Głosowanie na schronisko które otrzyma pomoc-październik2013

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie na schronisko które otrzyma pomoc - październik 2013

Fundacja Emir
1508
37%
Azyl dla Bezpańskich Zwierząt "Cichy Kąt"
1446
35%
Organizacja "Pomagajmy Kotom"
45
1%
OTOZ Animals Schronisko "Ciapkowo" w Gdyni
697
17%
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Oświęcimiu
244
6%
Poznańska Fundacja dla Zwierząt Koci Pazur
100
2%
Pomorska Fundacja ROTTKA
65
2%
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie
3
0%
 
Liczba głosów: 4108
Joanna Walczy
www.krakvet.pl
Posty: 10
Rejestracja: 01 sierpnia 2013, 11:59

01 października 2013, 13:04

Regulamin:

Zasady ogólne
1. Wzięcie udziału w głosowaniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla schronisk” jest firma KRAKVET Marek Batko sp.k.
Czarnochowice 269, 32-020 Wieliczka.

Zgłaszanie do głosowania
3. Od około 1 dnia każdego miesiąca do około 16 należy zgłaszać schroniska lub inne podmioty pomagające bezdomnym zwierzętom, które wezmą udział w głosowaniu.
4. Pod nazwą „schronisko lub inny podmiot pomagający bezdomnym zwierzętom” organizator rozumie każdego typu podmiot, którego podstawowym celem jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.
5. Głosowanie na schronisko lub inny podmiot pomagający bezdomnym zwierzętom jest otwarte – każdy podmiot pomagający zwierzętom ma prawo wziąć w nim udział, o ile spełnia warunki z punktu 4. niniejszego Regulaminu.
6. Zgłoszenia należy wstawiać w tym wątku, podając podstawowe informacje o zgłaszanym podmiocie (nazwę, miejscowość, stronę internetową itp.).

Głosowanie
7. Około 16 dnia miesiąca zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jedno z zaproponowanych schronisk.
8. Aby mieć możliwość oddania głosu należy zarejestrować się na forum i napisać minimum jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.
9. Z jednego komputera (1 adresu IP) może zostać oddany tylko 1 głos.
10. Aby mieć możliwość oddania głosu należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany kod sms w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz.
11. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
12. W przypadku stwierdzenia przez administratorów faktu oddawania przez jednego użytkownika kilku głosów lub innych nieprawidłowości związanych z rejestracją kont i głosowaniem, administrator ma prawo do usunięcia kont i/lub odjęcia głosów z nich oddanych.
13. Administrator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, administrator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach.
14. Od momentu rozpoczęcia głosowania temat zostanie zamknięty, a na forum nie będą mogły się pojawić ŻADNE wypowiedzi związane z głosowaniem. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

Rozstrzygnięcie głosowania
15. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez nie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu Krakvet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla schroniska.
16. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum po ostatecznej weryfikacji głosów.
17. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki).
18. W sytuacjach szczególnych Zwycięzca może złożyć dwa lub trzy oddzielne zamówienia (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania). Zamówienia te mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

Postanowienia końcowe

19. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

20. Schronisko lub inny podmiot pomagający bezdomnym zwierzętom, który w danym miesiącu zdobędzie największą liczbę głosów i otrzyma pomoc w postaci wybranych przez siebie produktów, nie może zostać zgłoszony do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla schronisk” przez następne 12 miesięcy.

21. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego Krakvet przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od firmy Krakvet.

Pozdrawiam
Joanna Walczy
Zespół Krakvet
ewa11211
Posty: 15
Rejestracja: 15 października 2009, 13:53
Lokalizacja: warszawa

01 października 2013, 13:07

Chciałam zgłosić Fundacje Emir.
Schronisko nasze istnieje od 1995 roku.
Jak wyraźnie wskazuje nazwa fundacji - naszym celem jest ratowanie psów. Ponieważ - mimo najszczerszych chęci - nie jesteśmy w stanie uratować wszystkich, skupiamy się na najcięższych i najtrudniejszych przypadkach, takich gdzie bezpośrednio zagrożone jest życie zwierzęcia.
Lista okrucieństw wobec zwierząt zdaje się nie mieć końca. W naszym schronisku opiekujemy się nimi po operacjach, które muszą przejść by ratować im życie. Zagłodzone karmimy, by przeżyły. Robimy wszystko co w naszej mocy aby ich zwichrowane psychiki wróciły do równowagi i aby jeszcze raz zaufały człowiekowi. W naszym schronisku behawiorysta prowadzi fachową resocjalizację każdego psa, który tego wymaga
Następnie szukamy dla nich odpowiednich i odpowiedzialnych właścicieli. którzy je zaadoptują, pokochają i których zwierzęta potrafią zaakceptować. I tutaj rola nasza powinna się zakończyć, ale ona właściwie nie ma końca, ponieważ trafiają do nas wciąż nowe i nowe zgłoszenia.

