Głosowanie na schronisko, które otrzyma pomoc - maj 2015r.

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie na schronisko, które otrzyma pomoc - maj 2015 r.

Fundacja dla Zwierząt "Animalia" z Poznania
9
1%
Fundacja „Załoga Bulldoga”
30
2%
Biuro Obrony Zwierząt APA
3
0%
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinku
697
44%
Fundacja JOKOT
72
5%
Fundacja Zielony Pies
237
15%
Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt "AZYL" w Białej Podlaskiej
2
0%
Fundacja "Lepszy Świat" z Cieszyna
1
0%
Fundacja Zwierzętom Pomocne-Pomorskie z Malborka
12
1%
Fundacja Nasza Szkapa
506
32%
 
Liczba głosów: 1569
Kasia Sarga
Posty: 48
Rejestracja: 04 listopada 2013, 11:05

01 maja 2015, 20:14

Regulamin:

Zasady ogólne

1. Wzięcie udziału w głosowaniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla schronisk” jest firma KRAKVET Marek Batko sp.k.
Czarnochowice 269, 32-020 Wieliczka.

Zgłaszanie do głosowania

3. Od około 1 dnia każdego miesiąca do około 16 należy zgłaszać schroniska lub inne podmioty pomagające bezdomnym zwierzętom, które wezmą udział w głosowaniu.
4. Pod nazwą „schronisko lub inny podmiot pomagający bezdomnym zwierzętom” organizator rozumie każdego typu podmiot, którego podstawowym celem jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.
5. Głosowanie na schronisko lub inny podmiot pomagający bezdomnym zwierzętom jest otwarte – każdy podmiot pomagający zwierzętom ma prawo wziąć w nim udział, o ile spełnia warunki z punktu 4. niniejszego Regulaminu.
6. Zgłoszenia należy wstawiać w tym wątku, podając podstawowe informacje o zgłaszanym podmiocie (nazwę, miejscowość, stronę internetową itp.).

Głosowanie

7. Zakończenie zgłaszania podmiotów, które będą brały udział w akcji „Pomoc dla schronisk”, będzie miało miejsce każdego 16 dnia miesiąca. Z wyjątkiem dni wolnych od pracy i świąt, kiedy to zgłaszanie podmiotów zostanie zakończone w poprzedzający dzień roboczy. Tego dnia zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.
8. Aby mieć możliwość oddania głosu należy zarejestrować się na forum i napisać minimum jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.
9. Z jednego komputera (1 adresu IP) może zostać oddany tylko 1 głos.
10. Aby mieć możliwość oddania głosu należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany kod sms w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz.
11. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
12. W przypadku stwierdzenia przez administratorów faktu oddawania przez jednego użytkownika kilku głosów lub innych nieprawidłowości związanych z rejestracją kont i głosowaniem, administrator ma prawo do usunięcia kont i/lub odjęcia głosów z nich oddanych.
13. Administrator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, administrator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach.
14. Od momentu rozpoczęcia głosowania temat zostanie zamknięty, a na forum nie będą mogły się pojawić ŻADNE wypowiedzi związane z głosowaniem. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

Rozstrzygnięcie głosowania

15. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez nie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu Krakvet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla schroniska.
16. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00
17. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum po ostatecznej weryfikacji głosów.
18. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki).
19. W sytuacjach szczególnych Zwycięzca może złożyć dwa lub trzy oddzielne zamówienia (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania). Zamówienia te mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

Postanowienia końcowe

20. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

21. Schronisko lub inny podmiot pomagający bezdomnym zwierzętom, który w danym miesiącu zdobędzie największą liczbę głosów i otrzyma pomoc w postaci wybranych przez siebie produktów, nie może zostać zgłoszony do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla schronisk” przez następne 12 miesięcy.

22. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego Krakvet przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od firmy Krakvet.

23. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.

Pozdrawiam
Katarzyna Sarga
Zespół Krakvet
oxygen_78
Posty: 1
Rejestracja: 29 kwietnia 2015, 21:41

01 maja 2015, 21:17

Fundacja dla Zwierząt "Animalia" z Poznania

strona: www.fdz-animalia.pl

facebook: https://www.facebook.com/FundacjaAnimalia

Fundacja dla Zwierząt Animalia powstała w styczniu 2006.
Wszyscy członkowie i wolontariusze fundacji pracują zawodowo, a w fundacji działają w czasie wolnym i całkowicie non profit.
Zgodnie ze statutem fundacja ma na celu niesienie pomocy skrzywdzonym i porzuconym zwierzętom tzw. towarzyszącym, czyli psom i kotom.
Fundacja nie prowadzi żadnej gospodarczej działalności, działa wyłącznie dzięki wsparciu osób i instytucji, którym los zwierząt nie jest obojętny.

