Głosowanie na schronisko, które otrzyma pomoc - marzec 2014

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie na scronisko, które otrzyma pomoc - marzec 2014

Fundacja Opieki nad Bezdomnymi zwierzętami "Przytulisko" w Busku-Zdroju
18
1%
Fundacja AZYL ze Szczawna-Zdroju k. Wałbrzycha
84
4%
"Psi Raj" w Pasłęku.
51
2%
Schronisko dla zwierząt "Promyk" w Gdańsku - Kokoszkach.
697
29%
"Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom SOS Husky"
83
3%
Fundacja na Rzecz Opieki nad Zwierzętami SFORA schronisko w Siestrzeni
1
0%
Fundacja "Nasza Szkapa"
804
34%
Fundacja Pomocy Zwierzętom Bono
6
0%
Przytulisko Głowno
631
27%
 
Liczba głosów: 2375
Kasia Sarga
Posty: 48
Rejestracja: 04 listopada 2013, 11:05

28 lutego 2014, 15:39

Regulamin:

Zasady ogólne

1. Wzięcie udziału w głosowaniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla schronisk” jest firma KRAKVET Marek Batko sp.k.
Czarnochowice 269, 32-020 Wieliczka.

Zgłaszanie do głosowania

3. Od około 1 dnia każdego miesiąca do około 16 należy zgłaszać schroniska lub inne podmioty pomagające bezdomnym zwierzętom, które wezmą udział w głosowaniu.
4. Pod nazwą „schronisko lub inny podmiot pomagający bezdomnym zwierzętom” organizator rozumie każdego typu podmiot, którego podstawowym celem jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.
5. Głosowanie na schronisko lub inny podmiot pomagający bezdomnym zwierzętom jest otwarte – każdy podmiot pomagający zwierzętom ma prawo wziąć w nim udział, o ile spełnia warunki z punktu 4. niniejszego Regulaminu.
6. Zgłoszenia należy wstawiać w tym wątku, podając podstawowe informacje o zgłaszanym podmiocie (nazwę, miejscowość, stronę internetową itp.).

Głosowanie

7. Zakończenie zgłaszania podmiotów, które będą brały udział w akcji „Pomoc dla schronisk”, będzie miało miejsce każdego 16 dnia miesiąca. Z wyjątkiem dni wolnych od pracy i świąt, kiedy to zgłaszanie podmiotów zostanie zakończone w poprzedzający dzień roboczy. Tego dnia zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.
8. Aby mieć możliwość oddania głosu należy zarejestrować się na forum i napisać minimum jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.
9. Z jednego komputera (1 adresu IP) może zostać oddany tylko 1 głos.
10. Aby mieć możliwość oddania głosu należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany kod sms w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz.
11. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
12. W przypadku stwierdzenia przez administratorów faktu oddawania przez jednego użytkownika kilku głosów lub innych nieprawidłowości związanych z rejestracją kont i głosowaniem, administrator ma prawo do usunięcia kont i/lub odjęcia głosów z nich oddanych.
13. Administrator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, administrator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach.
14. Od momentu rozpoczęcia głosowania temat zostanie zamknięty, a na forum nie będą mogły się pojawić ŻADNE wypowiedzi związane z głosowaniem. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

Rozstrzygnięcie głosowania

15. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez nie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu Krakvet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla schroniska.
16. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00
17. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum po ostatecznej weryfikacji głosów.
18. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki).
19. W sytuacjach szczególnych Zwycięzca może złożyć dwa lub trzy oddzielne zamówienia (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania). Zamówienia te mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

Postanowienia końcowe

20. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

21. Schronisko lub inny podmiot pomagający bezdomnym zwierzętom, który w danym miesiącu zdobędzie największą liczbę głosów i otrzyma pomoc w postaci wybranych przez siebie produktów, nie może zostać zgłoszony do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla schronisk” przez następne 12 miesięcy.

22. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego Krakvet przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od firmy Krakvet.

23. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.

