Głosowanie na schronisko, które otrzyma pomoc - lipiec 2015

Propozycje oraz głoswanie na schroniska które otrzymają pomoc.
Zablokowany

Głosowanie na schronisko, które otrzyma pomoc - lipiec 2015

Fundacja JOKOT
597
37%
Fundacja Stawiamy Na Łapy
4
0%
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z Bielawy
13
1%
Fundacja Człowiek Dla Zwierząt
697
43%
Fundacja FELINEUS
23
1%
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie
4
0%
Fundacja Bernardyn
7
0%
Stowarzyszenie ArbuZ - Adopcje Zwierząt
269
17%
 
Liczba głosów: 1614
Kasia Sarga
Posty: 48
Rejestracja: 04 listopada 2013, 11:05

30 czerwca 2015, 13:10

Regulamin:

Zasady ogólne

1. Wzięcie udziału w głosowaniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Organizatorem głosowania „Pomoc dla schronisk” jest firma KRAKVET Marek Batko sp.k.
Czarnochowice 269, 32-020 Wieliczka.

Zgłaszanie do głosowania

3. Od około 1 dnia każdego miesiąca do około 16 należy zgłaszać schroniska lub inne podmioty pomagające bezdomnym zwierzętom, które wezmą udział w głosowaniu.
4. Pod nazwą „schronisko lub inny podmiot pomagający bezdomnym zwierzętom” organizator rozumie każdego typu podmiot, którego podstawowym celem jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt, a jego działalność jest prawnie uregulowana.
5. Głosowanie na schronisko lub inny podmiot pomagający bezdomnym zwierzętom jest otwarte – każdy podmiot pomagający zwierzętom ma prawo wziąć w nim udział, o ile spełnia warunki z punktu 4. niniejszego Regulaminu.
6. Zgłoszenia należy wstawiać w tym wątku, podając podstawowe informacje o zgłaszanym podmiocie (nazwę, miejscowość, stronę internetową itp.).

Głosowanie

7. Zakończenie zgłaszania podmiotów, które będą brały udział w akcji „Pomoc dla schronisk”, będzie miało miejsce każdego 16 dnia miesiąca. Z wyjątkiem dni wolnych od pracy i świąt, kiedy to zgłaszanie podmiotów zostanie zakończone w poprzedzający dzień roboczy. Tego dnia zostanie utworzona ankieta, w której będzie można oddać głos na jeden z zaproponowanych podmiotów.
8. Aby mieć możliwość oddania głosu należy zarejestrować się na forum i napisać minimum jeden post. Jedna osoba ma prawo do oddania 1 głosu i niedozwolone jest tworzenie przez jedną osobę wielu kont w celu oddania więcej niż jednego głosu.
9. Z jednego komputera (1 adresu IP) może zostać oddany tylko 1 głos.
10. Aby mieć możliwość oddania głosu należy podać w systemie głosowania numer telefonu komórkowego w systemie 9 cyfrowym. Na wprowadzony numer zostanie przesłany kod sms w celu autoryzacji poprawności głosowania. Każda osoba identyfikowana jako numer telefonu może oddać głos tylko jeden raz.
11. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
12. W przypadku stwierdzenia przez administratorów faktu oddawania przez jednego użytkownika kilku głosów lub innych nieprawidłowości związanych z rejestracją kont i głosowaniem, administrator ma prawo do usunięcia kont i/lub odjęcia głosów z nich oddanych.
13. Administrator zakłada dobrą wolę każdego podmiotu zgłoszonego do ankiety i nie będzie podawał do wiadomości publicznej, które głosy zostały odjęte. Jednak w przypadkach ewidentnego i celowego łamania Regulaminu przez któryś ze zgłoszonych podmiotów, administrator ma prawo do dyskwalifikacji podmiotu i nieuwzględniania go w kolejnych głosowaniach.
14. Od momentu rozpoczęcia głosowania temat zostanie zamknięty, a na forum nie będą mogły się pojawić ŻADNE wypowiedzi związane z głosowaniem. Wątpliwości i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać moderatorom na PW lub maila pomocdlaschronisk@krakvet.pl.

