Pies w firmie

Pies w firmie

Pies w firmie

Pies jako najlepszy przyjaciel człowieka bierze udział w wielu aspektach ludzkiego życia. Niektórzy z psami łączą swoją karierę zawodową prowadząc przy ich pomocy terapie dla dzieci lub rehabilitacje. Inni kształcą się w kierunku psich behawiorystów i z pomocą czworonogów zdobywają klientów i organizują pokazy szkoleniowe. Jednak pies w firmie może pełnić też inne funkcje.

Niezależnie od tego, jaką formę działalności prowadzimy, pies w firmie wiąże się z dodatkowymi kosztami wynikającymi z jego utrzymania. Warto więc wiedzieć, że koszty te mogą zostać przeniesione na firmę. Zwykle wystarczy odpowiednia argumentacja i udowodnienie, że jego rola jest powiązana z naszą działalnością. Możemy wówczas uznać czworonoga za środek trwały i wpisać go do kosztów uzyskania przychodów.

Pies jako środek trwały

Zakup psa dla firmy budzi szereg wątpliwości w kwestii księgowania poniesionych kosztów, a także późniejszych wydatków związanych z utrzymaniem zwierzęcia. W księgach podatkowych co do zasady należy zawrzeć wszystkie zdarzenia gospodarcze, które mają miejsce w firmie. Do takich zaliczone są również zakup psa, a następnie przedmiotów i usług niezbędnych do jego utrzymania.

W celu rozliczenia owych kosztów należy przede wszystkim wprowadzić psa do ewidencji środków trwałych jako inwentarz żywy. Należy jednak zaznaczyć, że w prawodawstwie polskim miejsce inwentarza żywego nie zostało jednoznacznie określone.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości (art.3 ust.1 pkt. 11) inwentarz żywy został zaliczony do środków trwałych. Jednak dla celów podatkowych Rozporządzenie MF z 17 stycznia 1997 w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie wymienia inwentarza żywego wśród środków trwałych.

W rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych inwentarz żywy nie podlega więc amortyzacji, a koszty z nim związane należy rozliczać jednorazowo, w dacie poniesienia faktycznego wydatku. Wynika to oczywiście z faktu, że zwierze jako istota żyjąca i odczuwająca ból nie jest traktowana jako rzecz.

Wydatki na psa jako koszt uzyskania przychodu

Gdy już zdecydujemy się na zakup psa i rozliczenie go w księdze rachunkowej, powinniśmy upewnić się, że zostały spełnione warunki kwalifikujące wydatki z nim związane jako koszty uzyskania przychodu.

Aby uznać opłatę za koszt uzyskania przychodu należy przede wszystkim:

 • przedstawić argumenty, że celem zakupu było zabezpieczenie lub osiągnięcie przychodu,
 • udowodnić, że zakup nie stanowi wydatku, który nie może być uznany jako koszt uzyskania przychodu (zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 • należycie go udokumentować.

Twoim zadaniem jako przedsiębiorcy jest udowodnienie, że zakup zwierzęcia ma na celu osiągnięcie lub zwiększenie przychodu. Musi on być bezpośrednio powiązany z charakterem działalności firmy. Zakup podopiecznego, który ma tylko dbać o wizerunek firmy i pełnić funkcje reprezentacyjne, nie może być wliczony w koszty ponoszone przez naszą działalność.

Pies w firmie – jaką może mieć rolę

Już wiesz, że aby móc rozliczać koszty związane z zakupem psa i jego utrzymaniem, musisz upewnić się, że są bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodu w firmie. W zależności od rodzaju działalności, jaką prowadzisz pies może spełniać różne role. Związane są one zwykle z ochroną mienia lub prowadzeniem działalności rehabilitacyjnej, czy dogoterapii. 

Działalność związana z kosztami na utrzymanie psa:

 • psi behawiorysta – tresura psów i pokazy szkoleniowe;
 • kynoterapia, dogoterapia – wspomaganie rehabilitacji i leczenia z pomocą czworonogów;
 • ochrona zwierząt hodowlanych – psy pasterskie;
 • ochrona mienia – psy stróżujące;
 • hodowla celem odsprzedaży.

Wydatki na psa w kosztach firmowych

Niezależnie od formy naszej działalności pies w firmie i koszty z nim związane zwykle są niezmienne. Posiadając bowiem zwierzę musimy zadbać o jego dobrobyt, co nierzadko wiąże się z wysokimi opłatami. Na szczęście większość możemy zaliczyć bezpośrednio do kosztów obrotowych działalności, co przełoży się na obniżenie kwoty podatku PIT/CIT. 

Koszty operacyjne związane z posiadaniem psa-pracownika to zwykle:

 • zakup zwierzęcia,
 • szkolenie i tresura,
 • wyżywienie,
 • opieka weterynaryjna,
 • artykuły do pielęgnacji i medykamenty,
 • inne opłaty związane z utrzymaniem.
Pies w firmie

Pies w firmie, a wydatki

O ile w przypadku psich behawiorystów czy dogoterapii związek psa z uzyskiwanym przychodem jest oczywisty, to w pozostałych przypadkach odpowiednia dokumentacja może okazać się niezbędna.

Szczególnie w sytuacji gdy prowadzimy firmę w miejscu zamieszkania. Gdy pies ma pełnić rolę stróża możemy być zobligowani do wykazania, w jakiej części wydatki są związane z prowadzeniem firmy, a w jakim z celami prywatnymi.

Jeśli chcemy zaliczyć psa w firmie jako koszty uzyskania przychodu możemy zdać się na istniejące interpretacje podatkowe. Istnieje również możliwość wypełnienia wniosku o indywidualną ocenę sytuacji do Krajowej Informacji Skarbowej.

Hodowla psów – jakie wydatki można odliczać

Co w przypadku, gdy prowadzimy hodowlę psów rasowych? Niezależnie czy jest to profesjonalna hodowla, czy amatorska to fakt zarejestrowania jej w Urzędzie Skarbowym pozwala nam na odliczanie od podatku kosztów związanych z jej prowadzeniem. 

Ciekawe fakty związane z prowadzeniem hodowli psów:

 • Aby taka hodowla mogła istnieć konieczne jest posiadanie przynajmniej jednego reprezentanta rasy.
 • W przypadku prowadzenia hodowli ciekawym faktem jest to, że do kosztów utrzymania psa możemy zaliczyć dodatkowe wydatki takie jak rehabilitację, zabiegi upiększające psa czy też utylizację po śmierci.

Sam fakt kupienia przez nas rasowego psa nie jest wystarczający do zarejestrowania hodowli. Musimy oprócz tego spełnić szereg warunków, a przede wszystkim być członkiem Związku Kynologicznego w Polsce. 

Zobacz też: Jak założyć hodowlę psów rasowych

Odliczanie kosztów związanych z kupnem i utrzymaniem psa jest praktyką powszechnie stosowaną przez firmy i jest dopuszczalna w Polsce. Pamiętajmy jednak, żeby zachować zdrowy rozsądek i utrzymywać wysokość kosztów na adekwatnym do prowadzonej działalności poziomie.