Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Program lojalnościowy

Wymieniaj złotówki na nagrody!

Korzystaj z dodatkowych możliwości, jakie daje Ci nasz program lojalnościowy. Za każde zrealizowane zakupy otrzymasz premię w postaci punktów, które możesz wymienić podczas następnych zakupów. Za każde wydane 2 złote otrzymasz 1 punkt.

Ilość punktów, które zostaną przypisane do Twojego konta podana jest pod każdym produktem oraz przy podsumowaniu zamówienia.

Sumę punktów możesz sprawdzać w zakładce moje konto. Punkty naliczane są automatycznie, 31 dni po złożeniu zamówienia. Za punkty możesz kupić wybrany produkt w naszym sklepie, o ile uzbierasz ich wystarczającą ilość. Nie ma możliwości dopłaty brakującej kwoty w gotówce. Dla przykładu, za zamówienie o wartości 100 zł otrzymasz 50 punktów, które możesz wymienić na wybrany produkty lub zbierać dalej. Jeżeli uzbierasz odpowiednią ilość punktów potrzebnych do wymiany, pod danym produktem pojawi się przycisk "Kup za punkty".

Sprawdź listę produktów dostępnych za punkty. Punkty są ważne 12 miesięcy od czasu ich przyznania.

Program dostępny jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.

Przystąp do programu lojalnościowego
Zbieraj punkty!
Wymieniaj punkty na nagrody

Regulamin promocji

 1. Postanowienia ogólne
  1. Program Lojalnościowy organizowany jest przez sklep krakvet.pl, ACTION S.A., Dawidowska 10, 05-500 Zamienie, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000214038; NIP: 5271107221 , REGON: 011909816, zwaną dalej „Organizatorem”.
  2. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Skierowany jest do zarejestrowanych użytkowników, klientów sklepu www.krakvet.pl, którzy w zamian za dokonywanie zakupów otrzymują punkty programu lojalnościowego.
  4. Punkty naliczane są automatycznie 31 dni po każdych zakupach i zostają przypisane do konta Użytkownika.
  5. Ilość punktów możliwa do otrzymania jest podana przy każdym produkcie na stronie www.krakvet.pl.
  6. Punkty są ważne do końca bieżącego roku i wygasają 31 grudnia.
 2. Uczestnicy
  1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być każda osoba fizyczna, która jest zarejestrowanym użytkownikiem sklepu www.krakvet.pl.
  2. Organizator jest administratorem danych osobowych podanych przez Klienta podczas rejestracji konta na www.krakvet.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.zm.).
  3. Klientowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych przypisanych do konta na stronie www.krakvet.pl oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 3. Zbieranie punktów
  1. Punkty programu przypisane są do jednego konta należącego do jednego użytkownika i nie mogą być przekazywane dla żadnego innego konta.
  2. Rejestrując konto na stronie Użytkownik wyraża zgodę na naliczanie na jego koncie punktów programu lojalnościowego, którymi może dysponować wedle własnego uznania.
  3. Punkty przyznawane są za opinie do towarów, które są potwierdzone zakupem. Za każdą zatwierdzoną opinię klient otrzymuje 50 pkt w programie lojalnościowym.
  4. Łącznie za wystawienie opinii klient może uzyskać 250 punktów:
   • 50 pkt. za ocenę produktu,
   • 50 pkt. za opinię produktu,
   • 50 pkt. za zdjęcie produktu,
   • 50 pkt. za ocenę zamówienia,
   • 50 pkt. za opinię do zamówienia.
  5. Opinie, zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne oraz nie dotyczące produktu, nie będą akceptowane.
  6. Punkty naliczane są po upływie 31 dni od złożenia zamówienia.
  7. Punkty można wykorzystać w ciągu roku od uzyskania ich. Tracą ważność 31 grudnia każdego roku.
 4. Nagrody programu
  1. Punkty mogą być wymieniane na produkty dostępne za punkty.
  2. Punkty programu nie mogą być wymienione na nagrodę pieniężną ani rabat kwotowy.
  3. Odebranie wybranej nagrody możliwe jest po uzbieraniu na koncie odpowiedniej liczby punktów programu, których wymagana ilość jest podana przy każdym produkcie.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmieniania i aktualizowania listy dostępnych nagród oraz ich wartości punktowej.
  5. Po wybraniu nagrody ilość punktów na koncie Uczestnika zostaje pomniejszona o ilość zużytą podczas wymiany.
 5. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje w związku z Programem Lojalnościowym powinny być składane Organizatorowi na piśmie lub mailowo na adres korespondencyjny Organizatora.
  2. Organizator zastrzega, iż nie odpowiada za nieprawidłowości w nagrodach i niezgodność nagrody z opisem wynikające z okoliczności niezależnych od Organizatora.
 6. Zmiana warunków uczestnictwa
  1. Niniejsze warunki uczestnictwa mogą zostać zmienione przez Organizatora, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą usprawnienia funkcjonowania Programu Lojalnościowego. Zmiana zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora.
  2. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikają z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.
  3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
  4. Wszelkie informacje związane z Programem Lojalnościowym umieszczane są przez Organizatora na stronie internetowej www.krakvet.pl.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Uczestnik zakładający konto na stronie sklepu www.krakvet.pl i przystępujący do programu lojalnościowego przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
  2. Program lojalnościowy nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).
  3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu Lojalnościowego.
  4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
pixel