Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Podwójne punkty za zakupy w KrakVet.pl

2019-11-19

Wpis archiwalny

Cieszymy się, że klienci darzą nas zaufaniem i wybierają sklep KrakVet.pl robiąc zakupy dla swoich zwierzaków. Staramy się, żeby każda wizyta w naszym sklepie była przyjemnym doświadczeniem i robimy wszystko, aby nasi klienci byli zadowoleni. W ramach podziękowania premiujemy każde zamówienie złożone do końca listopada podwójnymi punktami lojalnościowymi. Dziękujemy!

Do 30 listopada premiujemy każde zamówienie podwójnymi punktami lojalnościowymi. 

Korzystaj z dodatkowych możliwości, jakie daje Ci nasz program lojalnościowy. Za każde zrealizowane zakupy otrzymasz premię w postaci punktów, które możesz wymienić podczas następnych zakupów. Punkty naliczają się po 31 dniach od złożenia zamówienia. Program dostępny jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.

Podwójne punkty za zakupy w KrakVet.pl
Przystąp do programu lojalnościowego
Zbieraj punkty!
Wymieniaj punkty na nagrody

Regulamin promocji

 1. Postanowienia ogólne
  1. Program Lojalnościowy organizowany jest przez sklep krakvet.pl, CENTER ZOO, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokotów 712E, 32-002 Węgrzce Wielkie, NIP: 6772424074 , REGON: 368050932, zwaną dalej „Organizatorem”.
  2. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Skierowany jest do zarejestrowanych użytkowników, klientów sklepu www.krakvet.pl, którzy w zamian za dokonywanie zakupów otrzymują punkty programu lojalnościowego.
  4. Punkty naliczane są automatycznie 31 dni po każdych zakupach i zostają przypisane do konta Użytkownika.
  5. Ilość punktów możliwa do otrzymania jest podana przy każdym produkcie na stronie www.krakvet.pl.
  6. Punkty są ważne przez 2 lata od daty zamówienia, po którym zostały przydzielone.
 2. Uczestnicy
  1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być każda osoba fizyczna, która jest zarejestrowanym użytkownikiem sklepu www.krakvet.pl.
  2. Organizator jest administratorem danych osobowych podanych przez Klienta podczas rejestracji konta na www.krakvet.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.zm.).
  3. Klientowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych przypisanych do konta na stronie www.krakvet.pl oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 3. Zbieranie punktów
  1. Punkty programu przypisane są do jednego konta należącego do jednego użytkownika i nie mogą być przekazywane dla żadnego innego konta.
  2. Rejestrując konto na stronie Użytkownik wyraża zgodę na naliczanie na jego koncie punktów programu lojalnościowego, którymi może dysponować wedle własnego uznania.
  3. Punkty naliczane są po upływie 31 dni od złożenia zamówienia.
  4. Punkty można wykorzystać w ciągu dwóch lat od uzyskania ich. Po dwóch latach tracą ważność.
 4. Nagrody programu
  1. Punkty mogą być wymieniane na produkty dostępne za punkty.
  2. Punkty programu nie mogą być wymienione na nagrodę pieniężną ani rabat kwotowy.
  3. Odebranie wybranej nagrody możliwe jest po uzbieraniu na koncie odpowiedniej liczby punktów programu, których wymagana ilość jest podana przy każdym produkcie.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmieniania i aktualizowania listy dostępnych nagród oraz ich wartości punktowej.
  5. Po wybraniu nagrody ilość punktów na koncie Uczestnika zostaje pomniejszona o ilość zużytą podczas wymiany.
 5. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje w związku z Programem Lojalnościowym powinny być składane Organizatorowi na piśmie lub mailowo na adres korespondencyjny Organizatora.
  2. Organizator zastrzega, iż nie odpowiada za nieprawidłowości w nagrodach i niezgodność nagrody z opisem wynikające z okoliczności niezależnych od Organizatora.
 6. Zmiana warunków uczestnictwa
  1. Niniejsze warunki uczestnictwa mogą zostać zmienione przez Organizatora, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą usprawnienia funkcjonowania Programu Lojalnościowego. Zmiana zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora.
  2. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikają z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.
  3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
  4. Wszelkie informacje związane z Programem Lojalnościowym umieszczane są przez Organizatora na stronie internetowej www.krakvet.pl.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Uczestnik zakładający konto na stronie sklepu www.krakvet.pl i przystępujący do programu lojalnościowego przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
  2. Program lojalnościowy nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).
  3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu Lojalnościowego.
  4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
Pokaż więcej wpisów z Listopad 2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Zamknij
pixel