej wartości 15082 zł!

W dniu dzisiejszym skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do kolejnej, wrześniowej edycji Pomocy dla Schronisk.

Serdecznie pozdrawiam,
Katarzyna Sarga
Zespół Krakvet
Zablokowany