Pozdrawiam
Katarzyna Sarga
Zespół Krakvet
andrzej34
Posty: 1
Rejestracja: 21 lutego 2014, 13:08

28 lutego 2014, 18:28

Fundacja Opieki nad Bezdomnymi zwierzętami "Przytulisko" w Busku-Zdroju
Solonek
Posty: 6
Rejestracja: 16 stycznia 2014, 23:46

28 lutego 2014, 23:27

Chciałam zgłosić do udziału w konkursie Fundację AZYL ze Szczawna-Zdroju k. Wałbrzycha
pełne dane:
Fundacja Azyl
ul. Chrobrego 4 m 1
58-310 Szczawno-Zdrój
e-mail: azyl@g.pl
tel: 664 976 503
KRS 0000415344
NIP 8862977530

jesteśmy małą fundacją, która nie posiada OPP, utrzymujemy się z darowizn mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, ale niestety jest to bardzo biedny region. Znaleźliśmy nowe domy ogromnej ilości zwierząt, działamy aktywnie na rzecz społecznej edukacji, jesteśmy inicjatorami pierwszego w regionie wybiegu dla psów.
Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszego profilu na facebooku: https://www.facebook.com/pages/Fundacja ... 84?fref=ts
Prosimy o głosy, bo dzięki wygranej pomaganie futrzakom będzie dla nas łatwiejsze!
Grazyna1963
Posty: 1
Rejestracja: 16 października 2013, 16:18

01 marca 2014, 19:04

Zgłaszam go konkursu Krakvetu na m-c marzec 2014 r. "Psi Raj" w Pasłęku.
romo999
Posty: 2
Rejestracja: 02 marca 2014, 22:35

02 marca 2014, 22:58

Zgłaszam do konkursu Schronisko dla zwierząt "Promyk" w Gdańsku - Kokoszkach.
SOS Husky
Posty: 1
Rejestracja: 02 marca 2014, 22:24

04 marca 2014, 14:47

Zglaszam do konkursu "Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom SOS Husky"
41-200 Sosnowiec, 1 Maja 38/72,kontakt@soshusky.pl, https://www.facebook.com/stowarzyszeniesoshusky,
http://soshusky.pl/strona/

Celami stowarzyszenia są:
a. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami domowymi oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania.
b. Działania na rzecz dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska.
c. Edukacja społeczeństwa w kwestiach bezdomności zwierząt poprzez szkolenie i poradnictwo w zakresie zachowań zwierząt.

Jestesmy organizacja non-profit i staramy się ratowac psy polnocy, prosimy wszystkich o wielkich sercach o glosy <3
arturpj
Posty: 1
Rejestracja: 04 marca 2014, 14:28

04 marca 2014, 15:22

Fundacja na Rzecz Opieki nad Zwierzetami SFORA prowadząca przytulisko dla bezdomnych zwierzat w Siestrzeni https://www.facebook.com/SchroniskoSiestrzen
a.zera
Posty: 4
Rejestracja: 17 stycznia 2014, 08:19

05 marca 2014, 09:58

Fundacja "Nasza Szkapa" - w zeszłym miesiącu nie udało się, spróbujmy więc w tym :)
Anndzi
Posty: 2
Rejestracja: 11 stycznia 2014, 20:19

05 marca 2014, 16:34

Zgłaszam schronisko Psi Raj w Pasłęku, za swoją determinację i pomoc zwierzętom. Drugie takie schronisko nie istnieje!
mariamc
Posty: 7
Rejestracja: 20 września 2008, 08:43

07 marca 2014, 09:57

Zgłaszam Schronisko dla zwierząt w Szczecinku.
Schronisko w Szczecinku działa o 03.07.2009 , jest małym , miejskim schroniskiem.
Realizuje w całości Miejski Program Zapobiegania Bezdomności Zwierząt.
Oprócz zwierząt w schronisku zajmuje się również kotami wolno żyjącymi czyli dokarmianiem, sterylizacją, kastracją, leczeniem w razie potrzeby, jak również pomaga mieszkańcom Szczecinka w przypadkach losowych w postaci karmy i bezpłatnej opieki wet.
Zajmujemy się również zwierzętami z wypadków.

W 2013 po analizie raportów pokontrolnych PIW i projektów budowlano- technologicznych GLW uznał schronisko za najlepsze w Polsce pod względem dobrostanu zwierząt, infrastruktury i zarządzania.
Jako że, schronisko jest nowe, ciężko uzyskać nam pomoc z zewnątrz, możemy liczyć na naszych mieszkańców. A miasto Szczecinek liczy tylko 40 tys. mieszkańców.
Od 2007 roku miasto Szczecinek opłaca właścicielom zwierząt sterylizacje i kastracje, od 2009 robi to schronisko, dzięki temu w samym mieście nie ma dużego problemu bezdomności, niestety zwierzęta są do nas podrzucane właściwie z całego powiatu. Zjawisko nasiliło się od połowy 2013 roku i tak jak na koniec 2012 roku mieliśmy w schronisku 81 psów, to na koniec 2013 już 115.