W zeszłym roku fundacja znalazła nowe domy dla około 200 psów i kotów, prowadzi akcję sterylizacji/kastracji kotów wolnożyjących z terenów miasta Poznania. W tej chwili pod opieką fundacji jest kilkadziesiąt zwierzaków, fundacja pomaga przytulisku w Buku wspiera w leczeniu, wyżywieniu i znajdowaniu domów, gdy może zabiera psy na DT lub do hotelików, koty trafiające do Buku praktycznie wszystkie są zabierane na DT.
ronnie92
Posty: 3
Rejestracja: 26 marca 2015, 01:23

01 maja 2015, 22:06

Ponownie chciałabym zgłosić fundację do konkursu "Załoga Bulldoga" (KRS: 0000526212)

Jesteśmy młodą organizacją, oficjalnie działającą od 6 października 2014 r. działają przede wszystkim na rzecz psów w typie buldogów i mopsów.
Naszym głównym celem jest ratowanie psów z rąk pseudo-hodowców ,walka z nimi oraz edukacja ludzi na temat działań pseudohodowli i konsekwencjach kupna psów z takich miejsc. Obecnie pod swoimi skrzydłami mamy kilkanaście psów z których część wymaga kosztownego leczenia i specjalistycznych karm.
Taki konkurs jest dla nas szansą na lepszą pomoc naszym podopiecznym.
Asia W.

01 maja 2015, 23:08

Witam wszystkich.

Do majowego konkursu, chcę zgłosić wspaniałą organizację, której mottem jest niesienie pomocy i zwierzakom i ludziom.
To grupa dziewczyn, które każdego dnia ratują zwierzęta.
Całe stowarzyszenie oparte jest w 100% na wolontariacie i nikt tam nie jest zatrudniony.
Te kobiety wkładają w niesienie pomocy i ratowanie życia zwierzętom nie tylko swoje serca, czas ale i własne środki finansowe.
Mają pod opieką masę zwierząt (ponad 100). Nie tylko tych, które są u nich ale pomagają też codziennie ponad 50 dzikim kotom, co noc rozwożąc im karmę na trasie 20 kilometrów.
Oby dla odmiany udało się nam, obserwatorom ich działań, pomóc IM, by miały ciut lżej i nie musiały się martwić o jedzenie dla zwierząt.

Stowarzyszenie:
Biuro Obrony Zwierząt APA (animal protection agency)
42-263 Wrzosowa, ul. Brzezińska 32
NIP: 5732849602
REGON: 243563918
KRS: 0000508251
facebook: https://www.facebook.com/biuro.obrony.z ... pa?fref=ts
strona: http://www.apa.org.pl/
Asia W123

01 maja 2015, 23:12

Witam wszystkich.

Do majowego konkursu, chcę zgłosić wspaniałą organizację, której mottem jest niesienie pomocy i zwierzakom i ludziom.
To grupa dziewczyn, które każdego dnia ratują zwierzęta.
Całe stowarzyszenie oparte jest w 100% na wolontariacie i nikt tam nie jest zatrudniony.
Te kobiety wkładają w niesienie pomocy i ratowanie życia zwierzętom nie tylko swoje serca, czas ale i własne środki finansowe.
Mają pod opieką masę zwierząt (ponad 100). Nie tylko tych, które są u nich ale pomagają też codziennie ponad 50 dzikim kotom, co noc rozwożąc im karmę na trasie 20 kilometrów.
Oby dla odmiany udało się nam, obserwatorom ich działań, pomóc IM, by miały ciut lżej i nie musiały się martwić o jedzenie dla zwierząt.

Stowarzyszenie:
Biuro Obrony Zwierząt APA (animal protection agency)
42-263 Wrzosowa, ul. Brzezińska 32
NIP: 5732849602
REGON: 243563918
KRS: 0000508251
facebook: https://www.facebook.com/biuro.obrony.z ... pa?fref=ts
strona: http://www.apa.org.pl/
mariamc
Posty: 7
Rejestracja: 20 września 2008, 08:43

02 maja 2015, 10:15

Zgłaszamy do konkursu Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinku.

