Najstarszy kot domowy

kot domowy

Na pytanie, kto jest najlepszym przyjacielem człowieka nie da się odpowiedzieć jednoznacznie. Możemy się zastanawiać, które ze zwierząt dłużej towarzyszy ludziom. Szacuje się, że pies został uod 12 do 17 tysięcy lat temu. Zgodnie z wynikami ostatnich badań prowadzonych na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, możemy stwierdzić, że kot domowy stoi równie długo u boku człowieka, co pies.

Kot przyjacielem człowieka

Koty udomowiono ponad dziewięć tysięcy lat temu. Jednak ciągle wielu badaczy spiera się w wybraniu jednej konkretnej daty. Jednak odkrycie na Cyprze grobu mężczyzny z kotem, stanowi bezsprzeczny dowód na obecność kota w życiu człowieka ponad 9500 lat temu.

W drugim wieku przed naszą erą koty hodowano i coraz częściej spotykano w Egipcie. Ponadto w tym okresie zwierzęta uznawano za święte, a ich boski odpowiednik – bogini Bastet, w mitologii egipskiej kojarzona jest między innymi z miłością, radością, tańcem i domowym ogniskiem. Koty darzono wielkim szacunkiem, a po śmierci je mumifikowano. Z upływem czasu rola zwierząt w społeczeństwie zmieniała się. Z czasem zaczęto je wykorzystywać do łapania gryzoni.

Kot domowy w Polsce

Pierwsze koty w Polsce pochodziły z obszarów Bliskiego Wschodu. Zwierzęta zaczęły przejmować rolę łasic, a także były wykorzystywane przy wspólnych zabawach, głównie z dziećmi.

Obecność kotów w gospodarstwach polskich była bardzo ważna, głównie z uwagi na korzyści jakie przynosiła. Pożywienie kotów stanowiły głównie myszy, które dla rolników były problematyczne. Dodatkowo posiadanie kota pozwalało pozbyć się gryzoni, które niszczyły plony zbóż. Pełnienie tej szczególnej roli spowodowało, że koty w społeczeństwie polskim, a także kulturze ludowej, miały wyraźnie zarysowaną pozycję.

Ostatnie odkrycie na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej wskazuje, że zwierzęta były obecne na ziemiach polskich już w czasach pierwszych rolników, czyli od 4 do 6 tysięcy lat temu. W jaskiniach znaleziono kości siedmiu bliskowschodnich kotów.

Znalezisko jednak nie potwierdza, że już wtedy koty były udomowione. Aby się o tym przekonać naukowcy musieli przeanalizować dietę zwierząt. Dlatego porównali proporcje izotopów węgla i azotu w znalezionych kocich kościach oraz u żyjących w tym okresie żbików. Otrzymane wyniki wskazują, że koty żyły w środowisku kontrolowanym bezpośrednio przez człowieka. Rolnicy stwarzali warunki, w których zwierzęta mogły polować na gryzonie, tym samym przynosiły korzyści ludziom.

Otrzymana analiza składu izotopowego kości kotów pokazuje, że dieta zwierząt była zbliżona do diety ludzkiej, dlatego można pokusić się o stwierdzenie, że koty żyły blisko człowieka już wtedy.