Rozstrzygnięcie głosowania

15. Schronisko lub inny podmiot pomagający zwierzętom, który uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci wybranych przez nie produktów (karm i żwirków) o wartości:
- sumy rabatów, z których Klienci sklepu Krakvet zrezygnowali na rzecz pomocy schroniskom
- kwoty, którą przeznaczy sklep Krakvet jako wsparcie dla schroniska.
16. Zakończenie głosowania będzie miało miejsce każdego ostatniego, roboczego dnia miesiąca o godzinie 12:00
17. Oficjalna informacja o wyniku głosowania i wartości wygranej pomocy rzeczowej zostanie zamieszczona na forum po ostatecznej weryfikacji głosów.
18. Przekazanie wygranej wiąże się ze złożeniem przez Zwycięzcę specjalnego zamówienia na wybrane artykuły priorytetowe (dowolne karmy dla zwierząt i żwirki).
19. W sytuacjach szczególnych Zwycięzca może złożyć dwa lub trzy oddzielne zamówienia (na łączną kwotę określoną w wyniku głosowania). Zamówienia te mogą być składane w różnych terminach i/lub wskazywać różne miejsca dostawy.

Postanowienia końcowe

20. Produkty otrzymane w wyniku głosowania nie mogą być odsprzedawane a Zwycięzca nie może czerpać zysków wynikających z handlu otrzymanymi produktami. Przekazywanie przez Zwycięzcę produktów otrzymanych w wyniku głosowania innym podmiotom musi być za każdym razem skonsultowane z Organizatorem głosowania.

21. Schronisko lub inny podmiot pomagający bezdomnym zwierzętom, który w danym miesiącu zdobędzie największą liczbę głosów i otrzyma pomoc w postaci wybranych przez siebie produktów, nie może zostać zgłoszony do kolejnych edycji akcji „Pomoc dla schronisk” przez następne 12 miesięcy.

22. Każdorazowe wykorzystanie logo graficznego Krakvet przez podmioty zgłoszone do głosowania może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody od firmy Krakvet.

23. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na forum. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.

Pozdrawiam
Katarzyna Sarga
Zespół Krakvet
jopop
Posty: 11
Rejestracja: 30 maja 2007, 23:32

30 czerwca 2015, 15:01

Zgłaszam Fundację JOKOT

W skrócie:
- około 200 kotów w przytulisku i domach tymczasowych
- w tym prawie 50 kociąt
- 600-700 sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących rocznie

I kompletnie puste konto.
krredziu

30 czerwca 2015, 18:13

Zgłaszam Fundację JOKOT.
ensozen
Posty: 1
Rejestracja: 20 października 2013, 19:54

02 lipca 2015, 06:59

Popieram zgloszenie Fundacji Jokot.
iza g.

02 lipca 2015, 10:59

zgłaszam Krakowską Fundacje Pomocy Zwierzętom - Stawiamy Na Łapy
http://www.stawiamynalapy.pl

Jak sami o sobie piszą:
"Jesteśmy grupą osób, które z miłości do kotów i chęci pomagania, znalazły się w jednym miejscu. Do końca 2013 roku pomagaliśmy jako wolontariusze fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie oddział Kraków.
1 stycznia 2014 powołana została Krakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom Stawiamy na Łapy, w ramach której chcemy działać na rzecz krakowskich bezdomnych zwierząt."

Więcej przeczytacie: http://www.stawiamynalapy.pl/o-nas-2/kwesty/

pozdrawiam serdecznie
Iza G.
mparsley
Posty: 2
Rejestracja: 17 września 2013, 09:57

03 lipca 2015, 09:50

Zgłaszam Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z Bielawy.
http://inicjatywyobywatelskie.info/
Stowarzyszenie zajmuje się bezpłatnymi sterylizacjami i kastracjami psów i kotów nie tylko wolno bytujących, ale również od osób prywatnych, których na to nie stać, zwłaszcza na wsiach, aby zapobiegać narastaniu bezdomności, prowadzi interwencje dotyczące bytowania zwierząt domowych i gospodarskich oraz prowadzi domy tymczasowe dla ponad 150 kotów i ponad 50 psów), pomaga ubogim ludziom w leczeniu zwierząt i dostarczaniu karmy. Jest to niewielka organizacja, ale za to bardzo prężnie działająca.
martatoch
Posty: 1
Rejestracja: 03 lipca 2015, 16:57