Podobnie jak w latach poprzednich, gdyby udało nam się wygrać, podzielimy się wygraną z Fundacją BONO https://www.facebook.com/fundacjabono?fref=ts

Nasze schronisko realizuje cały, miejski Program Zapobiegania Bezdomności Zwierząt. Czyli zajmuje się również opieką nad kotami wolno żyjącymi. Wydaje karmę społecznym opiekunom kotów, warunkiem uzyskania karmy jest kastracja kotów na koszt schroniska. Pomaga mieszkańcom Szczecinku w trudnych sytuacjach losowych refundując koszty opieki wet, w szczególności kastracji oraz wydaje karmę.
Wszystkie zwierzęta w schronisku, również koty są oznakowane mikroczipem, szczepione od wścieklizny i wirusówek, odrobaczone i zabezpieczone od kleszczy i pcheł, oraz wykastrowane. Szczeniaki idą do adopcji ze skierowaniem na bezpłatne zabiegi, w tym kastrację na koszt schroniska.
Wygrana umożliwi nam przesunięcie pieniędzy na dodatkowe kastracje zwierząt właścicielskich.

Prosimy o głos na nasze schronisko.

https://www.facebook.com/Schronisko.dla ... SZCZECINEK
www.szczecinek-schronisko.com.pl
jopop
Posty: 11
Rejestracja: 30 maja 2007, 23:32

05 maja 2015, 14:14

Po raz kolejny zgłaszam Fundację JOKOT.

Mamy pod opieką prawie 200 kotów, do tego tygodniowo trafia do nas po kilkanaście kotów na sterylizację/kastrację lub leczenie. Pieniędzy z dotacji nie wystarcza nawet na zabiegi - a przecież wszystkie mordki chcą jeść, mieć czysty żwirek...

Rozpoczął się już sezon kociąt. Zaczynają do nas spływać niesamodzielne maluchy. preparaty mlekozastępcze, tacki baby-pate dla kocich niemowląt, mokre i suche jedzenie dla nieco starszych - na to wszystko po prostu brakuje nam środków. A przecież musimy opłacić badania, leczenia, kroplówki, szczepienia, wizyty u specjalistów...

Wygrana karmy w tym konkursie - to dla nas nie tylko lepsze jedzenie dla podopiecznych, ale i możliwość przerzucenia środków na leczenie. Dlatego bardzo, bardzo, bardzo prosimy o poparcie!

Więcej o nas: https://www.facebook.com/Fundacja.JOKOT i www.jokot.pl
Gocha777
Posty: 1
Rejestracja: 26 marca 2014, 18:10

05 maja 2015, 14:17

Zaglosujmy na schronisko w Szczecinku, wzbudza mój podziw i zaufanie .
kowaliwo

05 maja 2015, 22:13

Fundacja Zielony Pies, ul.Główna 6, 96-320 Grabce-Towarzystwo
http://www.zielonypies.eu/
Zgłaszam Fundację Zielony Pies, która powstała z miłości do braci mniejszych. Po latach nieformalnego działania podjęli decyzję o utworzeniu Fundacji Zielony Pies. Zielony Pies są organizacją działającą lokalnie. Wspiera działania lokalnego wolontariatu i mieszkańców gminy Mszczonów oraz gmin ościennych w walce z bezdomnością, cierpieniem psich i kocich serduszek. Prowadzi akcje mające na celu uświadamianie społeczności lokalnej potrzeby zwierząt . Prowadzi również akcje propagujące sterylizację i kastrację psów i kotów aby ich niechciane potomstwo nie powiększało już tak ogromne grono bezdomniaków.
Awatar użytkownika
FundacjaZielonyPies
Posty: 4
Rejestracja: 06 maja 2015, 17:18
Kontakt:

06 maja 2015, 17:29

Fundacja Zielony Pies
KRS 0000539976

FB: https://www.facebook.com/pages/Fundacja ... 016?ref=hl
WWW: http://www.zielonypies.eu/