W schronisku średnio przebywa ok. 120 psów. Nie mamy klatek czy boksów, a obszerne porośnięte trawą, krzakami i drzewami - wybiegi. Najmniejszy z nich ma wymiary 7x7 metrów, czyli prawie 50m2. Szczeniaki i psy małe mieszkają razem na wybiegu dla nich przeznaczonym ( mały ogród).
Największy jest „ogród bernardynów” - ok 1200m2.

Część psów biega swobodnie po obszernym podwórku, mając do swojej dyspozycji kilkadziesiąt bud oraz wstęp do domu. Reszta jest na wybiegach, gdzie również stoją ocieplone budy w ilości zgodnej z potrzebami.

W naszym schronisku każdy pies jest traktowany indywidualnie; ma numer schroniskowy, ale ma też swoje imię, na które reaguje. Nie jest anonimowym bezdomnym stworzeniem. Każdy jest "nasz". Nigdy nie staramy się wyadoptować psa na siłę, raczej przeciwnie - chcemy żeby nowy opiekun był tym najlepszym dla psa, "dobieramy" opiekuna i psa tak, aby stworzyć jak najlepsze przesłanki do ich wspólnego życia. Prowadzimy wizyty zarówno przed-, jak i po-adopcyjne. Z nowymi opiekunami naszych psów utrzymujemy kontakt często do końca życia psa, a o jego śmierci także jesteśmy informowani .
Nigdy nie wydajemy psów, co do których mamy wątpliwości czy są w pełni zsocjalizowane; czy ich stan psychiczny nie stanowi zagrożenia dla potencjalnych opiekunów .
Od lat mamy pensjonariuszy, którzy ze względu na traumę spowodowaną poprzednimi przejściami, czy kalectwo pozostaną z nami na zawsze. Schronisko jest ich domem – my rodziną. Jest im dobrze, nie garną się do odwiedzających, a wręcz przeciwnie.
Staramy się dokumentować na naszej stronie internetowej kolejne interwencje, zarówno te wykonywane bezpośrednio jak i działania na drodze prawnej
Dokumentacja naszej działalności jest archiwizowana - w ten sposób możemy się zawsze cofnąć do wydarzenia, które miało miejsce kilka lat temu.

Do Wszystkich Ludzi Dobrej Woli
prosimy
pomóżcie nam ratować zwierzęta!
Katowane, głodzone, poniewierane, przywiązywane do drzew, by nie mogły się uratować, wieszane i topione, wyrzucane z samochodów - ofiary ludzkiego bestialstwa i niegodziwości
Tak samo jak my ludzie - cierpią z odniesionych ran, pragnienia czy głodu; doznają uczuć strachu, rozpaczy, radości. Są wierne i kochają bezgranicznie.
Sprawcami ich cierpień są ludzie!

W pośpiechu naszego życia i jego trudach obojętniejemy na ich krzywdę. Prosimy - nie bądźcie obojętni na krzywdę tych, którzy bronić się ani skarżyć się na swój los nie potrafią.
Fundacja nasza interweniuje w przypadkach znęcania się nad zwierzętami; prowadzi także schronisko dla zwierząt bezdomnych, ofiar wypadków i ludzkiego bestialstwa.