03 lipca 2015, 19:53

Niniejszym zgłaszam Fundację Człowiek Dla Zwierząt, która w woj. małopolskim ok. 35 km od Krakowa prowadzi przytulisko dla bezdomnych, porzuconych, skrzywdzonych psów, koni i innych zwierząt.
W przytulisku przebywa obecnie ponad 80 psów w różnym wieku i kondycji. Wiele z nich to psy starsze, chore, wymagające kosztownego leczenia i specjalnej troski. Młodsze niejednokrotnie potrzebują długotrwałej socjalizacji bądź terapii po tym co przeszły w swoim życiu. Wszystkim Fundacja szuka dobrych, troskliwych domów, bo tylko w takich warunkach mogą żyć szczęśliwie. Każdemu stara się zapewnić jak najlepsze warunki, odpowiednią karmę, leczenie, spacery, kontakt z człowiekiem, możliwość zabawy z innymi psami.
Każdy pies, który trafi do przytuliska jest odpchlony, odrobaczony, zaszczepiony na choroby zakaźne i wściekliznę, wykastrowany/wysterylizowany i zaczipowany.
Oprócz psów Fundacja ma pod opieką konie, kozy i osiołka :). Aktywnie pomaga również w utrzymywaniu kotów przebywających w zaprzyjaźnionym domu tymczasowych, w którym jest ich kilkadziesiąt.
Wszelkie informacje o aktualnym życiu przytuliska i Fundacji można znaleźć na stronie http://www.facebook.com/fundacjaczlowiekdlazwierzat.
Guniap
Posty: 4
Rejestracja: 08 lipca 2006, 19:01

12 lipca 2015, 16:42

Zgłaszam Fundację dla bezdomnych zwierząt FELINEUS z Rzeszowa.

Fundacja istnieje od 2011 roku, nie otrzymuje żadnych dotacji, nie zatrudnia pracowników, opiera się wyłącznie na pracy wolontariuszy. Przyjmuje koty z Rzeszowa i woj. podkarpackiego.
Od początku istnienia przyjęła około 1000 kotów, ponad 700 znalazło nowe domy. Obecnie pod opieką fundacji jest 69 kotów, wymagających leczenia, szczepień i karmy.
Więcej informacji:
strona internetowa: http://www.felineus.org
facebook: https://www.facebook.com/FundacjaFelineus
wolly
Posty: 9
Rejestracja: 19 sierpnia 2011, 12:25

13 lipca 2015, 12:21

Chciałabym zgłosić Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie
www.schronisko.konin.pl

Aktualnie w schronisku przebywa 170 psiaków i aż 72 koty (w tym 50 kociaków).
chanka1
Posty: 1
Rejestracja: 30 kwietnia 2013, 16:35

13 lipca 2015, 14:12

Zgłaszam fundację zwierząt skrzywdzonych Bernardyn
http://bernardyn.org.pl/
kawazmlekiem
Posty: 7
Rejestracja: 21 września 2007, 07:08

15 lipca 2015, 23:34

Zgłaszam Stowarzyszenie ArbuZ - Adopcje Zwierząt. To młoda organizacja, ale zrzesza ludzi pracujących już na rzecz zwierząt w potrzebie od lat. ArbuZ zajmuje się tymczasowaniem kotów, królików i gryzoni, w ramach Arbuza funkcjonuje Okienko Życia dla gryzoni, dzięki któremu znalazło nowe i bezpieczne domy wiele zwierząt.
ArbuZ to nie tylko domy tymczasowe, ale dokarmianie i kastracja kotów wolnożyjących, współpraca z karmicielami i osobami ubogimi, które przygarniają potrzebujące zwierzaki.

https://www.facebook.com/adoptuj.zwierze.arbuz?ref=hl
kaprys2004
Posty: 3
Rejestracja: 21 czerwca 2008, 22:43

15 lipca 2015, 23:39

Ogromnie popieram i polecam Fundacje Jokot. To ludzie bardzo zacni, uczciwi, z ogromnym sercem dla zwierzat. Niestety nie beda mogli pomagac w takim zakresie, jak by chcieli, nie majac wsparcia finansowego. Pomozcie im prosze. Oddajcie swoj glos na Jokota. Z gory bardzo dziekuje.
Kasia Sarga
Posty: 48
Rejestracja: 04 listopada 2013, 11:05

31 lipca 2015, 13:38

Informuję, iż weryfikacja głosów została zakończona.

W lipcowej edycji konkursu zwyciężyła:

Fundacja JOKOT, której serdecznie gratulujemy!

Klienci, rezygnując z należnych sobie rabatów przekazali na rzecz zwycięzcy kwotę 13628 zł.
Sklep Krakvet.pl przeznacza dodatkowo 1000 zł jako wsparcie dla zwycięzcy - organizacja otrzyma pomoc o łącznej wartości 14628 zł!

W dniu dzisiejszym skontaktujemy się ze zwycięzcą w celu poinformowania o wygranej.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do kolejnej, sierpniowej edycji Pomocy dla Schronisk.

Serdecznie pozdrawiam,
Katarzyna Sarga
Zespół Krakvet
Zablokowany