Testament – jak zapisać majątek zwierzęciu?

testament

Zwierzęta towarzyszą nam przez całe życie. Choć żyją krócej od nas, to czasem nadchodzi moment, w którym to człowiek opuszcza swojego podopiecznego. Zarówno dla opiekuna, jak i czworonoga takie rozstanie jest trudne. Nic dziwnego, że właściciel, pisząc testament, ma na względzie dobro swojego zwierzęcia.

Kancelarie notarialne z każdym kolejnym rokiem notują wzrost liczby osób interesujących się uwzględnieniem psa lub kota w testamencie. Troska o podopiecznego jest istotna dla właścicieli także w momencie zbliżającej się śmierci. Chcąc zapewnić mu opiekę i stabilność dążą do wpisania czworonoga do dokumentu jako osoby dziedziczącej.

Dziedziczenie w polskim prawie – testament

Niestety zgodnie z polskim prawem spadkobiercą majątku osoby zmarłej może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna lub prawna. Co oznacza, że nasz podopieczny nie może odziedziczyć naszego spadku. Istnieje jednak sposób, dzięki któremu można obejść ten zapis i zadbać o przyszłość naszego czworonoga.

Rozwiązaniem tej sytuacji jest wskazanie w testamencie osoby, która, zgodnie z naszą wolą, będzie opiekować się po naszej śmierci zwierzęciem. Otrzymane dobra majątkowe mają być przeznaczone na funkcjonowanie zarówno zwierzęcia, jak i nowego opiekuna. Przekazanie majątku nie gwarantuje jednak, że wskazana osoba zaopiekuje się czworonogiem. Dlatego dobrym wyjściem z tej sytuacji jest nałożenie na spadkobiercę określonego z góry działania. Takie działanie, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, nazywa się poleceniem. W ten sposób ograniczamy zapis w testamencie do wykonania jakiegoś działania, w tym przypadku opieki nad zwierzęciem.

Jak zadbać o psa po śmierci?

W przypadku śmierci właściciela testament ze wskazaniem nowego opiekuna nie jest wystarczający. Niedopełnienie ostatniej woli (w tej sytuacji sprawowanie opieki) nie jest objęte żadnymi sankcjami. Aby zadbać o przyszłość psa lub kota dokonać zapisu o obowiązku działania. Takie rozwiązanie prawne uchroni zwierzę przed koniecznością zamieszkania w schronisku. W zapisie możemy nie tylko przekazać tej osobie dobra materialne, ale także nałożyć na nią obowiązek jakiegoś działania, np. przejęcie opieki nad psem.