Prowadzone działania:
1.Od założenia schroniska w roku 1995 uratowaliśmy ponad 2.000 zwierząt.
2. Psy stare, chore i te nie nadające się do adopcji, godnie dożywają swoich dni pod naszą opieką.
3.Na naszej stronie internetowej prowadzimy szczegółowe raporty, dokumentujemy zarówno nasze interwencje, przeprowadzane akcje ogólnopolskie i lokalne . Dokumentujemy także życie codzienne i losy psów w naszym schronisku
4. Walczymy z przejawami dopuszczania się okrucieństwa wobec zwierząt, zarówno przez pojedynczych ludzi, jak, i tego „zorganizowanego”, w szczególności w schroniskach.
5.Z determinacją zwalczamy pseudohodowle, których właściciele z chęci zysku generują kolejne pokolenia bezdomnych, często chorych i kalekich stworzeń .
6.Pod naszym kierunkiem wolontariusze zdobywają wiedzę i doświadczenie. Spośród nich wyrośli ludzie mający wiedzę i zdolni do utworzenia i poprowadzenia własnych organizacji . Już 4 takie organizację działają samodzielnie - każda na swoim terenie.
4. Prowadzimy edukację dzieci i młodzieży w zakresie poszanowania przyrody, i wszelkich stworzeń ją zamieszkujących. Uczymy szacunku do Matki-Ziemi. Wzbudzamy poczucie obowiązku opieki nad stworzeniem, które przyjęło się pod swój dach.
5.Współpracujemy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami prozwierzęcymi (od roku 2005 prowadzimy bliską współpracę ze szwedzkimi organizacjami CHANSHUND oraz Baltic Animal Care
http://fundacja-emir.pl/
Ostatnio zmieniony 02 października 2013, 09:56 przez ewa11211, łącznie zmieniany 1 raz.
stokrotka22
Posty: 2
Rejestracja: 24 listopada 2012, 18:45

01 października 2013, 13:13

Zgłaszam Azyl dla Bezpańskich Zwierząt "Cichy Kąt".

http://www.schronisko.prv.pl/
anna1412
Posty: 6
Rejestracja: 18 sierpnia 2011, 16:11
Lokalizacja: Warszawa

01 października 2013, 21:49

Witam wszystkich serdecznie!

Proponuję organizację "Pomagajmy Kotom" założoną przez osoby prywatne o wrażliwych sercach, które zajmują się dokarmianiem, szukaniem domów i zapewnieniem wszelkiej potrzebnej opieki dla kotów bezpańskich przede wszystkim z terenu Swarzędza i Poznania.

Bliższe informacje na temat "Pomagajmy Kotom" na stronie internetowej: http://pomagajmykotom.pl/
lub na profilu Facebook: https://www.facebook.com/PomagajmyKotom?fref=ts

Bardzo gorąco proszę o życzliwość i wsparcie dla organizacji "Pomagajmy Kotom"
Dziękuję! :)
donia777
Posty: 1
Rejestracja: 02 października 2013, 11:18

02 października 2013, 11:26

Zgłaszam schronisko w Gdyni, pod jego opieką przebywa kilkaset psów i kotów, które potrzebują karmy.
OTOZ Animals Schronisko "Ciapkowo" w Gdyni
ul.Małokacka 3a
81-654 Gdynia
tel.58-622-25-52
strona internetowa: www.ciapkowo.pl
e-mail: ciapkowo@neostrada.pl
kamia
Posty: 1
Rejestracja: 19 marca 2013, 21:40

02 października 2013, 22:40

Zgłaszamy po raz kolejny Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Oświęcimiu.

Oto z czym teraz się musimy borykać.. Ratujemy i psy i koty, nawet jeże, ptaki, żadnego zwierzaka nie pozostawiamy bez pomocy. Nasza sytuacja jest w tej chwili naprawdę dramatyczna. Prosimy pomóżcie:(