Aktualnie mamy 121 psów w schronisku, 78 kotów i 265 kotów wolno żyjących na terenie schroniska i w wolierach oraz pod opieką ok. 500 kotów miejskich.

Jak każde schronisko bardzo potrzebujemy pomocy, aby wykarmić nasze stado.
Potrzebujemy przede wszystkim drogich karm weterynaryjnych, ponieważ ok. 80 % psów w schronisku to psy powyżej 10 lat, ze schorzeniami wieku dojrzałego czyli chora wątroba, trzustka, nerki. Zakup takiej karmy finansowany jest u nas ze środków przeznaczonych na opiekę weterynaryjną.
Wygrana pozwoliłaby nam na przeznaczenie większej puli pieniędzy na leczenie i profilaktykę, w tym również na leczenie zwierząt ludzi, których czasem w tych ciężkich czasach po prostu nie stać.
Ponownie jak poprzednio 1/3 wygranej pójdzie do Fundacji Bono, Pomoc Podhalanom w potrzebie.
Nasz profil na FB
https://www.facebook.com/Schronisko.dla ... SZCZECINEK

Strona internetowa http://szczecinek-schronisko.com.pl/

Maria Danuta Kadela – kierownik schroniska
akrim1
Posty: 2
Rejestracja: 27 stycznia 2011, 09:47

07 marca 2014, 10:18

Dziękuję serdecznie mariamc za "współudział" w podziale ew. wygranej .
Reprezentuję Fundację Pomocy Zwierzętom Bono . Działa ona w sformalizowanej formie /wczesniej pomagaliśmy od 2007 roku jako: http://www.podhalan.fora.pl/ od 2010 roku i zajmuje się psami w typie owczarka podhalańskiego tj. białym , dużym psom.
Działamy na zasadach wolontariatu - cały Zarząd i cała Rada. Nie ponosimy kosztów administracyjnych w postaci telefonów, wynajmu biura, kosztów księgowych. Wpłaty darczyńców w całości idą na psy. Mamy kilka Bezpłatnych Domów Tymczasowych, ale zmuszeni też jesteśmy do wynajmu hotelików ( w tym takich do których musimy wysyłać swoja karmę) . Współpracujemy z najlepszymi , bo nasze psy to często nie mysie-pysie, ale psy z łatkami w schroniskach -'agresywne" .
Nie mamy długów w lecznicach i wszelkie inne zobowiązania regulujemy terminowo.
Opiekujemy się psami ze schronisk (min. mieliśmy 4 psy z Wojtyszek, 2 z Białogardu) , przejmujemy pod opiekę psy z interwencji , opiekujemy się bezdomnymi- błakającymi sie , w szczególnych sytuacjach przyjmujemy psy od "właścicieli".
Obecnie pod nasza opieką jest 9 psów (oprócz tego 2 adopcje dosłownie z wczoraj) w tym stare , z chorobami stawów.
Wszystkie psy i suki wydawane do adopcji są wykastrowane i wysterylizowane.
Zgadzamy się (i wykonujemy) sterylki aborcyjne , uważamy że trzeba usypiać ślepe mioty.

W najbliższej przyszłości czeka nas poważna operacja stawów naszej podopiecznej Bulinki i karma z wygranej pozwoliłaby zaoszczędzić pieniądze na ten cel. Wiemy też o następnych psach w potrzebie i gdybyśmy mieli "zaplecze" w postaci karmy to moglibyśmy im pomóc.

nasza strona : http://fundacjabono.pl/
fb : https://www.facebook.com/fundacjabono?fref=ts

Mirka Kalinowska - vice prezes
Kasia Sarga
Posty: 48
Rejestracja: 04 listopada 2013, 11:05

31 marca 2014, 15:56

Witam,

Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona.W konkursie marcowym zwyciężyła
Fundacja "Nasza Szkapa", której serdecznie gratulujemy!

Klienci rezygnując z należnych sobie rabatów przekazali na rzecz wygranych kwotę 15898 zł
Sklep Krakvet przeznacza dodatkowo 1000 zł jako pomoc dla grupy - łącznie organizacja otrzyma pomoc o wartości 16898zł.

W dniu dzisiejszym skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej oraz rozpoczynamy zgłoszenia do kwietniowej edycji konkursu. Zapraszamy!

Serdecznie pozdrawiam,
Katarzyna Sarga
Zespół Krakvet
Zablokowany