Koronawirus u zwierząt domowych

koronawirus u zwierząt domowych

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie, związaną z pandemią Koronawirusa SARS-CoV-2, właściciele czworonogów zadają sobie pytanie, czy koronawirus może wystąpić u zwierząt domowych, a ponadto czy mogą się nim zarazić.

Koronawirus występuje u zwierząt domowych?

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, na ten moment brak dowodów na możliwość zarażenia się koronawirusem przez zwierzęta domowe. Ponadto nie otrzymano żadnych informacji z żadnego państwa na temat zarażenia psa, kota i innych zwierząt domowych. 

Koronawirus SARS-CoV-2.

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę nazwaną COVID-19. Do jej objawów należą:

  • gorączka
  • kaszel
  • duszność
  • bóle mięśni
  • zmęczenie

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby najbardziej narażone są osoby z obniżoną odpornością, a także z innymi chorobami przewlekłymi, głównie osoby starsze. Ponadto na chwilę obecną nie otrzymano żadnych informacji, że koronawirus SARS-CoV-2 występuje u zwierząt domowych.

Jak chronić się przed koronawirusem?

Należy przede wszystkim dbać o higienę. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia zalecają:

  • częste mycie rąk wodą z mydłem,
  • unikanie dotykania nosa, oczu i ust,
  • zakrywanie nosa i ust przy kaszlu i kichaniu,
  • zachowanie bezpiecznej odległości (1-1.5m) od osoby z gorączką, osoby kaszlącej lub kichającej,
  • kontakt z oddziałem zakaźnym lub stacją sanitarno-epidemiologiczną w przypadku pobytu za granicą w ciągu ostatnich 14 dni/kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie i wystąpieniu objawów: kaszlu, gorączki, duszności.