Codziennie do Schroniska w Oświęcimiu trafiają nowe bezdomne koty i psy. Tylko jednego dnia trafiło 10 kociąt i kilka psów. Podrzucane do schroniska w workach, przywiązywane do ogrodzenia, zgłaszane przez Straż Miejską, masowo podrzucane na klatki schodowe, do śmietnika, pod sklepy i parkingi. Wiele z tych zwierząt to śliczne, młode, pełne życia i radości psiaki czy kociaki. Niestety wiele też ratujemy w ostatniej chwili – z połamanymi łapkami, wycieńczone, chore, przemarznięte, głodne. Tylko w jednym tygodniu trafiły trzy kociaki z połamanymi łapkami. Na swoje miejsce w schronisku czeka też suczka, która podobno od miesięcy żyje w polu kukurydzy, gdzie dokarmia ją osoba zgłaszająca. Gdyby tego było mało, to codziennie otrzymujemy telefony od „wątpliwych” opiekunów swoich zwierząt, którzy jak zwykle albo nagle mają alergię na kota , czy psa, albo „nagle” wyjeżdżają za granicę i MUSZĄ JUŻ(!!!) oddać swoje zwierzę do schroniska. W obecnej chwili brakuje nam już wszystkiego – kocy, środków czystości, specjalnego mleka dla kociąt, karmy dla kociąt i szczeniąt, klatek wystawowych(!!!) bo w boksach już dawno miejsca są zapełnione:( Brakuje rozpaczliwie pieniędzy na utrzymanie tak ogromnej ilości zwierząt. Rozpoczęliśmy budowę dwóch małych boksów i wybiegu, dzięki czemu uda się „rozładować” zwierzaki upchnięte w klatkach oraz zdobędziemy trochę czasu, który obecnie musimy poświęcać na wyprowadzanie piesków dwa razy dziennie na spacery. Niestety koszt tej modernizacji to około 10 tysięcy złotych, których..nie mamy:((( Mamy za to ogromne rachunki za prąd(!!!), wodę, śmieci (!!!), paliwo (!). Telefony „schroniskowe” sami sobie opłacamy z prywatnych pieniędzy. Mamy np. do zapłacenia fakturę za leczenie, gdzie tylko za jeden miesiąc i to po 20% upuście, musimy zapłacić 8 tysięcy złotych. Nie wykonujemy już drogich badań, a tylko zabiegi ratujące życie zwierzętom rokującym nadzieję na wyzdrowienie. Szukamy oszczędności wszędzie. Niestety jeden pracownik musiał nas opuścić właśnie ze względu na brak funduszy. Zostało nas kilkoro osób, które pracuje po kilkanaście godzin dziennie – także w domu przy zwierzętach, które zabieramy do siebie, bo już nie ma dla nich miejsc w schronisku. Wszelkie akcje internetowe, fb, strona www – to wszystko robimy już charytatywnie w „wolnym” czasie po pracy. Każdy jest przemęczony i wyczerpany. Brakuje nam pomysłów jak uzdrowić obecną sytuację, jak zdobyć pieniądze na leczenie, szczepienia, sterylizację, karmę dla tak dużej ilości zwierząt:( Obecnie musieliśmy wstrzymać wyjazdy na interwencje dotyczące niehumanitarnego traktowania zwierząt, ponieważ po prostu nie mamy czasu, siły, pieniędzy na paliwo i rąk chętnych do pracy. Podejmujemy tylko drastyczne i pilne interwencje, gdzie istnieje poważne zagrożenie życia zwierzęcia. Wciąż mamy nadzieję, że ktoś się do nas przyłączy fizycznie, że ktoś nam pomoże, że znajdzie się może jakiś Darczyńca, który pomoże choć finansowo, bo bez tego też nie ruszymy z miejsca. A na to wszystko przed nami zima.. :(
Dzięki wygranej w KrakVecie moglibyśmy przynajmniej zapewnić naszym podopiecznym wyżywienie na pierwsze miesiące zimy. Już kilka razy startowaliśmy, ale Oświęcim to małe miasto, nigdy nie mieliśmy za wiele szans:( Może teraz?

http://otozanimalsoswiecim.pl/
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
ul. Kamieniec (bez numeru)
32-600 Oświęcim
e-mail: otoz.oddzial@gmail.com
Awatar użytkownika
marinella
Posty: 23
Rejestracja: 06 maja 2006, 02:17
Kontakt:

04 października 2013, 11:44

Zgłaszam poznańską Fundację dla Zwierząt Koci Pazur

Fundacja dla Zwierząt "Koci Pazur" została założona w 2006 roku w Poznaniu. Zrzesza grupę wolontariuszy zapaleńców, którzy postanowili wspólnymi siłami i środkami, choć trochę odmienić los bezdomnych zwierząt. Wielu ludzi nie dostrzega skali problemu bezdomności wśród kotów. Wielu ludzi nie wie, w jaki sposób może pomóc. Dlatego powstała Fundacja, aby pomagać zwierzętom i ludziom, którym ich los nie jest obojętny.
Głównym przedmiotem naszej działalności są adopcje – nasi podopieczni mieszkają w prywatnych mieszkaniach wolontariuszy, gdzie są leczeni, odkarmiani i socjalizowani. Później starannie szukamy dla nich kochających i odpowiedzialnych opiekunów. Znaczną część naszej działalności stanowią sterylizacje, a także współpraca z karmicielami. W ciągu 6 lat naszej działalności nawiązaliśmy współpracę z wieloma osobami, które zajmują się dokarmianiem bezdomnych kotów. Sami często nie mają wystarczających środków i sił, aby móc w pełni pomagać zwierzętom, więc wspieramy ich działania. Dzięki pomocy wolontariuszy i dofinansowaniu kosztów karmy, leczenia i sterylizacji w wielu miejscach już udało się opanować problem stad chorych i wygłodniałych bezdomnych kotów. Pomagamy sterylizować koty i znajdujemy domy tym, które się do tego nadają. Koty dzikie po sterylizacji i leczeniu przywracamy w miejsce ich dawnego bytowania. Przez parę lat naszej działalności do nowych domów trafiło ponad 300 naszych podopiecznych. Od 2011 roku, kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy wpływ z OPP masowo finansujemy sterylizacje kotów wolnożyjących. W latach w 2011 - 2012 udało nam się sfinansować ponad 450 zabiegów i wciąż staramy, aby ich liczba rosła. Mimo naszych dotychczasowych wysiłków problem kotów wolnożyjących jest nadal ogromny. Każdego dnia otrzymujemy po kilka zgłoszeń z prośbą o interwencję, niestety nie na wszystkie jesteśmy w stanie reagować.
Często też o wsparcie w dokarmianiu proszą nas Karmiciele, dzieki wygranej w krakvecie na pewno moglibyśmy część wygranej przeznaczyć na dokarmianie a drugą na nasze tymczasy których w tej chwili mamy ok 60

Mimo wielkiego serca wolontariuszy i osób z nami współpracujących, nasze domy tymczasowe są wiecznie pełne – dlatego nieustannie poszukujemy osób, które choć na chwilę mogą przygarnąć pod swój dach kociaka. Dzięki takim domom tymczasowym dużo łatwiej jest zajmować się schorowanymi kotami i pracować nad ich socjalizacją. Wolontariusz zawsze może lepiej poznać charakter kota i dzięki temu znaleźć dla niego właściwy dom. Niestety na miejsce każdego wyadoptowanego kociaka trafia natychmiast nowy, często nawet więcej niż jeden. Przy współpracy z Palmiarnią Poznańską cyklicznie organizujemy akcje adopcyjne,
na których zawsze można osobiście spotkać się z kilkoma naszymi podopiecznymi. Dzięki takim akcjom dom znalazło kilkunastu z nich.
Fundacja popularyzuje tematykę pomocy zwierzętom podczas poznańskich akcji prozwierzęcych. Naszym celem jest wyposażenie społeczeństwa w konkretną wiedzę jak pomagać. Świadome pomaganie jest bardzo ważne, bowiem nieudolna opieka nad zwierzętami może im przynieść więcej szkody niż pożytku. W ramach budowania know-how pomocy zwierzętom braliśmy udział w Majówce organizowanej przez Radę Osiedla Chartowo, Dniach Organizacji Pozarządowych, w Projektach Pestka ma kota na punkcie zwierząt oraz Weekend zdrowego psa i kota w Plazie, a także w wystawach kotów rasowych.

Osoby, które chciałyby pomóc kotom, ale nie mogą na stałe przygarnąć zwierzaka zachęcamy do adopcji wirtualnej. Są to regularne wpłaty na rzecz konkretnego, wybranego przez siebie naszego podopiecznego. W zamian opiekun regularnie otrzymuje informacje o kocie oraz jego zdjęcie niepublikowane wcześniej na naszej stronie, ani na forum. I jako pierwszy dowiaduje się, że zwierzak znalazł dom. Adopcja wirtualna może dać bardzo wiele satysfakcji!
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się bliżej z nami i naszą działalnością na naszej stronie http://forum.kocipazur.org/

i mamy nadzieję że uda nam się otrzymać spory zastrzyk karmy, jest nam bardzo potrzebny
booraska
Posty: 3
Rejestracja: 16 czerwca 2011, 18:30

05 października 2013, 20:45

[quote="anna1412"]Witam wszystkich serdecznie!