Fundacja Zielony Pies powstała z miłości do braci mniejszych. Po latach nie formalnego działania podjęliśmy decyzję o utworzeniu Fundacji Zielony Pies. Jesteśmy organizacją działającą lokalnie. Wspieramy działania lokalnego wolontariatu i mieszkańców gminy Mszczonów oraz gmin ościennych w walce z bezdomnością, cierpieniem psich i kocich serduszek. Prowadzimy akcje mające na celu uświadamianie społeczności lokalnej potrzeby zwierząt . Prowadzimy również akcje propagujące sterylizację i kastrację psów i kotów aby ich niechciane potomstwo nie powiększało już tak ogromne grono bezdomniaków. Stworzyliśmy na własnym terenie ośrodek adopcyjny w którym nasi bracia mniejsi odzyskują wiarę w człowieka i jego dobro. Jest to miejsce gdzie nasi podopieczni odzyskują siły fizyczne i psychiczne. Ośrodek mieści się na dużym terenie o bardzo przyjaznej infrastrukturze pozwalającej czuć się swobodnie naszym podopiecznym. Naszym marzeniem jest przekształcenie i zmodernizowanie ośrodka tak aby komfort psich i kocich serduszek był jak największy. W najbliższym czasie chcieli byśmy utworzyć azyl dla kotów i punkt opieki nad psami starszymi. Dla psów starszych planujemy wybudować pawilon w ogrzewaniem i wygodnymi wybiegami przystosowanymi do wymagań starszych psów. Dzięki własnemu terenowi nie ponosimy dodatkowych kosztów utrzymywania zwierząt w hotelach.
W niedalekiej przyszłości chcemy utworzyć patrol interwencyjny działający na terenie gminy Mszczonów jak i gminach ościennych.

Fundacja Zielony Pies nie otrzymuje żadnych dotacji z instytucji państwowych .Utrzymujemy się tylko z datków i darów rzeczowych. Wspierając nasze działania bezpośrednio pomagasz braciom mniejszym !!

Fundacja Zielony Pies
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
MonikaCieszyn

14 maja 2015, 08:02

Witam chciałam zgłosić fundację "Lepszy Świat" z Cieszyna, która pomaga cieszyńskiemu schronisku.

Strona internetowa fundacji: http://www.fundacjalepszyswiat.pl/

Strona na Facebook'u: https://www.facebook.com/FundacjaLepszySwiat?fref=ts

Fundacja „Lepszy Świat” powstała w 2010 roku, w miejsce działającego od lat na terenie powiatu cieszyńskiego oddziału Fundacji Emir. Nasze główne cele skierowane są na działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami, zwalczanie przejawów przemocy wobec nich, ujawnianie i ściganie przestępstw oraz wykroczeń dotyczących praw zwierząt, ochrony przyrody i środowiska naturalnego, współdziałanie z inspekcją weterynaryjną w sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt, oraz podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i środowiska.
zwierzpomorskie
Posty: 6
Rejestracja: 02 lutego 2015, 12:41

14 maja 2015, 20:48

Zgłaszam Fundację Zwierzętom Pomocne-Pomorskie z Malborka
funpage: www.facebook.com/ZwierzetomPomocnePomorskie

Fundacja Zwierzętom Pomocne Pomorskie
powstała z myślą o niechcianych, porzuconych, bezdomnych zwierzętach potrzebujących pomocy człowieka. Działamy pro bono, na zasadzie wolontariatu. Opieką nad zwierzętami zajmujemy się od 2009 roku, w 2013roku założyliśmy Fundację. Nasze działania mają charakter pomocowy oraz edukacyjny. Prowadzimy domowe schronisko dla kotów, którym szukamy domów oraz bezterminowy dom tyczasowy dla kotów nieuleczalnie chorych (nowotwory, karłowatość przysadkowa, PNN, FIV). W naszym domu schronienie często znajdują również psy, a od niedawna Fundacja zajmuje się wykupem koni rzeźnych, którym zapewniamy godziwą emeryturę do końca ich dni.
ewapiosik
Posty: 1
Rejestracja: 01 stycznia 2012, 17:46

15 maja 2015, 10:30

Kasia Sarga
Posty: 48
Rejestracja: 04 listopada 2013, 11:05

29 maja 2015, 13:08

Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona.

W majowej edycji konkursu zwyciężyła:

Fundacja Nasza Szkapa, której serdecznie gratulujemy!

Klienci, rezygnując z należnych sobie rabatów przekazali na rzecz zwycięzcy kwotę 13430 zł.
Sklep Krakvet.pl przeznacza dodatkowo 1000 zł jako wsparcie dla zwycięzcy - organizacja otrzyma pomoc o łącznej wartości 14430 zł!

W poniedziałek 1.06 skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do kolejnej, czerwcowej edycji Pomocy dla Schronisk.

Serdecznie pozdrawiam,
Katarzyna Sarga
Zespół Krakvet
Zablokowany