Proponuję organizację "Pomagajmy Kotom" założoną przez osoby prywatne o wrażliwych sercach, które zajmują się dokarmianiem, szukaniem domów i zapewnieniem wszelkiej potrzebnej opieki dla kotów bezpańskich przede wszystkim z terenu Swarzędza i Poznania.

Bliższe informacje na temat "Pomagajmy Kotom" na stronie internetowej: http://pomagajmykotom.pl/
lub na profilu Facebook: https://www.facebook.com/PomagajmyKotom?fref=ts

Bardzo gorąco proszę o życzliwość i wsparcie dla organizacji "Pomagajmy Kotom"
Dziękuję! :)[/quote]
Czy organizacja ma osobowość prawną? KRS? Nigdzie nie jest to podane.
A punkt 4 regulaminu brzmi:
4. Pod nazwą „schronisko lub inny podmiot pomagający bezdomnym zwierzętom” organizator rozumie każdego typu podmiot, którego podstawowym celem jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.
magda1724
Posty: 2
Rejestracja: 23 stycznia 2012, 14:11

15 października 2013, 08:08

Zgłaszam Pomorską Fundację ROTTKA

Drodzy miłośnicy Rottweilerów, Rottkomaniacy!!! Psiarze!

Pomorska Fundacja Rottka działa od 2006 roku. Przez ponad 7 lat pomogliśmy uratować ponad 700 porzuconych psów (to ponad 100 psów rocznie!), potrzebujących natychmiastowej pomocy, serca oddania i cierpliwości…wiele innych dzięki naszej pomocy, fachowym radom z zakresu szkolenia i psiej psychologii pozostało w swoich dotychczasowych domach, na zawsze…

Jesteśmy jedną z bardziej rozpoznawalnych prozwierzęcych organizacji non-profit w Polsce. Od 2013 roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego (OPP) KRS 0000264192 i rozszerzony zakres działania o pomoc ofiarom pogryzień ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.
Ciągle wierzymy, że odpowiedzialność, to nie tylko codzienny obowiązek, ale świadomość,
iż czas, który poświęcamy wraca do Nas z siłą psiego oddania, aż do ostatniego uderzenia serca…bo jest ogromna wartość i nadzieja w tym, że możemy choć spróbować pomóc choremu, porzuconemu psu, któremu ktoś inny tej pomocy odmówił…nawet jeśli to będzie krótka chwila ulotna i zakończy się smutno, ostatnim pożegnaniem, łżą, chwilą jak ta, którą jest przejście za Tęczowy Most. To najtrudniejsze zadanie dokonać wyboru i pozwolić kochanemu psu, ale i sobie na nieodwracalne pożegnanie, na godne przejście na drugą stronę tęczy…
bo kiedy kochany pies odchodzi gaśnie na niebie gwiazda, która spadając staje się drogowskazem do czekającego w ciemności samotnego psiego serca, a my mimo łez i bólu winniśmy podążać za nią, prowadzeni jej światłem…RATTUJ ROTTKA!!!

-Pomorska Fundacja Rottka-
Agnieszka_A
Posty: 1
Rejestracja: 16 października 2013, 12:04

16 października 2013, 12:07

proponuję schronisko dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie
Joanna Walczy
www.krakvet.pl
Posty: 10
Rejestracja: 01 sierpnia 2013, 11:59

04 listopada 2013, 17:13

Witam,

W związku z kontrowersjami dotyczącymi październikowego głosowania „Pomoc dla schronisk” postanowiliśmy bezpośrednio skontaktować się z przedstawicielami Fundacji Emir oraz Azylu dla Bezpańskich Zwierząt „Cichy Kąt” w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Po obustronnych konsultacjach oraz weryfikacji głosów chcemy poinformować, że zwycięzcą głosowania w październiku została Fundacja Emir. Azyl „Cichy Kącik” będzie brał udział w kolejnych głosowaniach.

Klienci rezygnując z należnych sobie rabatów przekazali na rzecz wygranych kwotę 17534zł
Sklep Krakvet przeznacza dodatkowo 1000 zł jako pomoc dla schroniska - łącznie organizacja otrzyma pomoc o wartości 18534zł.

Serdecznie pozdrawiam
Joanna Walczy
Zespół Krakvet
Zablokowany